עצמאות הרבנות Featured

 3 kok

 

לרגל מאה שנה להקמת הרבנות הראשית וליום השנה ה-39 לפטירת רבנו הרצי"ה קוק זצ"ל

 

הרב אברהם וסרמן

 

"גם בעת ייסודה של הרבנות הראשית לארץ ישראל הראשונה היו שרצו להצר תוקפה של מלכות התורה הזאת בישראל. אז מרן הרב אבא זצ"ל נלחם בגבורת ארי כנגד חתירת התערבות של גורמי חוץ אשר מחוץ לעולמה של תורה והשתלטותם על עוצמתה ותוקפה, הדרכה והשפעתה, תפארתה וכבודה של הרבנות הראשית לארץ ישראל" (הרצי"ה קוק, לקיומה של הרבנות, לנתיבות ישראל א).

 

כשהוקמה הרבנות הראשית בי"ג באדר תרפ"א סברו אנשי הוועד לאומי שיש צורך להקים רבנות ראשית ובד בבד להבטיח את נאמנותה לרעיון הציוני וכן "להתאים את ההלכה לתנאי הזמן". כדי להבטיח את השגתן של מטרות אלו דרשו שיהיה בגוף הבוחר רוב לנציגי הקהילות היהודיות, כמקובל שאין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בו. הרוב הזה יהיה כמובן חילוני, כיוון שאלו היו הנציגים באותו זמן.

 

רבנים רבים חששו שאם יורכב הגוף הבוחר מנציגי הקהילות, עשוי להיבחר רב חסר גדלות תורנית שישמש כלי שרת ביד השלטון והוועד הלאומי, וממילא לא יתקבל כמנהיג תורני רוחני, כמקריהם של ה'רבנים מטעם' בגולה.

 

הראי"ה היה שותף לחששות באותה מידה, ועם זאת סבר שבכוח השפעתו הגדול עם כלל רבני ארץ ישראל יתאפשר לבנות רבנות מרכזית שסידורה המעשי ייבנה על דעתם של רבני ארץ ישראל, והשיב כי מאז ומעולם – כפי שקובעת ההלכה – היו דווקא בעלי בתים יראי שמיים המתחייבים לכוון בהצבעתם לשם שמיים משתתפים בהצבעות הנוגעות להנהגת ענייני הקהילה.

רבנים רבים חששו שאם יורכב הגוף הבוחר מנציגי הקהילות, עשוי להיבחר רב חסר גדלות תורנית שישמש כלי שרת ביד השלטון והוועד הלאומי, וממילא לא יתקבל כמנהיג תורני רוחני, כמקריהם של ה'רבנים מטעם' בגולה

 

"אין אנו באים לייסד 'רבנות מטעם' אלא משאת נפשנו הוא סידור פנימי. כוח הממשלה המובטח לנו אינו אלא כוח אחיזה. אסור להביט על הסתדרות הרבנותכעל פקידות רגילה, כמו שהיה הדבר בזמן הבית השני, שהכוהנים הגדולים עלו וירדו,ורובם לא הוציאו את שנתם. זהו חילול הקודש. אדוני החילונים, אנחנו רוצים לעבוד יחד עמכם להרמת קרן התורה והעם... רצוננו להתארגן, להיות אורגן חי, כוח עובד יחד עם כל הכוחות העובדים לתחיית האומה בארץ.

 

"אם הרבנות לא תיפגם בעיני הקהל ותהיה לכוח חשוב, תוכל לעזור הרבה לעבודת התחיה. ועליכם לעזור לנו בדבר זה, כשאני אומר לנו, אני חושב גם אתכם בכלל זה. אבל, אם תבואו עלינו בעקיפין, ותעשו את הרבנות כלי חרס שבור (מפני שאינה עצמאית בדעת התורה שלה), לא תועילו לרבנות, והרבנות כמובן לא תוכל להועיל גם לכם".

 

אומנם מתחילה דרש הראי"ה שרק רבנים יהיו בגוף הבוחר, אך לבסוף הושגה פשרה שהרבנים יהיו כשני שלישים מהגוף הבוחר, ונציגי הקהילות כשליש אחד, ודווקא אנשים יראי שמיים.

 

***

 

בשנת תשכ"א נעשה ניסיון של הממשלה להשתלט על הגוף הבוחר כדי להדיח את הראשון לציון הרב נסים. הרצי"ה ראה במהלך זה כפייה חילונית, ובכינוס גדול של מאות רבנים ודיינים נשא דברים חריפים במיוחד נגד המהלך השלטוני. הוא הגדיר את המצב "חילול השם הנורא של ההתעללות המחפירה הזו מצד אישים או משל הממשלה ביחס לרבנות הראשית לישראל בכפיה במישרין ובעקיפין לסידור ענייניה של הרבנות, שלא מדעתה, ובניגוד לדעת בעליה".

 

בדבריו סיפר לנוכחים שהיה חבר בליגה נגד כפייה דתית במובן זה שבימינו לא מכריחים בכוח לקיים מצוות (עד שעזב אותה כשראה שלמעשה היא ליגה אנטי-דתית). וכאן הוסיף: "אכן לא פחות מזה יש לעמוד נגד כפיה אנטי דתית. האינקוויזיציה נגד הדת היא סולדת את כל אוהב צדק ומישרין לא פחות מאותה שהיא בעדה".

 

בהקשר זה אמר: "על פי הוראתו של מרן אבא הרב זצ"ל ברורה ומפורשת, כי החיוב של מסירות נפש, בבחינת 'ייהרג ואל יעבור' לגבי כפיה בניגוד לקיומה של תורה, הוא לא בלבד לגבי גויים שבאים בכפיה נגד קיומה של תורה, אלא הוא הדין גם בכפיה של יהודים, מאיזה צד שהוא, אישי או ציבורי בניגוד לקיומה של תורה הנקבע בדעת חכמי התורה וקובעי הוראתה".

 

לצד השימוש במילים חריפות לגינוי התופעה הדגיש הרצי"ה כי דווקא מתוך האמונה וההכרה בערכה של מדינת ישראל, מתוך רצון להשפיע עליה, נדרשת עצמאות הרבנות. שלא כדעת הסוברים שכוחה של הרבנות הממלכתית בא מכוחה של המדינה הגדיר הרצי"ה "כי מתוך התורה, מתוך נצח ישראל, אנו באים אל המדינה והממשלה. ולא מתוך ממשלה שהיא זמנית, אל התורה". כלומר, כמו שהנשמה מחיה את הגוף ולא הגוף הוא שמחיה את הנשמה, כך התורה ונושאיה הם המחיים את המדינה.

 

לכן סיכם: כפייה לסידור ענייני הרבנות הראשית מצד גורמים מחוצה לה שלא כדעתה – דעת תורה – לא תקום ולא תהיה!

 

מאז ועד היום חלו שינויים בעייתיים בכל הקשור למעורבות מי שאינם אנשי תורה בבחירת הרבנים הראשיים. שינויים אלו פוגמים מאוד במעמדם, כפי שחששו הראי"ה והרצי"ה ורבנים רבים אחרים. האתגר קשה ודורש מאמץ כדי להתמודד עימו הן מבחינה מעשית והן מבחינה הסברתית, אבל מעולם לא נרתענו מאתגרים קשים. התמודדנו וגם יכולנו.

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם