פסח שחל בשבת

 2 shut

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, ראש סולמות ותעסוקטיף (לאופק) ורבה של אלון שבות דרום

כאשר פסח חל בשבת אין דינים חריגים כל כך, אבל בכל זאת יש כמה שינויים, וננסה לבאר בקצרה את הדברים השייכים משבת זו ואילך.

א.      הכנות לליל הסדר – אסור להכין בשבת מי מלח חזקים (שליש מלח ושני שלישים מים), משום שהדבר נראה כמלאכת מעבד (את העור). לכן מצד הדין אפשר להכין מי מלח בשבת, כי מכינים בריכוז הרבה יותר נמוך. אומנם לכתחילה כתבו הפוסקים שיש להכין מי מלח לפני שבת (הגהות מיימוניות, חו"מ, פח אות ג בשם ספר התרומה; משנה ברורהתעג, ס"ק כא). אם לא הכינו, ניתן להכין בשבת כמות קטנה (אך כמות כזו שתספיק לכסות את הכרפס), וישימו קודם את המלח ואחר כך את המים (ינהג הפוך מהרגיל ביום חול).

ב.      יש להכין חרוסת לפני שבת בגלל חששות של מלאכת טוחן ולש. אם לא הכינו, יחתוך את האגוזים לחתיכות קצת גדולות. אשר ללישה: ייתן קודם את היין ואחר כך את האגוזים (הפוך מהסדר הרגיל); יעשה בלילה נוזלית, ולכתחילה יערב באצבעו (לדעת החזו"א,ניתן לערב בכף). מי שעושה בלילה עבה בשני השינויים הנ"ל, יש לו על מי לסמוך. אם נתנו מעט משקה בחרוסת לפני שבת (אך קצת יותר מכמה טיפות), ניתן להוסיף בשבת עוד משקה.

ג.        זרוע יש לצלותה כמובן לפני שבת. אם לא צלו, יניחו זרוע מבושלת שאינה צלויה.

ד.       ליל הסדר (ליל שבת) – אין אומרים מגן אבות ו'מעין שבע' (אך אומרים 'ויכולו'). טעם הדבר: הגמרא בשבת כד ע"ב אומרת שברכת מעין שבע נתקנה מפני הסכנה. רש"ישם מבאר שבתי הכנסת שלהם לא היו ביישוב, ולכן בימות החול היו מתפללים ערבית בביתם. בשבת היו באים לבית הכנסת, והיו מי שאיחרו בתפילה ונשארו יחידים, ונשקפה להם סכנה בחזרתם בלילה. לכן האריכו את התפילה על ידי מעין שבע [=חזרת הש"ץ]. כאשר פסח חל בשבת כתב הריטב"א(ר"ה יא ע"ב ד"ה לילה המשומר, בשם תוס') שלא אומרים מגן אבות ומעין שבע מכיוון שליל הסדר משומר מן המזיקין. אומנם יש מי שחלקו על כך, אבל המנהג המקובל הוא שלא לומר.

ה.      יש האומרים 'שלום עליכם', ויש מי שאינם אומרים. ייתכן להציע לומר פעם אחת כל בית (ולדלג על 'אשת חיל'), אך ראוי לזכור את בעלת הבית שטרחה יותר מכולם (ויש הסוברים שהמזמור נוגע אף אליה) ולהודות לה בצורה ישירה!

ו.        הכנות לשביעי של פסח – יש לעשות (ביום חמישי) 'עירוב תבשילין' על ידי מצה ותבשיל נוסף. גם מי שלא יבשל מיום טוב לשבת, אלא רק ידליק נרות, יעשה עירוב תבשילין, שהרי מדליק נרות ומחמם אוכל מיום טוב לשבת וכדומה. אם מתארח – לא יעשה עירוב תבשילין.

ז.        שביעי של פסח – ניתן להתיר לבשל משביעי של פסח לשבת 'מצה שרויה' (אף למחמירים בכך) או קטניות. אומנם ייזהר שלא לאכול בטעות מתבשילים אלו (ויברור את הקטניות לפני הבישול גם מחשש לחיטה הנמצאת ביניהם). אומנם כיום, שיש אמצעי קירור, כדאי להכין את הקטניות כבר בחול המועד או אף לפני החג (כשמכינים בפסח ניתן להכין מעיקר הדין גם בכלי פסח, ובמיוחד שלא ישתמשו בהם בעשרים וארבע שעות הבאות, אך טוב יותר כיום להכין במקרה זה בכלים חד-פעמיים [ובכל מקרה אין להכין בכלי חמץ!]).

ח.      בשבת הצמודה לשביעי של פסח נחלקו אם מותר לאכול חמץ. למעשה ראוי שלא להקל בחמץ, אבל אפשר להקל בממרחים וכדומה שאין בהם באמת חמץ אלא שאינם כשרים לפסח, ובוודאי שניתן כאמור לאכול קטניות.

בדרך כלל יש הבדל ניכר בין שבת ובין חג. שבת היא קדושה עליונה, קביעה וקיימא. לעומת זאת את החגים עם ישראל מקדש על ידי קידוש החודש, "החודש הזה לכם", מסור הוא בידכם, "מקדש ישראל והזמנים".

ואולם באשר ליום טוב ראשון של פסח מצאנו שהתורה קוראת לו "שבת": "ממחרת השבת" (ויקרא כג, טו. ממחרת יום טוב ראשון של פסח, כפירוש הפרושים). לכל פסח יש בחינה של שבת. השנה, כאשר פסח חל בשבת, אנו זוכים לקדושה על גבי קדושה, לקדושת שבת קדושה, עליונה וקבועה המתחברת עם קדושת הזמן וקדושת ישראל.

בע"ה שנזכה בליל הסדר לחוש בקדושה זו ולהגיע לחירות פנימית מיוחדת, לשעבוד מוחלט לקב"ה, לטהרת הנפש ולשמחת הלב.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם