אור חדש בציון Featured

 18 ziyonut

משה נחמני

כך התחבר היום שבו עלה לארץ האיש שחיבר את הגאולה הארצית לשמיימית ליום שבו שוחררה ירושלים

יום שישי, כ"ח באייר תרס"ד, היה ליום חג בעיר יפו. בשעות הבוקר הגיע לארץ ישראל הרב אברהם יצחק הכהן קוק לכהן כרבה של יפו ושל המושבות סביבותיה. על פני כל הנאספים בחוף ניכרה שמחה רבה. העיתונים העבריים דיווחו בהתלהבות על הגעתו של הרב. הציבור הארץ-ישראלי הבין היטב שהרב קוק עתיד לחולל מהפכה רוחנית לא רק בישוב החדש ביפו אלא בכל היישוב היהודי בארץ, כולל במוסדות התורה של היישוב הישן בירושלים.

השיעור הראשון של הרב קוק

סיפר משמשו של הרב קוק, ר' אברהם חיים צ'צ'יק: "ימים ספורים לאחר שהגיע רבינו זצ"ל ליפו, הזדרז לעלות ירושלימה, לבקר את הרבנים הראשיים לירושלים, הגאונים רבי שמואל סלנט והאדר"ת. אמנם אצל האדר"ת זצ"ל היה טעם נוסף לביקורו, מצד שהיה חותנו. זכורני שבאותו יום, עם קבלת הידיעות שרבינו עומד כבר בסמטאות שעל־יד דירתו של האדר"ת, הזדרז האדר"ת וכל הכבודה אחריו. הם התכוננו לקבלת הפנים וחיכו בחצר הבית לקבלת האורח הדגול המורם מעם.

"אין כוח בעטי להעלות את פגישתם. שניהם בכו מחדוות הנפש. הם היו דבוקים מרוב חיבה, עד שנדמו כגוף אחד וקשה היה להפרידם. ה"שלום עליכם" של הקהל העצום הדהר מסביב.

בכ"ט באייר תרע"ד כתב הראיה קוק לבנו הרצי"ה: ברוך ד', עבר עלינו יום אתמול כ"ח אייר, זה היום הגדול אשר בו זיכנו צור ישראל ברוך הוא, לבוא לארץ חמדתו, ולראות בעינינו התחלת צמיחת קרן ישעו לעם קודשו" (אגרות הראי"ה ב, עמ' רצב–רצג). לימים הסביר הרצי"ה לתלמידיו את פשר קביעת היום הזה בקרב תלמידי הרב להלל והודאה: "בכ"ח באייר עלה מרן הרב אבא ז"ל לארץ ישראל. זה לא ענין משפחתי, אלא כלל ישראלי. הופיע אור אלוהי חדש בציון

 

"אז עמד מרן האדר"ת במלוא קומתו והכריז: רבותי, להווי ידוע לכם שאותו גאון וצדיק, חתני אהובי ונשמתי, שאתם מתבשמים מקלסתר פניו המאירים, ראוי מאוד עם שיעור קומתו הרוחנית בכל מקצועות התורה למלא את תפקיד עבודת הקודש כאן בירושלים עיר הבירה במקומי, ואילו רבנות יפו מוכנת לפני. קהל הנוכחים התחשמלו מדבריו של האדר"ת, שיצאו מקירות לבבו הטהור.

"אחר כך הסב הקהל ליד השולחנות והטיבו לבם במגדנות ובמשקאות, באווירה של תורה וקדושה שנמשכה שעה ארוכה. ורבינו פתח מקור התורה, דבריו זרמו כמים מפכים, ובעלי התריסין עשו אוזנם כאפרכסת.

"רבינו שבת בעיר קדשנו באכסנייתו הקדושה של חותנו זצ"ל, ואין לתאר את שמחתם ואדיר חפצם של בני ירושלים כשנתגלתה להם הידיעה המרנינה שרבינו התכבד להופיע בביהכנ"ס הגדול חורבת ר' יהודה החסיד ולשאת את דברי קדשו. מודעות גדולות התפרסמו בעיר והתכונה היתה בלתי תשוער. האנשים כבר ציפו בעיניים כלות לקראת השעה הקבועה.

"והנה למחרת ביום שבת קודש הזדרז הקהל העצום מלפני זמנו לתפוס מקומות בבית הכנסת שנתמלא מפה לפה.

"כשעלה רבינו על הבימה הושלך הס. דרוכים היו הנאספים, עיניהם פקוחות ואוזניהם קשובות לפה מפיק מרגליות אשר כולו אומר שירה ברוח קדשו, לא יאומן כי יסופר, כי קהל השומעים לא מצאו את המילים המתאימות להביע את גודל קורת רוחם מאוצר בלום זה. זה לזה אומרים: קדוש וברוך אלוקים, כי צורה רוחנית עילאית שכזו – לא זכו עוד כותלי ביהכנ"ס לקלוט" ('במחיצתו', עמ' 20).

"היום הגדול שבו זיכנו צור ישראל לבוא לארץ"

תאריך עלייתו לארץ היה חשוב מאוד בעיני הרב קוק. תאריך זה נקבע במשפחתו ליום חג, ומדי שנה ציינו אותו בחיק המשפחה בשמחה ובהודאה לד'.עדות על כך נוכל למצוא במכתב שכתב הרב קוק בדיוק עשר שנים לאחר עלותו ארצה. בכ"ט באייר תרע"ד הוא כותב לבנו הרצי"ה: "ברוך ד', עבר עלינו יום אתמול כ"ח אייר, זה היום הגדול אשר בו זיכנו צור ישראל ברוך הוא, לבוא לארץ חמדתו, ולראות בעינינו התחלת צמיחת קרן ישעו לעם קודשו" (אגרות הראי"ה ב, עמ' רצב–רצג). לימים הסביר הרצי"ה לתלמידיו את פשר קביעת היום הזה בקרב תלמידי הרב להלל והודאה: "בכ"ח באייר עלה מרן הרב אבא ז"ל לארץ ישראל. זה לא ענין משפחתי, אלא כלל ישראלי. הופיע אור אלוהי חדש בציון".

האור של בעל האורות

לאחר ס"ג שנים, בשנת התשכ"ז, זכה יום כ"ח באייר להיות יום שחרור ירושלים והר הבית מעול זרים. "היום הגדול" שהוחג בבית הרב קוק זכה להיות יום חג לעם כולו. הרצי"ה בשיעוריו היה מחבר את "היום הגדול אשר בו זיכנו צור ישראל לבוא לארץ חמדתו", "היום שבו התחיל לזרוח אורו של בעל ספר 'האורות' בארץ ישראל", עם יום כיבוש ירושלים.

בשיחותיו של הרצי"ה בישיבה בחגיגות יום ירושלים היה מדבר על "פלאי ההנהגה" המקשרים בין האירועים של כ"ח באייר:"בכ"ח אייר שנת תסד"ר הופיע האור החדש בציון, אורו הגדול והקדוש של הרב אבא ז"ל בארץ-ישראל, ובאותו יום בשנת התשכ"ז הופיעה חזרת גילוי השכינה של ירושלים, הכותל המערבי וכל מלוא רוחב ארצנו. פלאי פלאים של הנהגה אלוקית" (מתוך התורה הגואלת א).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם