קופיקס עולה

b 2 shut

 הרב אורי סדן, רב המושב נוב

שאלה: הלכתי כמה עם חברים למעיין, וכשהגענו למים גילינו להפתעתנו שהמים ירוקים ומגעילים. אחד החבר'ה רצה להוכיח לנו שהמים לא נוראים כל כך והסכים להיכנס למים אך ורק אם כל אחד מאתנו ייתן לו קופיקס, וכך היה – אנחנו הסכמנו לתת לו, הוא קפץ פנימה, וכולנו אחריו שמחים רטובים מלוכלכים ו... חייבים קופיקס. לאחר כמה ימים התבשרנו עם כל בית ישראל בבשורה המרה כי מחיר מוצר בקופיקס עלה ל-6 שקלים L. האם אנחנו צריכים לשלם לו קופיקס כפי שהוא שווה היום או 5 שקלים, כפי שהיה מחיר הקופיקס בשעה שהתחייבנו?

תשובה: שאלה זו נוגעת הן להלכות פועלים, הן לדין אסמכתא והן להלכות ריבית, וננסה לחלקה לחלקיה:

דין 'התערבות' – במקרה שבו שני אנשים מתערבים על סכום כספי נחלקו הפוסקים האם יש לצד המפסיד גמירות דעת וחייב לשלם (תוספות סנהדרין כד ע"ב), או שאין, והתשלום אסור מדין גזל (רמב"ם הלכות מכירה פי"א). למעשה הפוסקים נחלקו בדבר; יש שהקלו בדבר (רמ"א חו"מ רז, יג) וכך נוהגים חלק מהאשכנזים, ויש שהחמירו בדבר (שו"ע שם), וכך נוהגים מרבית הספרדים (שו"ת יביע אומר ז חו"מ ו).

החיוב מדיני פועלים – במקרה שלכם לא הייתה כל התערבות. ההפסד לא היה תלוי לא במזל, לא במעשה ולא במחדל של המתחייבים. מדובר בתשלום שכר בעבור פעולה אשר נעשתה להנאת העומדים על שפת המים, וכאשר אדם עושה שירות לחברו הוא נחשב לפועל וזכאי לשכר. שירות זה יכול להיות מגוון ביותר, ואפילו בדיחה טובה או ריקוד מוזר יכולים להיות שירות המזכה בשכר (קידושין סג ע"א). במקרה שלכם החבר הסכים להתפלש בירוקת לעיני כולם בתמורה לתשלום שכר בדמות קופיקס, ולכן אתם חייבים לשלם לו את מה שהבטחתם.

הקופיקס הופך לחוב – את השכר שהתחייבתם לשלם לחבר שקפץ לביצה הייתם צריכים לשלם לו מיד (משנה ב"מ קי ע"ב), אולם כפי הנראה היה ברור לכולם שמכיוון שמדובר בקופיקס ולא ב'גזלן' המחכה בסוף המסלול, הוא יחכה עם התשלום כמה ימים. הסכמה זו הפכה את השכר לחוב ממוני רגיל, המתפקד בדיוק כמו חוב שנוצר בעקבות הלוואה (שביעית פ"י מ"א).

איסור ריבית בקופיקס – כחלק מהרחבת איסור ריבית אסרו חז"ל (בבא מציעא עה ע"א) גם ללוות מוצרים אגב הבטחה להשבת אותו מוצר באותה כמות בדיוק, שכן ערכו עשוי לעלות משעת ההלוואה לשעת ההשבה והאדם עלול לעבור על איסור ריבית. איסור זה נקרא גם 'סאה בסאה'. במקרה שלכם זה בדיוק מה שקרה, ולכן אסור לכם לתת לחבר 'קופיקס' – כלומר מוצר ברשת קופיקס – ואתם חייבים לשלם לו בדיוק כפי שהיה שווה המוצר בשעה שבה נוצר החוב – 5 שקלים בלבד.

איסור ריבית בהלוואה מהשכנים – קבלת העיקרון שלפיו אסור לקחת שום מוצר מחשש שמא יעלה ערכו מחייבת את המסקנה שאסור לקחת אפילו עגבנייה מהשכנים שמא יעלה ערכה. למסקנה זו אכן הגיע הלל הזקן, שפסק כי "לא תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים, שמא יוקרו חטין, ונמצאו באות לידי רבית", וכך פסק הרמב"ם (מלווה ולווה פ"י ה"ב). ואולם לדעת מרבית הראשונים (רב האי גאון, רש"י ועוד) חכמים חלקו על הלל ופסקו כי אנשים אינם מקפידים זה על זה ומוחלים לגמרי על זוטות שכאלה ואין לחשוש לאיסור ריבית, וכך פסק הרמ"א להלכה (יו"ד קסב א). לכן ברור שלהחזיר לשכן יותר ממה שלקחת ממנו בכוונה תחילה אסור, אך מותר ללוות מהשכנים כמה עגבניות או כוס חלב ולהחזיר את אותה הכמות פחות או יותר בלי להקפיד על משקל העגבניות ועל מפלס החלב בכוס.

 


 

b7underdos5

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
מסילות התשובה

  מאמר מאת הרב המקובל...

היתר פשוט

  מאמר מאת הרב אברהם...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם