שו"ת SMS לפרשת קרח

sms790

טייסת חרדית * הודיעו בחדשות שישנה טייסת חרדית ראשונה בחברת אל על, והיא הטיסה את ראש הממשלה. האם יש חשש ייחוד אם יש אִתה טייס בתא הטייס והדלת נעולה? הרב אבינר: כבר פסק הגר"א וייס בשאלה דומה שמותר ואין חשש ניאוף, כי אם יסיחו דעתם מלטוס אפילו לרגע המטוס יתרסק (שו"ת מנחת אשר ר פז. דלא כהגרי"ש אלישיב והגרח"פ שיינברג שם החוששים מכל קרבה - מ"צ).

ברכה מפי החתן * האם יש מנהג שאחרי החופה החתן והכלה מברכים את הקהל? הרב אבינר: לא.

ציציות ארוכות * האם יש הידור מצווה בציציות ארוכות? הרב אבינר: צריך י"ב גודלים, 24 ס"מ (שו"ע או"ח יא ד), ור"י היה נוהג לעשות ארוך יותר, כדי שאם ייפסק קצת יישאר בו כשיעור (מ"ב שם ס"ק כא), כלומר אין בזה הידור אלא רק אמצעי זהירות למקרה שייקרע (טורי אבן חגיגה ז א), ובימינו זה לא שייך כי אם נקרע לא נקרע דווקא קרוב לקצה. ואם מחליט להאריך יש להקפיד שיהיו גדיל שליש וענף שני שליש (שו"ע או"ח יד ד הגה). אבל רבנו אברהם בן הרמב"ם סובר שאורך מוגזם אינו נוי מצווה (ספר המספיק לעובדי ד'. הוצאת אוני' בר אילן 272). וכן כתב המרדכי שאם ארוך יותר מדי ראוי לקצרו (מובא בב"י). ויש אומרים שאם ארוך מדי אינו נקרא ראוי ללבישה כי אין הדרך בכך וכן משום שנגרר על הרצפה (פס"ת שם 88) (כל המקורות– מ"צ).

השואה * אם יש א-לוהים, איך הוא הרשה את השואה? הרב אבינר: אין זו שאלה למסרון. זה אפילו זלזול בה' וזלזול בשואה. וגם לא במסרון, יש שאלות שאיננו יודעים לענות עליהן (ועיין באריכות בספרו של הרב על השואה "אורות מאופל" – מ"צ).

ספר מבית הכנסת * מותר לשאול ספר מבית הכנסת כאשר הגבאי מתנגד? הרב אבינר: התשובה בתוך השאלה.

רכב יקר * האם מוסרי לקנות רכב יקר מאוד, הרי אפשר להסתפק ברכב פשוט ולתת ההפרש לצדקה? הרב אבינר: נכון. חייך קודמים לחיי חברך אך אין מותרותיך קודמים לחיי חברך. עיין איגרת בסוף ספר התניא. ערוה"ש הלכות צדקה. ס' אהבת חסד לחפץ חיים. שו"ת אורח משפט למרן הרב קוק.

כרטיס "בלבבי" * באחד השו"תים האחרונים בעולם קטן הרב אמר רצוי/צריך ואפילו מצווה לחתום על כרטיס "בלבבי". מה ההבדל בין "בלבבי" ל"אדי" ולמה מצווה לעשות דווקא "בלבבי"? הרב אליהו: "בלבבי" עובד עם רבנים צמודים בנאמנות כדי לקבוע את שעת המוות על פי ההלכה.

חולצה לבנה * מה המקור לכך שצריך (אם צריך) ללבוש חולצה לבנה בראש חודש? הרב אליהו: כף החיים (סימן תיט אות ו): למדקדקים במצוות יש שלוש דרגות של בגדים נאים לימים מיוחדים. הבגדים הנאים ביותר לצורך יום טוב, לאחריהם בגדי שבת ודרגה שלישית בגדים נאים לצורך חול המועד, ראש חודש, חנוכה ופורים.

איסור נגיעה בצפיפות * מה עושים במצבי דוחק כשנתקעים ועוברים על איסור נגיעה בגברים בלי רצון לעשות זאת? (כמו לדוגמה בל"ג בעומר במירון, בריקודגלים, ברכבת הקלה בירושלים). הרב אליהו: משתדלים שלא יקרה, ואם קרה בטעות - אין מה לעשות.

בירורים * אילו בירורים עם ישראל עובר? הרב אליהו: התקדמות ועלייה בדרך לגאולה.

פירוש חלום בהודעה * האם אפשר לשאול על חלום בהודעה או בטלפון? הרב אליהו: בהודעה בשמחה. חלום טוב חלום שלום.

קנייה ללא קבלה * מי שקונה ממוכר ללא קבלות, האם גוזל הוא את המדינה? הרב אליהו: זו אחריות של המוכר, לא של הקונה.

 

b7underdos5

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם