הלכות מצויות בחנוכה

2 shut

הרב יוסף צבי רימון

 
  • ·היכן מדליקים בבית פרטי?
  • ·היכן ידליק מי שגר בבית משותף?
  • ·היכן ידליק מי שגר מעל קומה שלישית?
  • ·מה יעשו מטיילים בחנוכה?
  • מי שישן בלילה בבית כלשהו (למשל בשבת) – היכן מדליק בלילה שאחריו?
 

בגמרא בשבת כא ע"ב נאמר: "תנו רבנן: נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ". התוספות מסבירים שיש להדליק בפתח החיצוני של החצר, לכיוון רשות הרבים. כשיטת התוספות כתב הרשב"א (שם) וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (תרעה, ב). לכן אדם שיש לו בית פרטי הנמצא בחצר ידליק בפתח החיצוני (אלא אם כן יש בעיות טכניות – חשש לסכנה או שאין שם פרסומי ניסא).

 

בגמרא בשבת כא ע"ב נאמר: "אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרה"ר". בהדלקה המשובחת, 'בפתח ביתו מבחוץ', יש שני יתרונות: א) פרסומי ניסא; ב) בתוך הפתח משמאל "כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין" (שבת כב ע"א).

 

אם מדליק בחלון יש בדרך כלל פרסומי ניסא, אך אין 'פתח ביתו'. אם מדליק בפתח הדירה (לכיוון חדר המדרגות) – יש בדרך כלל פרסומי ניסא, אמנם בדרך כלל קטן מזה שבחלון, אך יש 'פתח ביתו' (מוקף במצוות).

 

להלכה הדבר החשוב ביותר הוא פרסומי ניסא – לכן אם בחלון יש פרסומי ניסא גדול יותר, נראה שהוא עדיף מהדלקה בדלת. וכן כתב הרב פיינשטיין (שו"ת אגרות משה או"ח, ח"ד, סימן קכה), שעיקר המצווה הוא פרסומי ניסא. ומכיוון שעיקר פרסום הנס הוא בפתח הבית או בפתח החצר הוסיפו עוד פן – שההדלקה תיעשה בשמאל כדי שיהיה מוקף במצוות. אך מובן שכשאי-אפשר ששני הדברים יתקיימו – פרסומי ניסא עדיף.

 

לכן מוטב להדליק בחלון, מכיוון ששם פרסום הנס רב יותר.

 

בבתים רבים יש לכאורה בעיה להדליק בחלון, מכיוון שבגמרא במסכת שבת כב ע"א נאמר: "נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה", וכן נפסק בשו"ע (תרעא, ו). עשרים אמה = 9.60 מטר לגר"ח (טפח = 8 ס"מ; אמה = שישה טפחים = 48 ס"מ).

 

אמנם למעשה גם באופן זה רצוי להדליק בחלון; גם כשמדליק בגובה עשרים אמה, מכל מקום בתוך הבית החנוכייה נמצאת בגובה כשר (יחסית לרצפת הבית), ואם כן, בכל מקרה יש פרסומי ניסא לבני ביתו. לפי זה בכל מקרה יוצא ידי חובה, ואף אם נאמר שמעל גובה עשרים אמה אין פרסומי ניסא המספיק כדי לברך על הנרות, מכל מקום ודאי שיש לפחות היכר מסוים לבני רשות הרבים (וכן כתב הפמ"ג). ובפרט לפי מה שמסתבר, שכיום יש בכך פרסומי ניסא רב – גם לשכנים ממול וגם מפני שאנשים רגילים להסתכל יותר לגובה במציאות שלנו, שיש בנייה לגובה.

 

לכן בהדלקה בחלון מרוויחים גם פרסומי ניסא לבני ביתו וגם פרסומי ניסא לבני רשות הרבים, וכך יש לנהוג גם בקומות גבוהות.

 

מדברי חלק מן הראשונים עולה שצריך 'בית' להדלקת נרות חנוכה (עיינו בתוס' סוכה מו ע"א ד"ה 'הרואה'; שו"ת המהרש"ם ח"ד סימן קמו ועוד). לכן צריך לחשוש ולברך על הדלקת נרות רק בבית (מבנה או אוהל שטוב לתשמישי דירה, כמו אוהל 11), ואין להדליק נרות בשטח.

 

בית 'שלך': בבית שבו מדליקים צריך לישון בלילה, לכן אין להדליק כשמתארחים במקום מסוים לארוחה ללא שינה.

 

אם אינו יכול להדליק יבקש מהוריו (ואם הוא נשוי – מאשתו) שידליקו בעבורו. אם יצליח להדליק במקום שבו הוא נמצא (ובו גם יישן) – ידליק בעצמו (ולכתחילה יתכוון במקרה זה שלא לצאת בהדלקת הוריו או שידליק לפני שהם מדליקים).

 

גם כאשר אין מדליקים רצוי לערוך הדלקה אחת בחוץ מדין 'פרסומי ניסא', ויש ספק אם לברך במקרה זה. יש מקום להקל אם יתפללו שם תפילה אחת, ובמיוחד אם האנשים לא הדליקו נרות אחרים (וכך אפשר לנהוג גם בחתונה או באירועים).

 

יש לחקור מדוע צריך לישון לילה בשביל הדלקת הנרות:

 

א.      כדי להפוך את הבית לשייך לו.

 

ב.      בגלל הלכות חנוכה, שיש להדליק בלילה בבית שקשור אליו.

 

ההשלכה המעשית היא האם עליו לישון בבית דווקא בלילה שאחרי ההדלקה או שאפשר בלילה שלפניה (להדלקה במוצ"ש). אם נבין שדי בשייכות, הרי שלא חשוב אם ישנתם בלילה שלפני ההדלקה או בלילה שאחריה, ואם הדבר נובע מהלכות חנוכה מסתבר שהכול תלוי בלילה הבא. דבר זה בא לידי ביטוי מיוחד כאשר חנוכה חל במוצ"ש, שאז בשבת הראשונה לא היה כל קשר לחנוכה אבל הלינה מראה שייכות לבית.

 

למעשה, דעת החזון איש והגרש"ז אויערבך היא שידליקו במוצאי שבת באותו מקום שבו התארחו בשבת, ויש שחלקו על קביעה זו וסברו שידליקו בביתם. ולמעשה נראה שאם חוזרים מיד, ויהיו בביתם בזמן קרוב יחסית – ימתינו וידליקו בבית שבו יישנו בלילה הבא. ואולם אם מתעכבים – ידליקו בבית שהתארחו בו בשבת.

 

מדוע צריך 'בית' להדלקת הנרות? כדי להפיץ אור גדול החוצה אנו צריכים תחילה לחזק את עולמנו הפנימי, לבנותו ולבררו, לחזק את 'הבית'. רק מתוך בניין פנימי ובירור היסודות האמוניים והמוסריים שלנו נוכל לצאת החוצה. רק מתוך עצמה פנימית של הבית, של המשפחה, נוכל להאיר באור גדול על כל הסובבים אותנו.

 

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
החזון הלאומי של עמ"י

  מאמר מאת הרב שלום...

אורים ותומים

  מאמר מאת הרב איל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם