תשעה באב במוצאי שבת Featured

 2 shut
מה ההלכות המיוחדות לתשעה באב שחל במוצאי שבת?

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, ראש סולמות ותעסוקטיף (לאופק) ורבה של אלון שבות דרום.

השנה יש דבר מרגש בתשעה באב. הנביא זכריה (ח, יט) אומר שימי הצומות יהפכו לששון ולשמחה: "כה אמר ה' צבאות: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים, והאמת והשלום אהבו".

כאשר תשעה באב חל בשבת כבר נראים ניצני גאולה: אנו אוכלים בתשעה באב! מצד אחד עדיין ממשיכים לצום, וביום ראשון צמים (עשרה באב). מצד אחר האכילה ביום תשעה באב יש בה סימן ועידוד לקראת גאולה קרובה שבה בע"ה יהפכו כל הימים האלה לימי ששון ושמחה.

ננסה ללמוד את עיקרי ההלכות המיוחדות לתענית זו.

בשבת אין אבלות. לדעת השו"ע (תקנד, יט) אין אבלות כלל, ואילו לדעת הרמ"א (שם) יש אבלות בצנעה (ולכן אשכנזים [וחלק מן הספרדים] אוסרים תשמיש המיטה בתשעה באב שחל בשבת (ונדחה ליום ראשון), פרט לליל טבילה וכדומה, אולם אין איסורי הרחקות).

אין אומרים צדקתך צדק במנחה (אך אומרים אב הרחמים בשחרית).

סעודה שלישית: מותר לאכול יותר מהרגיל בכל סעודה שלישית, ומותר אף לאכול בשר ולשיר זמירות שבת (וכן ניתן ללמוד תורה כרגיל) אבל לא ינהגו בשמחה יותר מבשבת רגילה.

יש לסיים את הסעודה לפני השקיעה. לאחר השקיעה אין לשיר שירים רגילים, אולם מסתבר שניתן ואף מומלץ לנצל את הזמן שבין השקיעה לצאת השבת כדי לשיר שירי נשמה רגועים ומחזקים המביאים לידי הרהורי תשובה וכדומה. כך תהיה הכניסה לתשעה באב מתוך רטט של קדושה.

כמו כן ניתן לומר דברי חוכמה ומוסר (אך לא דברי תורה רגילים) או דברים הקשורים לחורבן.

מאחרים את זמן התפילה במוצ"ש: כשמגיע זמן צאת השבת אומרים 'ברוך המבדיל בין קודש לחול', חולצים את הנעליים ומחליפים לבגדי חול (שאינם נקיים ומכובסים). אם נשארות בבית נשים שאינן הולכות לבית הכנסת, כדאי לברך כבר בבית על הנר 'בורא מאורי האש'. לא עורכים הבדלה במוצאי שבת.

בבית הכנסת: אומרים "אתה חוננתנו" בתפילת העמידה. לאחר תפילת העמידה אומרים קדיש שלם עם תתקבל (אך יש גם מנהגים אחרים). לפני קריאת איכה מברכים על הנר 'בורא מאורי האש' (יברך אדם שלא בירך בביתו). לאחר איכה אומרים קינות לליל תשעה באב (כולל הקינה המיוחדת למוצאי שבת), ומייד אחר כך אומרים "ואתה קדוש" (ללא ויהי נועם). קדיש שלם (ללא תתקבל, והספרדים אומרים קדיש "דהוא עתיד"). עלינו (קדיש יתום. 'ברכו').

יולדת, מיניקה, חולה (שנפל למשכב או שנחלש כל גופו): כאשר חלה התענית בשבת ונדחית ליום ראשון בדרך כלל אינם מתענים.

הפטורים מתשעה באב החל במוצ"ש (וכן בשבת ונדחה) יבדילו לפני האכילה (ולא בצאת השבת אם אינם אוכלים מייד) על חמר מדינה (קפה, מיץ טבעי, קוקה קולה וכדומה). אם אין אפשרות, יבדילו על מיץ ענבים, וכשאין ברירה יבדילו על יין (לדעת הרב אלישיב, עדיף לכתחילה להבדיל על יין – קובץ תשובות א, נז). אין אומרים פסוקים בתחילת ההבדלה אלא פותחים בברכת "בורא פרי הגפן", ואין מברכים על הבשמים (אם כבר בירכו על הנר, לא יברכו שוב בהבדלה). השותים מים בלבד לא יבדילו. אין עורכים הבדלה לילדים, אלא יאכלו ללא הבדלה.

ברית מילה: כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון, אבי הבן ואימו, המוהל והסנדק מחליפים בגדים לבגדי שבת. לאחר הברית ולאחר מנחה גדולה הם רשאים להתקלח ולאכול (רק ארבעת אלו). בכל מקרה את הסעודה יערכו במוצאי הצום, וכל המסובים מותרים אז בבשר ויין (פרטים נוספים: שו"ע תקנט, יט, ומ"ב ובה"ל שם).

מוצאי התענית: גם מי ששכח "אתה חוננתנו" במוצאי שבת לא יאמר בערבית במוצאי הצום. מבדילים ללא נר ובשמים וללא פסוקים אלא ברכת "בורא פרי הגפן" וברכת "המבדיל" בלבד.

כאשר תשעה באב נדחה ניתן לעשות הבדלה על יין (ואולי עדיף על מיץ ענבים), וגדול שותה את היין. מלבד זאת אין לשתות יין ולאכול בשר עד למחרת בבוקר (וכך פסק הרמ"א, תקנח. אך יש מקילים גם בכך, וזו דעתו של הרב עובדיה יוסף), אולם שאר איסורי תשעת הימים מותרים מייד במוצאי הצום.

האישה אינה צריכה להמתין לבעלה, ומותר לה לשתות מים גם לפני ההבדלה. אם היא רוצה לאכול, היא רשאית גם להבדיל לעצמה.

ננסה לחבר את קדושת השבת לתשעה באב ולהיכנס לאבלות של תשעה באב מלאים בקדושה ובעוצמה. ובע"ה מתוך שנתאבל על חורבנה של ירושלים נזכה לראות במהרה בבניינה, וכל הקשיים העומדים לפתחו של עם ישראל יהפכו במהרה לששון ולשמחה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם