המקור למנהג הסימנים

shut790

 

הרב יוסף צבי רימון

נחמיה (ח', ט-י) אומר לעם בראש השנה לאכול דברים שמנים ומתוקים. ובגמרא (הוריות יב.) אומר אביי שמכיוון שסימנים הם דבר בעל משמעות, הרי שטוב שאדם יהא רגיל בתחילת השנה מאכלים לסימן טוב. וכך הובא בשולחן ערוך (תקפ"ג).

מהם הסימנים? בגמרא הוזכרו דלעת, רוביה (כנראה תלתן [סוג של שעועית ארוכה], ולפי הגאונים פול המצרי), כרתי (כרישה), סלק ותמרים. מדוע דווקא סימנים אלו? א. רש"י מבאר שהם גדלים מהר (סימן להתפתחות). ב. רש"י מבאר עוד שהם מתוקים. ג. מדברי ראשונים ואחרונים (אבודרהם, מגן אברהם תקפ"ג ועוד) עולה שאפשר לבחור סימנים גם לפי השם שלהם, שמתאים לבקשה מסוימת.

לכן, אפשר להוסיף עוד פירות או ירקות ולומר סימנים נוספים טובים. רבים נהגו לאכול גם תפוח בדבש (מחזור ויטרי שכ"ג), ואפשר להוסיף עוד סימנים ואף לומר עליהם יהי רצון בנוסח שלנו.

בעבר היו נוהגים הספרדים בריבוי סימנים, והאשכנזים מיעטו. ייתכן שהדבר נבע גם מחוסר פירות וירקות בארצות קרות. כיום, אשכנזים רבים מוסיפים סימנים גם הם.

סימנים בלילה השני – עיקר מנהג הסימנים הוא בלילה הראשון (אשל אברהם מבוטשאטש תקפ"ד, ועוד), ורבים אוכלים בלילה השני (ולא בראשון) את הרימון כדי לומר עליו שהחיינו. וכן נוהגים רבים לאכול תפוח בדבש (וחלה בדבש) גם בלילה השני (ויש שנהגו לאכול את כל הסימנים גם בלילה השני – שערי תשובה תקפ"ג, א).

מתי אוכלים את הסימנים? מצאנו בכך שני מנהגים: א. לאחר המוציא: כמנהג זה נוהגים רוב האשכנזים (וחלק מן הספרדים, וזו הנחייתם של הרב עובדיה יוסף שליט"א והרב מרדכי אליהו זצ"ל). ב. לאחר קידוש: כמנהג זה נוהגים חלק מן ספרדים (וחלק מן האשכנזים).

הנחיות הלכתיות לאוכלים את הסימנים לאחר הקידוש (לפני הסעודה): ברור שמברכים ברכה ראשונה (בפרי הראשון ובירק הראשון). נחלקו הפוסקים האם יש לברך ברכה אחרונה. ובדרך כלל לא מברכים (רצוי לכוון בשעת הברכה לפטור גם דברים שייאכלו בתוך הסעודה).

הנחיות הלכתיות לאוכלים את הסימנים בתוך הסעודה (לאחר המוציא): במקרה זה אין מברכים ברכה אחרונה. ביחס לברכה ראשונה: על מאכלים שלא רגילים לאכול בתוך הסעודה, יש לברך ברכה ראשונה (כמובן פעם אחת "בורא פרי העץ" ופעם אחת "בורא פרי האדמה"), ואחר כך לאכול את המאכלים שרגילים לאכול גם בסעודה (כמו גזר).

מהו סדר הסימנים? ישנם שני מנהגים: א. אוכלים את התמר ראשון כי הוא משבעת המינים, וכך נוהגים רבים, בעיקר מן הספרדים (בן איש חי מטות ד' ועוד, וכך נוהגים גם חלק מן האשכנזים). ב. אוכלים את התפוח ראשון, וכך נוהגים רבים מן האשכנזים (וכך עולה מלשון הטור תקפ"ג, והמהרי"ל, ראש השנה אות ו). כך נוהגים גם חלק מן הספרדים. מנהג זו נובע או מכך שהתפוח חביב או שאולי תפוח בדבש חביב, או על פי הקבלה.

האם אומרים שם ה' ב"יהי רצון"? אפשר לומר שם ה' כי אין זו ברכה אלא תפילה, וכך מקובל.

מתי אומרים את ה"יהי רצון"? ישנם כמה מנהגים אבל עדיף לברך "בורא פרי העץ", לאכול מעט ואחר כך לומר "יהי רצון".

מהי משמעות הסימנים?

מדברי המאירי (הוריות יב.) עולה שהסימנים מעוררים לתפילה. הסימנים הם מקור השראה כדי להתפלל טוב יותר, אבל אין הסימנים פועלים כלום.

כיוון אחר מחודש עולה מדברי המהר"ל (באר הגולה, באר השני, ז') והחיי אדם (קל"ט, ו). הם מסבירים על פי הרמב"ן (בראשית י"ב, ו) שהמעשים הסמליים שלנו יוצרים מציאות. כיצד ייתכן הדבר? האם אנחנו יכולים במעשים סמליים לשנות את המציאות? מתברר שזה ביאור הדבר:כאשר אדם רואה דברים בצורה טובה הוא נפגש עם המציאות האלוקית. בתחילת השנה אנו מתבוננים בטוב, מסתכלים על המציאות בצורה טובה, על המשפחה בצורה טובה ועל כל הבריאה הקיימת וזו שעתידה להתחדש השנה – בצורה טובה. אנו מנסים לגרום לכך שהאסוציאציה הטבעית על כל דבר שנתבונן בו, תתפרש בצורה טובה, בצורה חיובית.

אנחנו מנסים להרגיל את עצמנו ואת המשפחה כולה, בתחילה השנה, להסתכל על הטוב. לחפש את הדברים הטובים. ומתפללים שבכך נצליח להאיר את הטוב שבעולם, ושראייה זו תביא טוב לעולם, תביא נוכחות שכינה הנמצאת במקומות הטובים, תביא אותנו למפגשים רבים יותר עם הקב"ה השוכן בתוך הטוב, ותביא אותנו להיות קרובים יותר אל הקב"ה.

זו מטרתנו בראש השנה – לאכול סימנים טובים, לראות את המציאות הטובה, לראות טוב בכל האנשים הסובבים אותנו, להתבונן בטוב האלוקי השופע עלינו, ובכך להיות ראויים לשפע אלוקי נוסף.

---

דרך חדשה ללימוד הלכות שבת! כעת, כולם יכולים ללמוד הלכות שבת בעומק ובבהירות; לימוד מן המקורות ועד להלכה למעשה מספרי הרב רימון "הלכה ממקורה - שבת". ניתן להזמין דרך אתר "סולמות" או בהוצאת קורן או בחנויות הספרים.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם