Print this page

שו"ת SMS לפרשת צו ופסח

sms790

בושם בפסח * האם בושם צריך הכשר לפסח? הרב אבינר: לא. נפסל לאכילה.

נישוק קרובות משפחה * בעדה שלנו האתיופית נוהגים לומר שלום לקרובות משפחה על ידי נשיקה. אני יכול? הרב אבינר: ודאי שלא. יש לסרב בחכמה כדי לא לפגוע.

כוהנים במנהרות הכרמל * האם מותר לכוהנים לנסוע במנהרות הכרמל? הרב אבינר: יש אוסרים מחשש קברים בכניסה הדרומית. ויש מתירים, כי זה חשש רחוק, ואולי אלה קברים של גויים, ויש מחיצה.

סינון Netspark * האם מותר מכשיר סמארטפון עם סינון נטספרק? הרב אבינר: ודאי שלא. עדיין יש הרבה פריצות (תלוי ברמת החסימה) וגם בעיה חמורה של התמכרות. לכן יש להינזר ממכשיר זה. אך אם לאדם יש, ודאי שסינון זה הוא טוב. ואם אי אפשר לתקן הכול, אז גם תיקון חלקי הוא טוב (שו"ת רשב"א ה רלח).

פסוק על חולצה * מותר להיכנס לשירותים כשלובשים חולצה שכתוב עליה חצי פסוק? הרב אבינר: לא. ובכלל אין לכתוב פסוקים על החולצה, אלא על הלב ועל המעשים. במשך כל הדורות, גדולי עולם היו צדיקים יותר מאתנו ולא כתבו פסוקים על בגדיהם.

חדר שינה של אחים * מותר לאחים ולאחיות לישון באותו חדר? עד איזה גיל? הרב אבינר: מותר. עד הגיל שלא נוח להם.

עצירה בתפילת עמידה * אם אני באמצע תפילת שמונה עשרה ופתאום מישהו דופק בדלת ורק אני בבית, אני יכול לפתוח? הרב אליהו: לא לפתוח. ואם הדפיקות מפריעות לריכוז בתפילה - אפשר להפסיק ולפתוח בשתיקה, אבל באמת העיקר הוא להתרכז בתפילה בלי לפתח את הדלת.

גיוס בנות * האם בת יכולה להתגייס לצה"ל? הרב אליהו: אסור. במיוחד היום שכל גיוס של בת לצה"ל מוצג על ידי הצבא כמרד של הבנות בעולם התורה, וכך בת שמתגייסת מסייעת לרוח הרעה של כמה מפקדים שהחליטו לחנך את עם ישראל מחדש. היום כבר ברור - צה"ל הוריד את הרף של האימונים ואת סרגל המאמץ בשביל לאפשר לבנות להתגייס לחילות הקרביים. אין לך סיכון גדול מזה. בפועל יוצא שבת שמתגייסת לא עושה קידוש השם אלא חילול השם. לא מחזקת את צה"ל והמדינה אלא מחלישה את צה"ל והמדינה.

נטילה ביציאה מבית עלמין * מה הטעם שלא מנגבים ידיים אחרי יציאה מבית העלמין? הרב אליהו: שזיכרון הנפטרים יישאר אתנו עוד מעט.

אבקת חלב נכרי * האם לדעת הרב מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? הרב אליהו: חכמינו אסרו חלב עכו"ם שמא עירבו חלב טמא. ולצערנו מצאנו ברבנות צפת אבקת חלב שיובאה מגרמניה ועירבו בה שומן מן החי על מנת שתהיה עם אחוזי שומן גבוהים יותר. זה יכול להיות שומן של בקר או של חזיר, זה יכול להיות שומן כשר או לא כשר וזה לא משנה, מדובר בתערובת בשר וחלב. מובן שהחזרנו את החלב הזה ליצרן בצירוף תלונה על זיוף. אבל זה מלמד אותנו שלא להשתמש באבקת חלב נכרי. לפי עומק ההלכה - ההרחקה הזו נצרכת מגויים כדי למנוע נישואי תערובת.

אבקת חלב נכרי 2 * מי שמקפיד לא לאכול מאכלים עם אבקת חלב נכרי ובטעות אכל, מה תקנתו? הרב אליהו: ילמד הלכות מאכלות אסורות.

שום ובצל * האם מותר לאכול מאכל שמעורב בתוכו בצל ושום? הרב אליהו: מהדין מותר, הרב אליהו זצ"ל החמיר.

רבנו תם * מי ששומר שיטת רבנו תם בזמני יציאת שבת – האם צריך לשמור רבנו תם גם בצומות? הרב אליהו: אם קיבל על עצמו את דעת רבנו תם כהלכה – צריך. אם זו רק חומרה בשבת – זה לא מחייב בצומות.

 

b7underdos5

אולי יעניין אותך גם