תנו עוד רגע לשבת

2 shut

 

הרב אורי סדן רב מושב נוב

שאלה: כהורים לילדים קטנים גילינו בשבתות האחרונות שחזרנו לצערנו להיות זוג צעיר. הילדים נרדמים מיד עם החזרה מבית כנסת ואנחנו יושבים לסעודת שבת לבד. לנו זה נחמד מאוד אבל כואב לנו שהילדים מפסידים את שולחן השבת. כשהבנו שאנחנו לא לבד בסיפור הזה התארגנו כמה משפחות למניין מוקדם לקבלת שבת. נשמח לקבל הנחיות כיצד עושים זאת נכון.

תשובה:

מלבד היות השבת מצווה חשובה היא גם אירוע חינוכי-משפחתי מן המדרגה הראשונה: "זכור את יום השבת לקדשו... אתה ובנך ובתך...". השבת בבית אבא ואימא נחרטת בזיכרונם של ילדיכם בעיקר בזמן סעודת השבת, ואכן עליכם לעשות כל שביכולתכם על מנת לחבר אותם אל שולחן השבת, גם במחיר של נקיטת צעדים הלכתיים חריגים, כפי שנראה להלן. אמנם מכיוון שמדובר באירוע חריג מבחינה הלכתית יש לשים לב לכמה הלכות שעליהן עליכם להקפיד:

א.      קבלת שבת מוקדמת – מעמדה ההלכתי

נחלקו התנאים (ברכות כו ע"א) מהו הרגע שבו נגמר היום ומתחיל יום חדש. לדעת חכמים הרגע הוא שקיעת השמש. לדעת רבי יהודה הרגע הוא "פלג המנחה" דהיינו שעה ורבע לפני שקיעה (זמן זה מתארך מעט בקיץ ומגיע עד כדי 88 דקות קודם השקיעה). למעשה, שתי הדעות אפשריות מבחינה הלכתית וקבלת שבת מוקדמת בעצם מבוססת על הסתמכות חד-פעמית על דעת רבי יהודה. באופן כללי יש מן הפוסקים שהסתייגו ממעבר חד-פעמי משיטה לשיטה ולפיכך הסתייגו מתפילה מוקדמת בליל שבת, אפילו בדיעבד (הגר"א בבה"ל רלה א), אולם על פי שורת הדין הדבר מותר (שו"ע רסז ב ומ"ב ג) וכפי שאמרנו, במקום צורך כגון זה אפשר להקל בדבר.

ב.      תפילת מנחה מוקדמת

על מנת להימנע ממצב שבו מתפללים מנחה של יום שישי בשעה שמבחינתו של רבי יהודה כבר הגיעה שבת, יש להתפלל מנחה לפני 'פלג המנחה' (מ"ב רסז ס"ק ג). לפיכך על מתפללי המניין להתפלל מנחה גדולה בצהרי יום השישי או במועד אשר יאפשר לסיימה כשעה וחצי לפני השקיעה. אמנם, הפוסקים כתבו (שם ועיין שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן נו) כי מי שפספס את פלג המנחה, והמְתנה לתפילה המאוחרת תגרום לבני משפחתו להפסיד את סעודת שבת, רשאי לסמוך על המקלים (דרך החיים הובא בשער הציון שם ג) להתפלל מנחה גם אחרי פלג המנחה ולהצטרף למניין המוקדם לקבלת שבת וערבית לפני שקיעה.

ג.       קריאת שמע נוספת בלילה

אף שאפשר להתפלל תפילת שבת בשעה מוקדמת, אין יוצאים ידי חובת קריאת שמע שנאמרת לפני הלילה (שולחן ערוך רלה, א). לכן כדי לקיים מצוַת עשה מן התורה של קריאת שמע, יש לומר את שלוש הפרשיות של קריאת שמע בבית בלילה, אחרי 'צאת הכוכבים' (כעשרים דקות לפחות אחרי שקיעה) (מ"ב רלה יב). כדאי להתרגל לומר קריאת שמע יחד עם הילדים בזמן קבוע – לפני דבר התורה או לפני ברכת המזון.

ד.      הדלקת נרות

זמן הדלקת נרות שבת הוא 'פלג המנחה' ולא קודם לכן (שו"ע רסג ד). לכן, אף על פי שהבעל יוצא מהבית לתפילת מנחה קודם פלג המנחה על האישה להמתין לפלג המנחה ורק אז להדליק נרות. נחלקו הפוסקים האם האישה מחויבת לקבל אף היא שבת בזמן שבו בעלה מתחיל את תפילת ערבית (שו"ת שבט הלוי ז לה) או שאין היא מחויבת כלל בקבלת שבת מוקדמת ויכולה להדליק נרות בזמן הנקוב בלוחות (שו"ת אגרות משה או"ח ג לח). למעשה נראה כי ההחלטה לקבל שבת מוקדם היא החלטה משפחתית, ומכיוון שזוהי החלטתכם, על האישה להדליק נרות בעשר הדקות שאחרי פלג המנחה (לפני תחילת ערבית במניין המוקדם). אם לא הספיקה תדליק לאחר מכן ובכל מקרה לפני שהבעל יחזור מבית הכנסת.

ה.      מלאכה על ידי אחר

מרגע קבלת שבת אסור לעשות כל מלאכה אף שעדיין לא שקעה השמש (שולחן ערוך רסג, יא). אמנם מותר למי שקיבל שבת מוקדם לבקש משכן, שאינו מבני ביתו, שמקבל שבת בשעה הרגילה, לעשות בשבילו מלאכה (לכבות אור, לכוון שעון שבת וכד') (שו"ע רסג, יז ומ"ב סד).

ו.        דיני סעודת השבת

מכיוון שאין לשבת לאכול חצי שעה לפני זמן קריאת שמע (צאת הכוכבים) יש להתחיל את סעודת שבת מיד ללא עיכובים (מ"ב רסז, ו) אך בדיעבד אפשר להתחיל בסעודה גם אם חלף זמן זה ויבקש הבעל מאשתו לתת לו תזכורת לקרוא קריאת שמע (דרך החיים רסז ומ"ב רלה יח-יט). יש להעיר כי גם אם הסעודה התחילה לפני הלילה, נכון לאכול שיעור של כזית פת (חלה וכד') בלילה, מכיוון שיש סוברים שסעודת שבת צריכה להיות בליל שבת עצמו (מ"ב רסז, ה).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם