שו"ת SMS לפרשת ויצא

sms790

 

חילוני בהר הבית * האם אדם חילוני שעולה להר הבית חייב כרת? אמנם הוא ראה את השלט של הרבנות הראשית שאוסרת, אך הוא בבחינת תינוק שנשבה? הרב אבינר: ה' יחליט.

 

גיוס חרדים לצבא * מהי ההצדקה של החרדים לא להתגייס לצבא? הרב אבינר: אין. אגב, בעבר, כולל מלחמת השחרור, חרדים היו מתגייסים.

 

מצווה בארץ פי 20 * רבנו הרב צבי יהודה היה אומר בשם החפץ חיים שקיום מצווה בארץ הוא פי עשרים מאשר בחוץ לארץ (לנתיבות ישראל ח"א עמ' קס ועמ' רב. שיחות הרב צבי יהודה – ויקרא עמ' 265. שיחות הרב צבי יהודה – תלמוד תורה עמ' 247). מה המקור ל"פי 20"? הרב אבינר: זה ביטוי בעלמא למדרגה אחרת של קיום המצוות בארץ (והרבי מסאטמר אמר שזה פי 2. ס' ויואל משה [מאמר יישוב א"י ס' קלב אות א], כתב: "אף לדעת הפוסקים שאין מצווה בעיקר בא"י, אבל כל התורה ומצוות שעושה בא"י חשובין הרבה יותר בכפליים ע"י שהוא במקום הקודש בא"י". וגם כתב שם שעברות בארץ הרבה יותר חמורות – מ"צ).

 

מודה אני לאישה * האם אישה אומרת מודה אני בקמץ או בסגול? הרב אבינר: בסגול. אין זו תקנת חכמים ואפשר לשנות. אבל ב"נשמה שנתת בי", אין לשנות אלא לומר בקמץ (וכן הגרי"ש אלישיב, פניני תפילה עמ' סח – מ"צ).

 

חרדי קרבי * אני חרדי ורוצה להישאר חרדי, אך גם רוצה להיות ביחידה קרבית מובחרת, אבל בלי לוותר על שום מצווה קלה כחמורה. נכון שיש נח"ל חרדי, אך אני רוצה יותר מזה. הרב אבינר: יש פלוגת חרדים בחטיבת צנחנים. כשרות למהדרין, תפילות במניין, שיעור יומי, רבנים, וכמובן אין בנות, שירות שנתיים ואחר כך שמונה חדשים הכשרה מקצועית ברמות שונות.

 

תיקון גזל * כדי לתקן גזל שלא ניתן להשבה, יש לתת לצורכי רבים. האם יש קרן מסוימת שהיא צורכי רבים? הרב אבינר: צה"ל.

 

פיוט "יגדל" * באמצע פיוט יגדל אחרי ערבית של שבת, אני מחלק טבק הרחה למתפללים. מותר? הרב אבינר: לא. זה שיר לה' וצריך חרדת קודש. להבדיל, האם אדם היה מחלק טבק באמצע המנון התקווה?

 

בחירת ישיבה * על פי מה בוחרים באיזו ישיבה ללמוד? הרב אבינר: איפה שמתמלאים הכי הרבה במידות טובות, יראת שמים ותורה.

 

ש"ץ בעייתי * מותר להתפלל במניין ששליח הציבור סבור שהרבי מלובביץ' הוא עצמותו יתברך בלבוש גשמי? הרב אבינר: אי אפשר. ב"ה זה נדיר ונשלל על ידי חב"ד.

דיווח שעות לנהג חדש * האם מותר לי לחתום על מספר שעות נהיגה עם מלווה אם לא נהגתי באמת את כולן עם מלווה? בלי החתימה לא אסיים את תקופת המלווה. הרב אליהו: אסור לחתום על מה שלא עשית.

שמירת נגיעה בשירות * אני עושה שירות לאומי עם ילדים בכיתה ח'. האם מותר לי לתת להם 'כיפים'? הרב אליהו: אסור. בהצלחה רבה בכל אשר תפני.

פאות ארוכות * איזה עניין יש בגידול פאות ארוכות? הרב אליהו: בעל הבן איש חי, רבנו יוסף חיים זיע"א, שיבח מאוד פאות ארוכות: "והנה כאן צריך להחמיר להשאיר שיעור כדי לכוף ראשן לעיקרן וסגי בהכי כפי הדין, מיהו ודאי אם יהיו יותר ארוכים עדיף טפי כדי שיהיו ניכרים יותר וזהו נוי שלנו שאנחנו מתנאים במצות השי"ת א-לוהינו וא-לוהי אבותינו אשר קידשנו במצוותיו והפאות הם עדות לישראל וסימן טוב להם" (שו"ת תורה לשמה סימן שפט). לכן אין חובה לגדל פאות ארוכות וגם לבא"ח ולרב אליהו לא היו פאות, אבל מי שהפאות מחזקות אותו או את סביבתו והוא צריך אותן, יכול לגדל.

גוג ומגוג * הרב אומר שגוג ומגוג כבר היה בזמן השואה וניסיון צבא רומל להיכנס לארץ ישראל. מחילה, כבוד הרב. 1. מפסוקים מסוימים (יחזקאל לח,ח+יא) נראה לפי מה שהבנתי מהמפרשים שזה יהיה אחרי השיבה ארצה. 2. מפסוקים אחרים (יחזקאל לח, טו+לט,ב) משמע שיבוא מירכתי צפון ולא ממצרים, ועוד מהמילים "והביאותיך על הרי ישראל" משמע שזה יהיה מהצפון. 3. "והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל" (לט,יא), משמע שקבורתו תהיה בישראל. הרב אליהו: 1. הגרמנים הגיעו אחרי שכבר הגיעו לארץ ישראל יותר מחצי מיליון יהודים והקימו פה בתים ויישובים. 2. הגרמנים הגיעו דרך מצרים, אבל באו מגרמניה והחיילים שלהם היו מכל ירכתי הצפון. שם היה מקום מגוריהם. 3. בכל נבואות הפורענות אנו יודעים שהן לא חייבות להתקיים כלשונן. שהרי הקב"ה אמר לאברהם שבני ישראל יהיה במצרים 400 שנה והם היו רק 210 שנה. וכל זה מפני שהם סבלו הרבה במצרים ולא יכלו להתמהמה. מכאן למד הרמב"ם שדברים אלו "לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו". כי בנבואות פורענות לא כל פרטי הנבואה חייבים להתקיים.

נפילות * אני נופל באופן קבוע בהוצאת זרע לבטלה, לא משנה כמה אני מנסה להימנע. מה אפשר לעשות? הרב אליהו: א. תקבל על עצמך לצום ביום שבו אתה נופל. אם לא יכול לצום יום שלם – לפחות לצום עד חצות היום. ב. להוסיף בלימוד התורה ובקדושה. ג. לחסום כל אפשרות לנפילה של העיניים בסביבה. ד. מקפידים מאוד מאוד על שמירת המחשבה!

יישוב הארץ * מה המקור לכך שמצוַת יישוב הארץ היא גם בבנייה ולא רק בחקלאות? הרב אליהו: במדבר (לג, נג): "וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ". וכתב הרמב"ן: "נצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן הא-ל יתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה".

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם