"ובקן לה שלוש ביצים"

2 shut

 

לעונת הקינון החדשה - מצוות שילוח הקן

שאלה: במרפסת בביתנו התחיל לקנן זוג יונים. השבוע שמנו לב שבקן שלוש ביצים. האם וכיצד נוכל לקיים את מצוַת שילוח הקן? האמת היא שאין לנו באמת מה לעשות בביצים, הן נראות ממש קטנות. האם עדיין יש לנו חובה לשלח את היונה? זה נראה לנו קצת אכזרי, לא?!

תשובה: נתחיל מהסוף: מה שהתורה ציוותה עליו אינו נחשב אכזריות. בין שאר מטרותיה של תורה נמצאת המטרה לבנות בנו מידות טובות (מורה הנבוכים חלק ג פרק לה), ואכזריות בוודאי אינה אחת מהן. ההפך הוא הנכון, לדעת הרמב"ן (דברים כב, ו) מטרתה של מצווה זו היא לטעת בקרבנו את מידת הרחמנות, אלא שהתורה מדברת על מצב שבו אדם רואה קן ובו גוזלים והוא מעוניין באכילתם כעת או בעתיד, אך בקן נמצאת ציפור המגוננת על צאצאיה. בסיטואציה שכזו אומרת התורה כי אסור לאדם להיות קהה רגשות ולחשוב כי בעלי החיים הם חפץ. עליו לזכור כי יש להם רגשות ועליו להתחשב בהם במידת מה, גם כאשר הוא מעוניין לקחת את הגוזלים מהוריהם. אסור לו להתעלם ממערכת היחסים שבין הציפור לגוזליה ועליו לעמעם במקצת את הכאב של הציפור על לקיחת גוזליה. על פי הסבר זה ברור שאין שום עניין לקיים את המצווה אם האדם אינו מעוניין באמת בגוזלים או בביצים, ובמקרה שכזה אכן "אכזריות היא זו לגרש האם מעל בנים" (שו"ת חת"ם סופר אורח חיים סימן ק).

אמנם יש הסוברים על פי הקבלה (זוהר חדש רות כט ע"ב) כי מטרת המצווה היא לעורר רחמי שמים על ישראל בגלותם, ואלו מתעוררים כאשר הציפור מצטערת על בניה הנלקחים ממנה. לשיטתם צריך לומר כי על אף האכזריות שבמעשה, מכיוון שמטרתו של האדם אינה אגואיסטית אלא לעורר רחמי שמים, הדבר נחשב מטרה ראויה המתירה את גרימת הצער לאם. על פי הסבר זה אדם מצווה לשלח את האם גם אם אינו מעוניין כלל בביצים או באפרוחים (שו"ת חוות יאיר סימן סז). יתר על כן, לפי שיטה זו אין בכלל חובה לקחת את הביצים, ואפשר פשוט לשלח את האם, וגם אם היא תחזור ותדגור על הביצים הרי שהמצווה קוימה (שו"ת חכם צבי סימן פ"ג).

למעשה, קשה מאוד להגיע למצב שבו מקיימים מצווה זו: בעופות שהאדם מגדל באופן יזום בביתו, בשובך, בכלוב, בלול או בחצר, אין מצוות שילוח הקן כלל (שו"ע יו"ד רצב ב). כמו כן גם כאשר ציפור מקננת ביזמתה במרפסת או בחצר הבית הביצים קנויות לבעל הדירה החל מהפעם הראשונה שהציפור פרחה מעליהן, ומעתה ואילך אין בשילוח האם שום מצווה היות והביצים כבר בבעלותו (חולין קמא ע"ב) (עקרונית אפשר לקיים את המצווה במקרה שהציפור לא עזבה ולו לרגע אחד את הביצים מרגע ההטלה, אולם הסיכוי להגיע למציאות שכזו אפסי).

למעשה, כאשר מוצאים ציפור המקננת בשטח פתוח ומעוניינים 00לקיים את המצווה ולשלח את האם, רצוי לנסות להחזיק את הציפור בידיים ואז לשלחה (רמב"ם שחיטה פרק יג הלכה ה). אך מן הדין די בהברחתה בעדינות באמצעות מקל עד שתתרחק מספיק באופן שאי אפשר לתפוס אותה בקלות (חזון אי"ש יו"ד קעה ב). מצוות שילוח הקן מתקיימת דווקא כאשר הנקבה דוגרת ולא כאשר הזכר הוא זה שדוגר, כמו כן על הביצים להיות דווקא ביצים פוריות (שו"ע שם ז). מכיוון שהאבחנה בדבר קשה עד בלתי אפשרית, הרי שמספק אי אפשר לברך על מצווה זו (פתחי תשובה שם ס"ק ב).

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם