שו"ת SMS לפרשת תרומה Featured

sms790

 

 

הרב שלמה אבינר

שיטת פסיקה * בעניין... יש רבנים שאינם מסכימים עם הרב? הרב אבינר: לפעמים לא כולם מסכימים, כגון כאן יש רבנים שלא מסכימים. והיה נעים להם לו אסכים איתם, אבל לרבנים אחרים לא היה נעים. אי אפשר לעשות כרצון איש ואיש כמו שחשב אחשוורוש. ובכלל לא כך מבררים תורה על פי לחץ אלא על פי בירור של תורה.

קבלות (ב)שבת * האם מותר לגבאי לחלק בשבת את הקבלות של התרומות? הרב אבינר: יש מתירים ואין בזה גזרת שטר הדיוטות כי אין חשש שמא ימחוק, אך יש אוסרים משום אוושא מילתא (פס"ת שז יח).

מטרה ואמצעים * למה בתורה אין המטרה מקדשת את האמצעים? הרב אבינר: כי גם האמצעים הם מטרה.

קרי וכתיב * כשיש בתורה קרי וכתיב, כגון ישכבנה-ישגלנה, איך מותר לקרוא, הרי אין לקרוא אלא מן הכתב? הרב אבינר: זו הלכה למשה מסיני. נדרים. שו"ת הרשב"א (נדרים לז ב. שו"ת הרשב"א ז שסא -מ"צ).

למעשה, לקרוא בעל פה או מן הכתב? הרב אבינר: מחלוקת פמ"ג ושע"א. להלכה מן הכתב. אגר"מ (פרי מגדים או"ח קמא א"א סקט וקמז מ"ז סק"ב. שערי אפרים שער ג אות יג. שו"ת אגרות משה או"ח א לב ו. ג מג. עי' עוד דעות בין גדולי ישראל בסיפרי הדל שו"ת השואל סי' כ - מ"צ). 

חברותא צעיר * כשאני לומד עם חברותא צעיר, זה מעכב אותי בלימוד. מה לעשות? הרב אבינר: א. אין להיות אגואיסט, יש לדאוג גם לאחרים. ב. מי שלומד עם חברותא צעיר, מאוד מרוויח מזה, אך זה ניכר רק לאחר זמן.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם