הסבא הדתי של נתניהו Featured

 14 zion

 

הסבא הדתי-לאומי של ראש הממשלה: הרב נתן מיליקובסקי
הרב נתן מיליקובסקי חלם ללמוד במרכז הרב, הקדיש את חייו להסברה ציונית, ובערוב ימיו נעשה חקלאי במושבה הרצלייה
בישיבת וולוז'ין

משה נחמני

נתן מיליקובסקי נולד ברוסיה בשנת תרל"ט. סיפורי אימו על הישיבה הגדולה בוולוז'ין שצומחים בה גדולי תורה נטעו בליבו "שאיפה עצומה וגעגועים תדיריים להיות מתלמידי וולוז'ין", כפי שסיפר לימים, וחלומו התגשם בשנת תרנ"ח. כבר אז, לפני שמלאו לו עשר שנים, נשלח ללמוד בישיבה המעטירה. שמונה שנים למד בה ואף הוסמך לרבנות, וכן החל לשאת נאומים והרצאות.

את רשמיו מהישיבה העלה על הכתב בשנת תרפ"ג, במלאות מאה ועשרים שנה להקמת הישיבה, כשפרסם מאמר מקיף בעיתון 'דאר היום' על ההווי המופלא שהיה בישיבה.

נואם ציוני דגול

בשלב מסוים התבקש הרב מיליקובסקי להירתם לעבודת הסברה ציונית, ובצער רב עזב את ספסלי הישיבה. בעשרות השנים הבאות עסק במסירות נפש בנאומים ציוניים בקרב יהדות פולין. באחת מהרצאותיו הראשונות העיר אחד השומעים: "אין אלו אלא מילים נאות בלבד", והרב השיב: "כן אדוני, אבל בכוחן של מילים נאות נפלו אימפריות אדירות, התמוטטו מבצרים, התגשמו התוכניות הנועזות ביותר, נאספו מיליונים. אין כוח נעלה ואדיר יותר מן המילה היפה!"

הפגישה בראש פינה

בחורף תרע"ד הוכתר הרב מיליקובסקי לרב העיר רובנה, אולם בשל מלחמת העולם הראשונה עקר לוורשה. לאחר המלחמה עלתה המשפחה ארצה והתיישבה בצפת והרב ניהל את בית הספר המקומי. לאחר מכן התגורר במושבה ראש פינה, התמנה למנהל בית הספר וילקומיץ' הוותיק וחיזק בו את רוח היהדות. אז גם פרסם מאמרים למען יישוב הגליל וחתם בשם 'נתניהו', ושם זה אימצו בניו בנציון ואלישע.

בכסלו תרפ"ד ערך הראי"ה קוק מסע למושבות לחיזוק הפן הרוחני בחיי המתיישבים (אחד מתשעה מסעות במושבות הארץ). כשהגיע לראש פינה נפגש עם הרב מיליקובסקי. הפגישה מתוארת בהרחבה ביומן מסע שכתב מזכירו של הרב קוק.

שלוש מאות הבחורים ילמדו וגם יעבדו יום יום, ארבע שעות עבודה בשדה. ניטע פרדס ובהדרכת אגרונום מומחה יטפלו בעצמם בפרדסם. גם עצי אתרוגים נגדל. גם משק של פרות ועופות וכוורות דבורים נסדר, ונשי התלמידים כשיתחתנו יטפלו בכל אלה, והישיבה תחיה על חשבונה, על חשבון עבודתה, ותהיה אז למופת ולדוגמה ליסוד ישובים כאלה, והעם יתן על זה מליונים

כמה חודשים לאחר מכן עבר הרב מיליקובסקי לירושלים, וכעבור זמן קצר נדד לאנגלייה בשליחות מנחם אוסישקין כדי לגייס תרומות לקרן קיימת לישראל ולקרן היסוד. בעקבות ההצלחה שנחל במסעותיו נשלח בשנת תרפ"ה לארצות הברית.

העיתונות היהודית האמריקאית הכריזה שהוא "אחד מן הנואמים הגדולים ביותר בעולם היהודי". בתשעה חודשים בארצות הברית נשא כ-700 הרצאות. עשרות אלפי יהודים הקשיבו לדבריו בהתפעלות והחלו להתעניין ביישוב הארץ. אם כן, מסתבר שאת כישרון הדיבור ירש ראש הממשלה מסבו.

החזון: בני ישיבות עובדי אדמה

ערב מאורעות תרפ"ט חזר הרב מיליקובסקי ארצה ורכש קרקע בהרצלייה להקמת משק חקלאי. ואולם הוא לא הסתפק בהגשמת משאלתו לעבוד את אדמת הארץ: בשנת תר"ץ קמה (מחדש) 'החברה להתאכרות בני הישיבות' בראשות הראי"ה קוק, ששמה לה למטרה לשלב את עבודת האדמה בחיי בני הישיבות. הרב מיליקובסקי התבקש להירתם לפעילות, ובכינוס מיוחד של החברה בירושלים הביע נכונות לעזור בעבודות הארגון. הוא היה מאושר שיוכל לעזור ולשלם קצת ממה שהוא חייב ברוחו לישיבת וולוז'ין המפוארה.

גם בכינוסים אחרים של החברה היה הרב מיליקובסקי פעיל בולט. "תנועה זו פותחת דף חדש במפעל הבניין בארץ ישראל. רבים הם החוגים בגולה שדווקא מזיגה זו תמשוך את לבם", אמר.

בשנת תרצ"ד נפטר רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל, ראש ישיבת כנסת ישראל, שנוסדה בסלבודקה ולימים עלתה לחברון. במאמר זיכרון שכתב עליו סיפר הרב מילוקובסקי על מסירותו הרבה של הרב אפשטיין להקמת ישיבת חברון ולהצלחת תלמידיה. במאמר חשף הרב שכשניסתה הישיבה להשתקם לאחר פרעות תרפ"ט הגה תוכנית מפתיעה: הפיכת ישיבת חברון לישיבה חקלאית.

"שלוש מאות הבחורים ילמדו וגם יעבדו יום יום, ארבע שעות עבודה בשדה. ניטע פרדס ובהדרכת אגרונום מומחה יטפלו בעצמם בפרדסם. גם עצי אתרוגים נגדל. גם משק של פרות ועופות וכוורות דבורים נסדר, ונשי התלמידים כשיתחתנו יטפלו בכל אלה, והישיבה תחיה על חשבונה, על חשבון עבודתה, ותהיה אז למופת ולדוגמה ליסוד ישובים כאלה, והעם יתן על זה מליונים". ואולם הרב אפשטיין לא הסכים להצעה. "יש בארץ הרבה עובדי אדמה; אנחנו צריכים להתרכז בעבודת התורה", נימק.

הצלת סטבסקי ממוות

לאחר רצח ארלוזורוב בשנת תרצ"ד פעל הרב מיליקובסקי להקים ועד ציבורי בראשות הרב קוק להגנה על הנאשמים ברצח, צבי רוזנבלט ואברהם סטבסקי. חוגי השמאל כעסו מאוד על הרב קוק, שהגן על הנאשמים, ותקפו אותו במאמרים בעיתונות ובכתובות נאצה ברחובות. כל זמן ההתקפה היה הרב מיליקובסקי נכנס כמעט מדי יום לביתו של הרב קוק ומעודד אותו.

געגועים לאוהלה של תורה

בא' באדר א' תרצ"ה נפטר הרב מיליקובסקי, והוא בן 55 בלבד. מסירותו העצומה להצלת סטבסקי כילתה את כוחותיו וקירבה את קיצו. "ככה נקטפו חיים עשירים ויפים כל כך בכל המובנים. ככה נשבר פתאום הכינור הנפלא שבצליליו המזהירים עודד ועודד את רוח העם יותר מ-35 שנים", כתבה אז רעייתו שרה מיליקובסקי (המכתב שמור בארכיון 'גנזים').

ההלוויה נערכה בשלוש אחר הצהריים. כשהגיע הארון ליד ישיבת מרכז הרב עמדו והספידוהו. זה היה מחזה מיוחד במינו. מן השמיים ירד ברד כבד, אך עדת המלווים לא נעה ולא זעה. היא הקיפה בצפיפות את הארון. למרות הרעמים והברד עמד הרב קוק ונשא את הספדו במתינות, שקל כל מילה, בחר את הקווים המדויקים לתיאור אישיותו של הנפטר ונתן ביטוי לעוצמת הכאב. "דמותו הנאצלת של הגאון הישיש הרב קוק, כשהוא עומד ומדבר בשקט תחת זרמי הגשם והברד, זהו סמל לחייו של הרב מיליקובסקי עצמו. בסערה עברו חייו", נכתב בעיתון. הרב קוק אמר אז: "במותו של הרב מיליקובסקי נשברה לנו עצם חזקה מעצמותיה של אומתנו".

הרב מיליקובסקי אהב את הרב קוק ושאף להפיץ את תורתו. "מיטב הגיגיו בזמן האחרון היו להוציא את כתבי מרן הרב קוק לאור",נכתב בעיתון לאחר פטירתו. בצוואתו הורה לתת מכספו תמיכה שנתית מסוימת לישיבות מרכז הרב וחברון.

במלאות שנה לפטירתו פרסם שלום שווארץ מאמר לזכרו וסיפר: "בפגישתנו האחרונה סיפר לי על התכנית בה הגה: לבצע מגבית ענקית לשם ביסוס הישיבה העולמית של הרב קוק זצ"ל, אותה ראה כמפעל ההולם את רגשי הוקרתנו למאור היהדות הגדול".

על מצבתו של הרב מיליקובסקי נחקק: "נואם בחסד עליון, כובש רבבות נפשות... צדק ומשפט – להם לחם כארי... בתורת ד' דבק". ייתכן שהרב קוק הוא שניסח את הכיתוב הזה (ראו בספר 'תנחומיך ישעשעו נפשי' נוסחים שכתב הרב קוק למצבות של אישי ציבור חשובים).

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם