בדיקת מזוזות Featured

 2 shut

הרב אורי סדן, רב המושב נב

שאלה: שמעתי שיש מנהג לבדוק את המזוזות בימי התשובה. האמת היא שדי מסובך לי להוריד אותן, לקחת לסופר, לחכות שיהיו מוכנות ואז לקבוע אותן מחדש. עד כמה זה קריטי?

תשובה:
הדין, מקורו וטעמו

בגמרא (יומא יא ע"א) מובא שישנה חובה לבדוק מזוזות בדיקה תקופתית פעמיים בשבע שנים (בממוצע כל שלוש שנים וחצי). בטעם הבדיקה כתבו הראשונים שמטרתה לבדוק "שמא נרקבה או נגנבה" (רש"י שם), וכן "שמא נקרעה ממנה אות אחת או נמחקה מפני שהיא קבועה בכתלים מרקבת" (רמב"ם תפילין פ"ה ה"ט). כלומר הבדיקה לא נועדה לוודא שהמזוזה הייתה כשרה בשעה שנכתבה, אלא שלא התקלקלה עם הזמן. יש להעיר כי מזוזה שלא ברור אם אי פעם הייתה כשרה, כגון שאין ודאות שנקנתה מסופר מומחה, יש לבודקה אצל סופר מומחה אשר יעמוד על טיבה ויבחן את כשרותה.

תדירות הבדיקה

לאור הטעמים שנאמרו בבדיקתה מסתבר שהתדירות שנקבעה לבדיקת המזוזה (פעמיים בשבע שנים) היא תדירות ממוצעת. מזוזות איכותיות, הנמצאות בתוך בית-מזוזה אטום, במקום שאינו חשוף לשמש או ללחות, ובאזור שבו הלחות נמוכה יחסית, יכולות להישמר שנים ארוכות בלי להיפגם, ויש בכך בכדי ללמד זכות על המקילים ואינם בודקים כלל (רבי יוסף מולכו, שלחן גבוה יו"ד רצא א). מצד שני, מזוזה שאינה איכותית, שנכנסה ברישול לבית מזוזה שאינו אטום, ונמצאת במקום החשוף לשמש וללחות, עשויה להתקלקל מהר מאוד, ולכן יש מן הפוסקים שדרשו לבדוק את המזוזה בכל שנה (ערוך השולחן יו"ד רצא א).

למעשה נראה שהגמרא והשו"ע דיברו על המציאות הממוצעת של רוב המזוזות ברוב הבתים, ולכן מצד הדין תדירות של פעם בשלוש שנים וחצי מספיקה. אמנם אם ישנה מזוזה שחשופה יותר לשמש או ללחות (כגון המזוזה שבדלת הכניסה או במרפסת), יש להניח אותה מלכתחילה בבית מזוזה אטום במיוחד, ורצוי לבדוק אותה בתדירות גבוהה יותר.

אופן הבדיקה

מכיוון שבדיקה זו לא באה לבדוק אם המזוזה נכתבה כדין, היא אינה צריכה להיעשות על ידי סופר או רב והיא יכולה להיעשות על ידי כל אדם, איש או אישה (חתם סופר יו"ד רפג). עליך לחלץ את המזוזה מבית המזוזה (להיזהר לא לקרוע את הקלף) לפתוח את המזוזה בעדינות ולהתבונן בה. ראשית יש להביט במבט כללי ולבדוק: האם ישנם אזורים רטובים שבהם הדיו "נשפכת" והאותיות ניטשטשו? האם ישנם סדקים לאורך המזוזה שפגעו באותיות? לאחר מכן יש לעבור על המזוזה שורה אחרי שורה ולבדוק אות אות אם היא שלמה, מטושטשת או סדוקה. אם מזהים בעיה כלשהי במזוזה, כגון סדק החותך את האות, אפילו מדובר בסדק דק או טשטוש קטן מאוד, יש לקחת את המזוזה לרב או לסופר סת"ם שיכריעו בשאלה אם המזוזה כשרה או שיש להחליפה.

אחרי הבדיקה

אחרי הבדיקה יש לגלול את המזוזה מהסוף להתחלה, לעטוף את המזוזה היטב בשקית ניילון או בניילון נצמד, להדביקה בנייר דבק ולהחזירה למקומה (לא להתבלבל, הצד העליון של הכתב כלפי מעלה). לפני שמחזירים את המזוזה לאחר הבדיקה יש לברך "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה" (שו"ת יביע אומר ג יורה דעה יז).

בשולי הדברים: למה דווקא באלול ובימי התשובה?

אף על פי שבגמרא בדיקה זו אינה קשורה לתקופה הזאת ואפילו אינה נדרשת בכל שנה, מנהג יפה נהגו ישראל לבדוק את המזוזות פעם בשנה בחודש אלול. מנהג זה מופיע בספרי האחרונים (קצור שולחן ערוך קכח ג). ונראה שישנו קשר מיוחד בין מצוות מזוזה לחודש אלול לאור דברי הרמב"ם (שם פ"ו הי"ג): "וכל זמן שייכנס ויצא יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ב"ה, ויזכור אהבתו וייעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים". בתקופה זו כל אדם מבקש לבדוק את עצמו, "לחזור לדעתו וללכת בדרכי מישרים", ובדיקת המזוזה היא תזכורת טובה לכך. גמר חתימה טובה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם