אילן אילן

2 shut

הרב נתנאל אוירבך

עונת האביב מסמלת את התחדשות הבריאה; האילנות המלבלבים והצמחים הפורחים משווים לבריאה התחלה חדשה. התחדשות מחזורית זו נעוצה בשורשם של ישראל, המשולים לצמח השדה וימיהם כימי העץ המתחדש. בכך מהווה ההתחדשות בסיס לגאולה: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל", ובעקבותיה באה ההוראה "שמור את חודש האביב", לשמר את הרעננות שבהתחדשות.

הוראה זו מתבטאת בברכת האילנות, שבה מודה האדם על התחדשות הבריאה לאחר תרדמת החורף, ויש בה אף הוראה להתחדשות האדם, כדברי הרב ישראל ליפשיץ, בעל 'תפארת ישראל': "כאשר יבקע הקרן הראשון מהאביב על פני העולם, אז שוב ישוב הכל להעלות נר החיים... הטבע יקיץ לחיי ילדות חדשים... והישראלי, שבכל השינויים שיקרו בטבע תמיד נמצא בהן דבר אשר יעוררו לבקש השלמת נפשו – להכי, כדחזי אילני דמלבלבי... יזכור כי גם האדם עץ השדה. גם זה האילן יאבד פעם אחת רטיבות שלו בחורף שלו, דהיינו בזקנותו, אבל בסוף החורף ההוא יקיץ לאביב יותר יפה".

הברכה

"ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו דבר (נ"א: כלום), וברא בו בריות טובות ואילנות טובים (נ"א: טובות) לְהָנות (נ"א: ליהנות) בהם בני אדם".

האילן

1. אין לברך ברכת האילנות על ירקות, על צמחים חד-שנתיים או על אילנות נוי וסרק, אלא על עצי פרי.

2. ראוי להדר ולברך בשדה שיש בו שני מיני אילנות, ולפחות שני אילנות מכל מין.

3. כשיש צורך מיוחד אפשר לברך על עץ פרי אחד בגינה או בעציץ נקוב בבית.

4. אין לברך על עצים שיש איסור בהם או בפרותיהם, כגון: עץ המורכב כלאיים, עצי ערלה, עצים שיש בהם איסורי אכילה (כגון עצים בבית קברות ובהר הבית, עצי גזל).

5. אין לברך על ענף תלוש אף על פי שיש בו פריחה.

זמן הברכה

1. טוב לברך ברכת האילנות בחודש ניסן בראייה הראשונה שבה רואים אילנות מלבלבים.

2. מי שלא בירך בחודש ניסן יכול לברך לאחר מכן, בכל זמן שיש פרחים על העצים.

3. מוטב להימנע מלברך ברכת האילנות בשבת וביום טוב, אבל אם מנהג אבותיו לברך בזמנים אלו או שחושש שאם לא יברך בשבת יעבור חודש ניסן – יכול לברך גם אז.

5. הברכה נאמרת פעם אחת בשנה, וגם הרואים פריחה יפה יותר באילנות אחרים אינם חוזרים ומברכים.

6. אפשר לברך ברכת האילנות בלילה לאור החשמל כשמבחינים בפריחת האילן.

סדר הברכה

1. המהדרים מברכים ברכת האילנות בראש חודש ניסן לאחר תפילת שחרית.

2. מן הראוי לברך ברכת האילנות בנוכחות שלושה אנשים, ועדיף במניין של עשרה.

3. יש המהדרים ליטול ידיים ולומר מזמורי תהילים ותפילות לפני הברכה.

4. יש לברך בעמידה, בקול רם, בשמחה ובכוונה גדולה.

5. לאחר הברכה יש המהדרים לתת צדקה לעילוי נשמת נפטרים ולומר מזמורי תהילים, תפילות וקדיש (כשיש מניין אנשים).

 

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם