ברוך הבא – אורח לפסח

2 shut

 

הרב אורי סדן, רב מושב נוב

שאלה: במהלך החג נסעתי לאחותי הנשואה לבחור מבני עדות המזרח ואוכלת בכיף קטניות בפסח. היא השתדלה בשבילי, אחותה הצעירה, ולא בישלה קטניות לסעודה, אך כששאלתי הבנתי שלכל הבישולים היא השתמשה בשמן קטניות. כשהיא ראתה שאני נמנעת מלאכול היא הצטערה ופתחה בעבורי את המקרר, אך גם שם כל מוצרי החלב היו לאוכלי קטניות. מה עליי לעשות?

תשובה:

האיסור, מקורו וחומרתו - איסור הקטניות הוא מנהג בן כאלף שנים שהתקבל בכל תפוצות אשכנז (וגם אצל חלק מיוצאי צפון אפריקה). טעם המנהג הוא העובדה שהקטניות משמשות פעמים רבות תחליף לדגנים וקיים חשש שמא התערבו זה בזה, וכן שמא אנשים יתבלבלו בינן ובין הדגנים (הגהות סמ"ק רכב) (נסי לזהות גרגר חיטה בתוך שק אורז מלא. בהצלחה). בשל העובדה שמנהג זה בא להגן על איסור חמץ שהוא חמור ביותר, שכן עונש האוכלו חמור, ואפילו גרגר דגן אחד אוסר תערובת גדולה מאוד, היחס אל המנהג הזה הוא מחמיר ביותר (שו"ת חת"ס או"ח קכב).

היקף איסור הקטניות - כתבו הפוסקים כי אם התערב באוכל מעט שמן קטניות, "פשוט שאין אוסרין" את המאכל בדיעבד (רמ"א תנג א). אמנם נחלקו הפוסקים האם כאשר הקטניות אינן ניכרות בפני עצמן אך הן נותנות טעם במאכל, המאכל נאסר באכילה (חק יעקב תסד ג), או שקטניות אינן אוסרות אלא ברוב (הראי"ה קוק אורח משפט או"ח קיב, משנה ברורה תנג ס"ק ט) או לכל הפחות כשהן חשובות כעיקר התערובת (שו"ע הרב תסד ב, ערוך השלחן שם ג). יש לציין כי הפוסקים לא אסרו מעולם קטניות בשיעור מזערי, כאשר טעמן כלל לא ניכר בתערובת, וודאי שלא כאשר ישנו חשש שמא כמות מזערית הגיעה לתערובת (אף שבמקרים רבים נמצא על מוצרים שכאלו את הכיתוב: "לאוכלי קטניות בלבד").

כמו כן, מכיוון שמדובר במנהג, נחלקו הפוסקים האם איסור קטניות אינו חל על מינים שהגיעו מאמריקה, שלא היו באשכנז בתקופת הראשונים (אגרות משה או"ח ג סג), או שהאיסור חל על כל סוגי הקטניות (אבני נזר או"ח שעג). כן יש לציין כי רוב הפוסקים (מהרש"ם א קפד, הרב קוק שם) מתירים שמן קטניות שהופק ללא מגע עם מים (כיום חלק מן השמנים מופקים בתהליך כימי באמצעות תזקיקי נפט ללא מים, וחלק מופקים בתהליך מכני המקדים לו בישול הקטניות במים). מסיבות אלו התיר הרב יעקב אריאל ובעקבותיו הרבנות הראשית לישראל את שמן הקנולה (המכונה גם לפתית), ויש שהתירו גם את שמן הסויה (מרחשת ג ח, הרב דב ליאור שו"ת דבר חברון או"ח תצט).

מוצר ללא קטניות שהתערב בו מעט שמן קטניות - כן למעשה, אף על פי שבבית אתם מקפידים כדעת השיטות המחמירות, ואינכם אוכלים שמן קטניות, גם כאשר הוא מופק ללא מגע מים, וגם כאשר מדובר בקטניות שלא היו בזמן הגזרה, וגם כאשר הוא התערב לפני הפסח באופן שאינו ניכר בתערובת, בכל זאת, כאשר את מתארחת אצל אחותך את יכולה להקל ולאכול מאכל שהתערב בו מעט שמן קטניות, באופן שאינו ניכר בפני עצמו, בין אם הדבר נעשה על ידי אחותך באוכל שבישלה לך, ובין אם הדבר נעשה במעדני החלב שהמפעל הכין בעבורה, ובעבור שכמותה.

ויתור על חומרות שהונהגו מחוסר ידיעת ההלכה - רבים מהמקפידים על איסור הקטניות פשוט קונים מוצרים שכתוב עליהם "ללא חשש קטניות" וזאת בלי להיות מודעים לכך שכיתוב זה ניתן רק למוצרים שבהם ננקטו כל השיטות המחמירות (וגם כאלו שלא הוזכרו כלל בפוסקים). לדעת השולחן ערוך (יו"ד ריד א ובש"ך ס"ק ה) מי שהחמיר בדבר מסוים מכיוון שחשב שזוהי חובה גמורה, ולאחר מכן נודע לו שמדובר בחומרה או בהידור, לא נחשב כמי שקיבל על עצמו את החומרה כנדר והוא רשאי לחדול ממנהגו זה ללא צורך בהתרת נדרים.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם