קרינת מיקרוגל

m 2 shut

הרב יוסף צבי רימון

במיקרוגל הבישול נעשה הפוך מבתנור: הכלי איננו מתחמם מהאש שבתנור אלא מהאוכל. גלי המיקרוגל מחממים את האוכל חימום ישיר. בדברים אלו דן באריכות פרופ' זאב לב, שהקים את המרכז האקדמי לב, בספרו 'מערכי לב' ובמאמרו בתחומין ח.

לקרינות אלקטרו-מגנטיות שונות תכונות שונות. יש קרינה של רדיו; קרינה של שמש; קרינה אינפרה-אדומה וכדומה. לכל אחת תכונות מיוחדות משלה: קרינה אינפרה-אדומה היא קרינה באור אדום שהעין אינה יכולה לראות. קרינה של אור רגיל, כמו אור שמש, תחמם דבר שצבעו כהה מכיוון שהיא נבלעת בחומרים אלו, אולם נוזלים יתחממו רק מעט מאור השמש. כמו כן קרינה רגילה לא תחמם כמעט זכוכית שקופה, אולם קרינה אינפרה-אדומה תחמם אותה.

קרינה של מיקרוגל היא קרינה של גלים קצרים. קרינה זו מוחזרת על ידי מתכת אבל מועברת על ידי זכוכית או פלסטיק או קרטון וכדומה. למעשה, היא אינה מחממת כל דבר מוצק, אולם היא נבלעת בנוזלים ומחממת אותם.

לכן כאשר אדם מחמם תבשיל במיקרוגל, החימום יחמם את המים או את השמן ולא את הכוס או את הכלי. המים החמים או נוזל חם אחר יחממו את שאר התבשיל, והתבשילהוא שיחמם את הכוס או את הצלחת.      

למעשה יש לנהוג במיקרוגל בדומה לתנור, ולא לחמם או לבשל מאכלים חלביים ובשריים מגולים באותו מיקרוגל, אפילו בזה אחר זה, בגלל האדים היוצאים וחוזרים מהם. אם כן, מהם הפתרונות המאפשרים שימוש במיקרוגל לבשרי ולחלבי?

מבחינה פרקטית, בבתים רבים שבהם משתמשים הרבה במיקרוגל עדיף לייחד אחד לבשרי ואחד לחלבי. מיקרוגל הוא כלי שבדרך כלל כל בני הבית משתמשים בו, ולכן החשש לתקלות גדול וגם קשה לשים לב ולנקות אף שאריות בעין של המין הנגדי. לפיכך, מכיוון שזהו מכשיר זול, טוב יותר שיהיו שניים כאלה.

עם זאת מעיקר הדין יש פתרון פשוט כיצד להשתמש במיקרוגל אחד גם לבשרי וגם לחלבי (ופתרון זה מועיל גם לכתחילה): יש לכסות כל תבשיל שמכניסים למיקרוגל, בין שהוא חלבי ובין שהוא בשרי. כיסוי זה איננו משפיע כלל על איכות החימום (מכיוון שגלי המיקרוגל עוברים דרך זכוכית או פלסטיק וכדומה), אך הוא מפחית מאוד את כמות האדים העולים לחלל המיקרוגל. מאכל פרווה אפשר לחמם ללא כיסוי אפילו אם הוא נמצא בכלי חלבי או בשרי (משום שבפרווה אין חשש גם אם יש מעט אדים).

כאשר מדובר במיקרוגל בשרי או חלבי, אולם ספק אם הקפידו על הפרדה נכונה ואולי אף חיממו בו אוכל אחר אבל לא בהכרח כשר, יש להקפיד יותר על הכיסוי, ולכתחילה לכסות כפי שנבאר להלן (באשר למיקרוגל טרף).

כאשר מדובר במיקרוגל טרף אין להסתפק בכיסוי אחד. אפשר להשתמש במיקרוגל טרף רק אם מכסים היטב בשני כיסויים (במקרה הצורך יש מקום להקל בכיסוי אחד הרמטי אם צלחת המיקרו נקייה ממש ויבשה, אך לכתחילה עדיפים שני כיסויים, שמא תהיה רטיבות בין הצלחת ובין הכיסוי).

האם אפשר להכשיר מיקרוגל?

יש בכך מחלוקת. עיקר המחלוקת היא האם אפשר להכשירו באמצעות אדים. המהרש"ם (א, צב) מחמיר בכך, ואילו הרב פיינשטיין (אגרות משה, יו"ד ח"א סימן ס) מקל. למעשה, לכתחילהבוודאי ראוי שלא להכשיר מיקרוגל מבשרי לחלבי באופן קבוע, אולם אם בטעות חיממו במיקרוגל מאכל בשרי לא מכוסה ולאחריו מאכל חלבי לא מכוסה, מסתבר שאפשר לנקותאת המיקרוגל (כולל את צלחת המיקרוגל), לחכות עשרים וארבע שעות (מכיוון שלאחר עשרים וארבע שעות הטעם הבלוע בדפנות פגום, וזהו כעת רק ספק דרבנן), לשים קערה עם מים במיקרוגל ולהפעיל אותו עד שיצאו אדים במשך כמה דקות (זהירות! אין לגעת בכוס לאחר הפסקת פעולת המיקרו, היא חמה מאוד! המתינו עד לקירור).

מיקרוגל טרף

אם המיקרוגל טרף ממש (כגון במקום עבודה שיש בו אנשים שאינם מקפידים על כשרות ומחממים במיקרוגל מאכלים שאינם כשרים), יש מקום לבחון אם אפשר להכשירו. במקרה כזה יש ספקות רבים מדוע אין להכשיר את המיקורגל: ספק אם הכשרה על ידי אדים נחשבת הכשרה; הדפנות עשויות פלסטיק, שלדעת חלק מהפוסקים אי אפשר להכשירו (הרב אלישיב והרב ואזנר, קובץ מבית לוי, יד, אות טו; אך פוסקים אחרים מקלים); יש חורים וכדומה שקשה לנקות ועוד.

למעשה, כשיש תקלה חד-פעמית של חימום מאכל טרף במיקרוגל יש מקום לומר שיש ביטול בשישים וכדומה ולכן אפשר להקל ולהכשיר את המיקרוגל. במקרה זה אשכנזים צריכים להגעיל במים רותחים את צלחת המיקרוגל (או לכל הפחות לערות מים רותחים משני צדיה), ולספרדים די בניקוי טוב (מכיוון שזהו כלי זכוכית).

ואולם אם משתמשים באופן קבוע במיקרוגל לחימום מאכלים טרפים קשה להקל בדבר, ואין להכשיר את המיקרוגל על ידי חימום קערת מים. אמנם באקדמיה כדאי בכל אופן להכשיר, אבל עדיף להמשיך לכסות את האוכל (ומסתבר שלאחר ההכשרה אפשר להסתפק בכיסוי אחד).

לסיכום:

אפשר להשתמש במיקרוגל טרף אם מכסים את המזון היטב בשני כיסויים (במקרה הצורך יש מקום להקל בכיסוי אחד הרמטי, אם צלחת המיקרו נקייה ממש ויבשה, אך לכתחילה עדיפים שני כיסויים, שמא תהיה רטיבות בין הצלחת ובין הכיסוי), וכך יש לנהוג לכתחילה גם במיקרוגל שהוא ספק טרף.

אם מדובר במכשיר של קבוצה שמעתה תשמור על כשרות המכשיר, הרי שנכון להכשיר את המיקרוגל (לנקות, לחכות עשרים וארבע שעות, לחמם קערה עם מים עד שיצאו אדים), אבל גם אחר כך ראוי לכסות לפחות בכיסוי אחד. 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם