הלכות דייטים

 shut790
חלק א' - גילוי נאות

הרב אורי סדן, רב המושב נב

שאלה: אני בן 22 וקיבלתי כעת הצעה ראשונה לפגישה למטרת נישואין ("דייט"). האם ישנן הלכות הרלוונטיות לתקופה זו בחיי (שאני מקווה שבע"ה תהיה קצרה)?

תשובה: בניית בית והקמת משפחה הן שלב בחיים שבו האדם נדרש להגדיר את זהותו האישית, הדתית והחברתית וכן את טיב מערכת היחסים שאותה היה מעוניין לקיים עם בוראו בעצמו ובהמשך עם אשתו וילדיו. אי לכך, השאיפה לנווט בתקופה חשובה זו לאורה של ההלכה היא בפני עצמה חלק מבניית הבית הנאמן לה' ולתורתו. מכיוון שנושא זה נוגע בכמה הלכות, נפצל את העיסוק בו לשתי פינות. השבוע נעסוק בנושא הבירורים המקדימים לקשר והצורך בגילוי פרטים אישיים במהלך בנייתו.

אחת הנקודות החשובות ביותר בבניית זוגיות היא אמון. חלק מהאמון הוא הידיעה כי האיש והאישה אינם מסתירים זה מזה דבר. יתר על כן, הסתרת פרט, שחשיפתו הייתה עשויה לגרום לצד השני לשנות את החלטתו, כגון מחלת גוף או נפש, אסורה מן התורה באיסור הונאה (ראה הגהות יעב"ץ ב"מ ס ע"א שסבר כי זו הונאה מהסוג הגרוע ביותר שכן היא פוגעת בשני הצדדים), ובמקרים קיצוניים עשויה לגרום לכך שהנישואין לא יהיו תקפים מבחינה הלכתית (ביחס לאישה ראה שו"ע אבן העזר לט וביחס לאיש ראה אגרות משה אהע"ז ד קיג).

גם במקרים קיצוניים פחות, חשיפת מאוחרת של מידע משמעותי שהוסתר במתכוון בידי הצד השני עשויה להוביל למשבר אמון חמור שעשוי לאיים על המשך הקשר (יש לציין כי על אדם שיודע פרט שכזה מוטלת החובה ההלכתית לחשוף אותו בפני הצד השני (חפץ חיים איסור רכילות ט ד), וממילא החשש לגילוי המידע באופן בלתי מבוקר גבוה ביותר). אי לכך ברור שעל הצדדים מוטלת החובה לשתף זה את זה בכל דבר שעשוי להיות משמעותי לקבלת ההחלטה החשובה בחייהם (וכן הורה רבי יהודה החסיד בספר חסידים תקז).

מצד שני, חשיפתם של פרטים מסוג זה במפגשים הראשונים, עוד בטרם נוצרה זוגיות כלשהי, עשויה לגרום לצד השני להפסיק את המפגשים בלי לשקול בכלל את יתרונותיו של האדם מול חסרונותיו (וכאילו יש מישהו בלי חסרונות...). לפיכך יש לשקול את דחיית חשיפתם לשלב מאוחר מעט יותר, אחרי שייווצר קשר ראשוני, והצד השני יבין כי יתרונותיו של בן הזוג עולים בהרבה על חיסרון כזה או אחר (ראה בהרחבה במאמרם של הרב יואל וד"ר חנה קטן בתחומין כה).

כאשר מדובר בפרטים שאין להם משמעות גדולה לחיי הנישואין העתידיים (כגון עבירות שביצעו בעבר וכבר חזרו עליהן בתשובה) אפשר לשקול את הגילוי לשלב מאוחר עוד יותר, אך בכל מקרה אסור להגיע לשלב ההחלטה הסופית לפני גילוי כל הפרטים שאפשר להניח שהם משמעותיים לצד השני (בית שמואל קיז א וכן הכריע הרב יועזר אריאל אסיא נז-נח). חשיפת הפרטים האלה לצד השני בשלב זה תתקבל בהבנה ובאהבה, וסביר להניח כי הוא יבין מעצמו כי פרטים אלו אינם חשובים באמת, ואולי דווקא עם ידיעתו איזה תהליך נפלא עשה האדם בחייו, וכן בשל הכֵּנות שבחשיפתם העדינה, הוא מתמלא בהערכה כלפיו.

הערה: קיימות חברות שבהן הידיעה כי בחורה עברה עבירות בעבר כמעט מונעת ממנה כל אפשרות להתחתן. במקרים חריגים מעין אלו ראו הפוסקים לעיתים דבר הגובל בפיקוח נפש והתירו את הסתרת המידע (ראה דברי יציב אעה"ז טו ויביע אומר אהע"ז ב ט). אולם משאלתך נראה כי אתה, ורוב קוראי העלון הזה, אינם נמנים על חברות אלו ולפיכך היתר זה כמעט אינו רלוונטי.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
המלחמה ששינתה אותנו

  מאמר מאת עדו רכניץ

מוצאים דרכים חדשות

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם