שו"ת SMS לפרשת וירא

sms790

 

בּוֹבּוֹ לשיער * האם בובו הוא צנוע (בד או ספוג שנשים קושרות לשער שלהן תחת המטפחת כדי להוסיף נפח וגודל למטפחת)? הרב אבינר: לא אם הוא עבה וגדול כדי להבליט יופי, כמבואר בחזון ישעיהו על בנות ציון, "הלוך וטפוף תלכנה" (ישעיהו ג טז) ורש"י מסביר: "פאות נוכריות. קליעת שערות תלושין כורכות עם קליעותיהן שיראו גסות וטפופות". אבל אם הוא קטן, אין בעיה.

זמן בחדר ייחוד * כמה זמן חתן וכלה צריכים להישאר בחדר ייחוד? הרב אבינר: זמן לצלות ביצת תרנגולת, כלומר כמה דקות (פעם סיפר הג"ר צבי שכטר: בחתונתו של ר' אהרן ליכטנשטיין, לימים ראש ישיבת הר עציון, ובתו של הגרי"ד סולובייצ'יק, כשנכנסו לחדר ייחוד נשבר המנעול ולא יכלו לצאת. הגרי"ד סולובייצ'יק אמר לעדי הייחוד שאחרי שמונה דקות אפשר כבר ללכת. דפקו בדלת והלכו. גם הצלם דפק בדלת ולא יצאו. הם צעקו שהם לא יכולים לצאת אבל לא שמעו. בסוף הגרי"ד הגיע להגיד להם לצאת, וכעת שמעו את הצעקות שלא יכלו לצאת... ואז שלחו למישהו מהמלון לפתוח את הדלת - מ"צ).

נלקח בטרם עת * מותר לומר על מי שנפטר צעיר "נלקח בטרם עת"? הרב אבינר: הכול הוא על פי סדר ההנהגה הא-לוהית וכל אחד נלקח בעתו ובזמנו (יבמות נ א). אך כמובן, יש להתאבל.

חרדים וחיילים * אני חייל וחזרתי מהצבא אחרי זמן רב. עברתי על יד הפגנה של חרדים נגד גיוס, הם דחפו אותי וקראו לעברי קריאות גנאי, ואני מלא כעס עליהם. האם זה נכון? הרב אבינר: א. זו תופעה מאוד חריגה. ב. ה' ירחם עליהם. ג. "הנעלבים ואינם עולבים" וכו' (עיין שבת פח ב - מ"צ).

פולארד * האם עדיין יש להתפלל על יהונתן פולארד? הרב אבינר: בוודאי. אמנם הוא יצא מבית הסוהר, אך חייו מוגבלים, ובמיוחד הוא אינו רשאי לעלות לארץ, שזו שאיפתו היותר גדולה. הנה תפילה: אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ובתוכם אחינו יהונתן בן מלכה, המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה בזמן קרוב ונאמר אמן.

דין סכין שנחתכתי ממנו * אם נחתכתי מסכין, הוא טרף? הרב אבינר: לא, אם היה סכין קר. אם היה חם מאוד, להגעילו.

אישה משיח * האם ייתכן שהמשיח יהיה אישה? הרב אבינר: לא. כי המשיח הוא מלך. (רמב"ם מלכים יא), ואין ממנים אישה למלך (שם
א). אמנם בספר שבילי אמונה לרבי מאיר אלדבי הוא מזכיר את חפציבה, אמו של
המשיח, כבעלת תפקיד מכריע. אך לא ידוע מה מקורו וזו דעת יחיד. אלא
באופן פשוט מה שהמשיח עושה הוא עושה יחד עם אשתו, כפי שהמקרא מדגיש את
נשות דוד (שמואל ב ג א-ו).

דתל"שים * למה יש תופעה של דתל"שים? מה אפשר לעשות כדי למנוע? הרב אבינר: נושא מורכב. בחירה חופשית. משברים באמונה. צריך אהבה ואמונה (עיין
בספרו של הרב בנושא 'במרחקים יזכרוני' – מ"צ).

הגדולים והגאולה * איך ייתכן שתלמידי חכמים גדולים חושבים שאין אפשרות של גאולה בדרך הטבע? הרב אבינר: הם גדולים בתחומים אחרים.

הפגנות החרדים * אני משרת בצה"ל, אתמול חזרתי הביתה ועברתי ליד אחת מהפגנות החרדים שדחפו אותי וקראו לעברי קריאות גנאי. אני מלא עכשיו בכעס עליהם, כיצד בני תורה יכולים להתנהג כך? הרב אליהו: מי שמלעיג עליך בגלל שאתה חייל – כופר בטובה הענקית שאתה עושה בשבילו, וחכמינו אמרו שזה כמו כפירה בקב"ה. אלה שהלעיגו כנראה לא למדו את פסוקי התורה שאומרים שאדם צריך להילחם באויביו (במדבר לא. דברים ב. דברים ז. דברים כ. ועוד רבים). מי לנו גדול ממשה רבינו שנלחם בסיחון ובעוג. מי גדול מיהושע שקיבל תורה ממשה ונלחם ב-31 מלכים. מי גדול מדוד המלך שנלחם בכל אויביו. עליך ועל חבריך שנלחמים בצבא לשם ה' בלא פחד אומר הרמב"ם: "ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא. שנאמר (שמואל א כה): 'כי עשה יעשה ה' לאדוני בית נאמן, כי מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו' והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' א-להיך'".

הפגנות החרדים 2* איך אפשר ללמד זכות על אותם חרדים שמרביצים לחיילים ומקללים אותם? הרי אחרי הכול הם אחים שלהם שמוסרים את נפשם בשביל להגן עליהם! הם לא חושבים שזה חילול השם? האם לימוד תורה שלהם שווה בכלל אם ככה הם מתנהגים? הרב אליהו: קשה ללמד עליהם זכות. אלה שמלעיגים על חיילי צה"ל כופרים בטובת חבריהם שמגנים עליהם וחכמינו אמרו שזה כמו כפירה בקב"ה. על פי ההלכה אדם צריך להילחם. ראה מה קרה למתתיהו ובניו שנלחמו והייתה להם סייעתא דשמיא גדולה. לעומת אלה שברחו למערות ולא נלחמו. הגמרא מספרת שלא הייתה להם סייעתא דשמיא כלל "והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים".

רצח רבין * מה הרב חושב על ציון יום רצח רבין באולפנות של הציונות הדתית? אני מדריכה באולפנה ורוצה לדעת מה עליי לעשות. הרב אליהו: היום הזה משמש את השמאל להסית נגד הציבור הדתי-לאומי ולכן אנחנו לא שם. היום הזה משמש את השמאל ההזוי שלא לומד כלום לנסות שוב את דרכו ההרסנית לתת נשק למחבלים ולפנות בתי יהודים. היום הזה היה צריך להיות יום של חשבון נפש לאומי שיהודי לא ירים יד על אחיו להרגו. היום הזה היה צריך להיות יום של חשבון נפש לשמאל שקנה שלטון בשוחד מיצובישי וניסה להכריח את העם לעשות שלום שקר. היה צריך להיות יום של חשבון נפש של התקשורת ששכחה את תפקידה והשתיקה את הכעס הגדול שהיה בעם ישראל.

אילת * האם העיר אילת היא חלק מארץ ישראל? הרב אליהו: דעת מרן הרב אליהו: לגבי נופש - היא ארץ ישראל. תרומות ומעשרות - בלי ברכה. אין שם יום טוב שני כחו"ל אלא יום אחד בלבד כארץ ישראל (וראה שו"ת ציץ אליעזר ח"ג כג).

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם