Print this page

שו"ת SMS לפרשת ויקרא

sms790

 

חברותא עם מי שעולה להר הבית * יש לי חבר עם מידות טובות ותלמיד חכם, אבל הוא עולה להר הבית. האם מותר לי ללמוד אתו בחברותא? הרב אבינר: לא. ודאי שאפשר להיות חברו וגם לקיים אתו מצוות, אבל אין ללמוד אתו בחברותא, כי לימוד תורה הוא יסוד להשקפה הנכונה, והרי משהו השתבש אצלו. פרי צדיק (סוף ויקרא, סוף מאמר "עמלה של תורה" – מ"צ).

ש: אבל כשנשאל הרב אם לבטל שידוך עם אדם שעולה להר הבית הוא השיב: לא, כי אדם נדון על פי רובו. רמב"ם, הלכות תשובה ג א (פסקי שלמה ח"ו עמ' 183 – מ"צ)? הרב אבינר: אדם הוא אנושי, ולכל אדם יש מעלות וחסרונות, ולכן הוא נידון על פי רובו. וכן חברים או אחים לנשק בצבא וכדומה. אבל התורה היא אלוהית, היא חייבת להיות מדויקת ואין להכניס בה רעיונות מטושטשים ומבולבלים.

ש: אם כך, יש לפסול אותם? הרב אבינר: חס וחלילה! אין לערבב בין חילוקי דעות ובין חילוקי לבבות. יש לנו אהבת נפש לכל עם ישראל, אנחנו אוהבים ומכבדים את כל הרבנים בעם ישראל, אבל זה לא אומר שמסכימים עם כולם (עי' עירובין יד ע"א–ע"ב - מ"צ). אנו הולכים על פי רבותינו.

ש: יש רשימה של ספרים ואנשים שאי אפשר ללמוד מהם? הרב אבינר: חס וחלילה! זה מה שיש בוותיקן, Index Librorum Prohibitorum, רשימת הספרים האסורים, ויש גם רשימת אנשים מוחרמים. א) אנחנו לא נכנסים לפרטים אלא מדברים בעיקרון; ב) צריך שכל; ג) תלוי מה הפתרון החלופי. אם יש חלופה טובה יותר אפשר לבחור אחרת, אבל אם אין חלופה, בינתיים נסתפק במה שיש. 

אולי יעניין אותך גם