חיבור בלי כוונה

2 shut D931-062 OHAYON AVI

הרב יוסף צבי רימון, רב המרכז האקדמי לב

שאלה: קשה לי להתפלל, וקשה לכוון. במיוחד בחופש, אני מודה שהתהייה שלי על תפילה ללא כוונה מתעצמת. מה עושים?

חיי היומיום שלנו מלאים במעשים, בדיבורים ובמחשבות. החל מהרגע שבו אנו קמים בבוקר ועד לזמן שבו אנחנו הולכים לישון, אנחנו עושים מעשים רבים, מדברים דיבורים רבים וחושבים מחשבות רבות.

היינו שמחים שכל מעשינו ייעשו מכל הלב, מתוך כוונה ומשמעות עמוקות, אבל מסיבות רבות, בעיקר בשל הרגל ושִגרה, חלקם נעשה 'על אוטומט', ללא כוונה מלאה מאחוריהם.

בקיום מצוות ישנם שני סוגי כוונה:

א.    כאשר אנחנו מקיימים מצוות עלינו להתכוון לכך שהמעשה שאנחנו עושים יהיה לשם קיום המצווה (שו"ע או"ח ס' ד').

ב.     במצוות שמקיימים בדיבור (ברכות, קידוש או תפילה), בנוסף לכוונה לקיים את המצווה, צריך לכתחילה לכוון לפירוש המילים, ובדיעבד יצא ידי חובה גם אם לא עשה כך (משנה ברורה שם, ס"ק ז).

אף על פי שבדרך כלל הכוונה בפירוש המילים אינה מעכבת, מסתבר שבתפילה יש צורך מיוחד בכוונה זו, יותר מאשר במצוות אחרות. הרמב"ם (תפילה פ"ד ה"א; שם, ט"ו) כותב:

כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו.

לפי זה לכאורה, מי שקשה לו להתכוון פטור מתפילה!

אולם, להלכה אנו פוסקים שאף שלאנשים רבים קשה כיום לכוון בתפילה, הרי שהם חייבים בתפילה. בנוסף לכך יש להדגיש: גם לתפילה ללא כוונה יש ערך רב. ודאי שהשאיפה היא להתפלל בכוונה מלאה ועמוקה, אך גם לתפילות שנאמרו ללא כוונה מלאה - יש ערך והשפעה.

הרשב"א(שו"ת הרשב"א, ח"א, סי' תכ"ג) כותב שהעובדה שהאדם ניגש להתפלל ולעמוד לפני ה', ואפילו אם מתפלל ללא כוונה, מבטאת מצד עצמה את האמון שלו בנוכחות ה' ובהשגחתו על חייו.

עצם העובדה שהאדם עוזב את עיסוקיו כמה פעמים ביום בשביל לקיים את המצווה, או מתעורר שעה מוקדם יותר בבוקר כדי להספיק להתפלל במניין, מראה שהוא מאמין בה' ובכוחה של התפילה.

בנוסף, רבי יהודה הלוי(כוזרי ג', ה) מדמה את התפילה לאכילה. כשם שיש הזנה פיזית, כך יש הזנה רוחנית, וכשם שהגוף צריך אוכל כדי להתקיים, כך הנפש זקוקה לתפילה ולקשר עם הקב"ה. לעתים האוכל טעים יותר ולעתים טעים פחות, אך ללא אוכל אין קיום. כך ללא תפילה אין קיום.

כיצד בכל זאת אפשר לשפר את הכוונה בתפילה? אחת הבעיות המטרידות ביותר בתפילה והמפריעות ביותר לכוונה היא המחשבות הזרות. במקום לחשוב על מילות התפילה אנו מוצאים את עצמנו חושבים על דברים אחרים, שאינם קשורים כלל לתפילה. ניתן להלן כמה הצעות, שיכולות לעזור:

א.     מתכוננים: יש משמעות גדולה להכנה לפני התפילה. אם לפני התפילה נשב מעט ונחשוב על מה אנחנו רוצים להתפלל ומה אנחנו רוצים לבקש מה', נהיה מרוכזים יותר בתפילה.

ב.      כותרת: בסידור 'רינת ישראל', בסידור 'קורן' ובסידורים נוספים, הוסיפו כותרת לפני כל ברכה בתפילת עמידה. כדאי לעצור לרגע קט לפני כל ברכה, לעיין בכותרת, לחשוב על תוכנה, ואז לומר את הברכה. באופן זה, האדם מודע לפחות לנושא שהוא מבקש בברכה זו, ובדרך כלל כשיש כוונה כזו הברכה תהיה בעלת משמעות לפחות ברובה.

ג.      התנתקות: התפילה דורשת ניתוק מהעולם החומרי שסביבנו, ורק לאחר הניתוק אפשר לגשת לתפילה. הבעיה היא שקשה לנו מאוד להתנתק מהעולם. דוגמה מובהקת לכך בימינו היא כיבוי הטלפון או השארתו בחדר אחר. אדם אמור להתנתק מהפעילות השוטפת כדי להתרומם בתפילה אמתית. כל עוד האדם מחובר לפעילות השוטפת שלו או למשל למכשיר הטלפון שמחבר אותו כל הזמן ולכל העולם - הוא עדיין לא מוכן לתפילה ואינו יכול לכוון בה כראוי.

ד.      בקשה אישית: פעמים רבות אנחנו אומרים את הנוסח הקבוע והשגור על פינו בצורה 'אוטומטית', כדקלום, וקשה לנו להתרכז במילים. הוספת בקשות פרטיות עשויה לתת נופך אישי בתפילה, וממילא תסייע בכוונת הלב.

ה.     לכוון במה שאפשר: לעתים אנו שוכחים להתכוון בתפילה, ובאמצע שמונה עשרה "תופסים" את עצמנו כשאנחנו כבר בברכה מסוימת. אמר החפץ חיים(הקדמה לשמירת הלשון): אם תפס אותך יצר הרע ב"רצה" וגילית שלא התכוונת עד כה - תפוס אותו ב"מודים", ותכוון משם ואילך. גם אם לא הצלחנו לכוון בחלק מהברכות - הבה נכוון מכאן והלאה! החלק החשוב ביותר לכוון בו הוא הפסוק הראשון של קריאת שמע, ואחר כך שמונה עשרה. נשתדל לעשות מאמץ במיוחד בחלקים אלו.

לעתים, התפילה דורשת מאמץ. אולם, ככל שנצליח להתכוון יותר בתפילה, נרגיש לפתע כיצד התפילה משפיעה על כל היום שלנו. נמצא עצמנו מחכים לרגע שבו נזכה לעמוד לפני בורא העולם ולהתפלל. נרגיש כיצד אנו 'נטענים' ומתמלאים בכוח אלוקי המניע אותנו בשמחה במהלך כל יומנו.

תמונה: אבי אוחיון

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

 • שמור לעצמך

  150 15 sivan

   

  הטור של סיון רהב מאיר. פרשת בלק

 • סליחה

  150 14 story

   

  סיפור מאת צור עמר

 • ללמוד להכיר

  150 12 zugiyut

   

  המיזם שעשוי לגרום לכם להתחתן נחשף

 • סערה

  150 10 tguvot

   

  תגובות לסדרת הכתבות על נטיות הפוכות והטיפול בהן

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם