דיני שבת הסמוכה לשבועות

 2 shut

הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת

השבת המסיימת את ימי הספירה, "וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה", זו המקדימה השנה את יום החמישים, יום מתן תורה, וצמודה אליו, מעמידה בפנינו אתגר של הכנה, שכן דווקא "חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב" (ביצה ב ע"ב).

א.      קישוט בית הכנסת לחג: ברבות מקהילות ישראל נוהגים לשטוח עשבים וענפי אילן בבתי הכנסת ובבתים, זכר למראה הר סיני בזמן מתן תורה. בשנה זו יש להקדים את שטיחתן לערב שבת (משנ"ב תצד, ט), שכן בשבת הם נחשבים למוקצה מאחר שכוונתו לצורך יו"ט.

ב.      נר נשמה:

  1. על מנת שיהיה במה להדליק נרות ביו"ט או להצית את הגז, רצוי להשאיר נר הדולק יותר מיממה ('נר נשמה') בוער מלפני השבת.
  2. המשתמשים בחגז יקפידו לנתק את הכיריים מהחשמל כדי שלא יפעילו את המצת החשמלי עם פתיחת ברז הגז.
  3. לזכר נפטר: מאחר שאסור להדליק ביו"ט 'נר של בטלה', היינו נר שאין בו תועלת לחי, יש להדליק נר נשמה לפני השבת. לשם כך יש להשתמש בנר הדולק 48 שעות לפחות (אם שכח, רשאי להדליקו ביו"ט מאש בוערת ולהניחו במקום שיש תועלת באור [שו"ע תקיד, ה]).

ג.        שעון שבת: רוב המשפחות יאכלו את סעודת ליל החג מאוחר יותר מסעודת ליל שבת. כמו כן מנהג ישראל להיות ניעורים כל הלילה ללמוד תורה בליל שבועות, ועל כן שעות הפעילות הנצרכות משעון השבת עשויות להיות שונות בין השבת לחג. לדעת רוב הפוסקים מותר להאריך מצב קיים, אך לא לקצר (שש"כ יג, כח), על כן יש לכוון מערב שבת את השעון כפי הדרוש לשבת לאחר שחישב שלאחר כניסת החג יאריך את משך התאורה או המזגן וכדומה, אך לא יקצר.

הערה חשובה: הנ"ל נוגע לשעוני שבת מכניים בלבד. בשוק יש גם שעוני שבת דיגיטליים, שבהם לצורך ביצוע כל שינוי יש צורך להפעיל מנגנונים אלקטרוניים, ופעולות אלה בוודאי אסורות בשבת וביו"ט (שש"כ יג, לב).

ד.       סעודה שלישית: ראוי להשתדל להתחיל את הסעודה השלישית לפני תחילת השעה העשירית (סביב השעה 16:45), כבכל ערב יו"ט (רמ"א תקכט, א), ולכן יש להתפלל מנחה מוקדם ולסיים את הסעודה השלישית בזמן שיאכל בליל החג בתיאבון. לא אכל לפני שעה זו, יאכל בכל שעה עד השקיעה, אלא שיאכל רק מעט פת, כביצה או יותר.

ה.      הכנה משבת ליו"ט: אסור להכין כלום משבת ליו"ט אפילו בדבר שאין בו שום סרך מלאכה (שו"ע הרב תצד, יד), ובכלל זה אסור להכין את השולחן משבת ליו"ט, להוציא אוכל, להדיח כלים, להכין נרות וכדומה.

ו.        הבאת המחזור לבית הכנסת מותרת גם בשבת במקום שיש בו עירוב אם מתכוון לעיין בו במהלך השבת (ע"פ שע"ת תרצג, ב).

ז.        ותודיענו: במוצאי השבת בתפילת ערבית מוסיפים בתפילת הלחש בברכת 'אתה בחרתנו' 'ותודיענו' (שו"ע תצא, ב), הדומה ל'אתה חוננתנו' הנאמרת בכל מוצ"ש, ועניינה הבדלה בין 'קודש לקודש'.

ח.      המבדיל בין קודש לקודש: מי שלא התפלל ערבית ועליו לעשות מלאכה אחר צאת הכוכבים יאמר "ברוך המבדיל בין קדש לקודש" (שו"ע הרב תעג, ט).

ט.      הדלקת נר בחג: רק לאחר צאת הכוכבים, מאש מצויה ולאחר אמירת 'ברוך המבדיל'.

י.        נר הבדלה: יברך על שני גפרורים צמודים ויניחם. מאחר שאי אפשר לברך על אבוקה, כי אסור לכבות, ולא יצמיד שתי נרות ויפריד כי זה כמו כיבוי, אפשר לברך על נרות יו"ט (רבבות אפרים ד, קכד, יד).

יא.    מילוי הכוס: במוצאי שבת יש נוהגים למלא את כוס ההבדלה מעבר לגדותיה שתישפך לסימן ברכה לימי המעשה, אך מאחר שכאן הוא תחילת יו"ט, אין למלא באופן שישפך.

יב.    בישיבה: יש הנוהגים לעמוד בשעת ההבדלה ללוות את שבת המלכה, אך כאן הוא גם קידוש, וקידוש הוא דווקא במקום סעודה, ועל כן יש לשבת (אלא אם כן נוהגים הם תמיד לעמוד בקידוש [ע"פ שחל בשבת כב, כה]).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם