שו"ת SMS - אחרי מות קדושים Featured

sms790

הרב שלמה אבינר

בנין בית המקדש * למה לא בונים את בית המקדש היום? הרב אבינר: "דאי אפשר לבנין ביהמ"ק בלא מלכות בית דוד או בלא נביא" (שו"ת דעת כהן למרן הרב קוק סי' קנ – מ"צ).

שנת מאורסים * מה בדבר שנת מאורסים באותו הבית? הרב אבינר: לא טוב. קצשו"ע קנב ח.

תנועת נוער נפרדת * ביישוב שלנו יש סניף בני עקיבא מעורב, ואנו מתלבטים אם לפתוח סניף של אריאל. הרב אבינר: האידיאל הוא סניף בני עקיבא נפרד, וכן גם טיולים וכו'. אם אי אפשר, יש הכרח שתהיה תנועת נוער אחרת, המותרת על פי ההלכה. עיין קצשו"ע קנב ח.

חבר שנכנס להר הבית * יש לי חבר שנכנס להר הבית. האם אפשר להישאר חבר שלו? הרב אבינר: ודאי. אהבת ישראל.

הרב והר הבית * כיצד התייחס רבנו הרב צבי יהודה לתלמידים שהיו בעד כניסה לשם? הרב אבינר: היה תלמיד כזה. נכנס לשיעור, רבנו לא הסתכל עליו אלא תקע עיניו בספר. כאשר שאל אותו שאלה בנושא זה רבנו לא השיב אלא העביר את הנושא לעניין אחר. אך איננו במדרגת רבנו.

מרכז בין-דתי * האם מותר להשתתף במרכז הבין-דתי לפיתוח בר קיימא? הרב אבינר: אם עוסקים בדת, אסור, רמב"ם עבודה זרה ב, ב–ג. אך אם עוסקים רק באקולוגיה, יש מקום לשקול.

טבילת כלים * האם יש להטביל אגרטל פרחים? הרב אבינר: לא. רק כלי ששמים בו מזון.

סיוע לבעל שיכור * האם מותר לאישה נידה לסייע לבעלה השיכור? הרב אבינר: מותר. אפשר לדמותו לחולה (שו"ע יו"ד קצה ו–ז), משום הבושה וכבוד הבריות ומשום שהוא דרבנן, כי היא נגיעה שלא דרך חיבה. אבל עדיף לעזור לו במשיכת בגדו (וכן הג"ר גמליאל רבינוביץ שאל שאלה זו את הג"ר חיים שלום הלוי סגל, מו"צ בבי"ד של הגרי"מ שטרן ומח"ס שו"ת בירורי חיים, וגם השיב שמותר, ועדיף שהאישה תעטה כפפות על ידיה. גם אני אודך – תשובות הגרח"ש הלוי סגל ב נו – מ"צ).

למה תפילה בעת צרה * כל מה שד' עושה זה לטובה, כולל צרה. אז למה להתפלל שיצילנו מן הצרה? הרב אבינר: יש שלוש אפשרויות. א) ד' החליט שהצרה טובה לנו ותישאר בין שנתפלל בין שלא; ב) ד' החליט שהצרה טובה לנו ובשלב מסוים היא תיעלם וזה יהיה טוב לנו, בין שנתפלל בין שלא; ג) ד' החליט שאם לא נתפלל היטב, תישאר הצרה, ואם נתפלל היטב, תיעלם הצרה. איננו יודעים מה ד' החליט, לכן לעולם יש להתפלל, וגם באפשרויות א וב יש ערך לעצם התפילה, כי היא עבודת ד' שבלב (עיין ספר העיקרים ד, ח – מ"צ).

 

הרב שמואל אליהו

ברכת המזון בחו"ל * מדוע בחוץ לארץ צריך לברך ברכת המזון, הרי הברכה היא "על הארץ הטובה אשר נתן לך" ובחו"ל לא אוכלים מהאוכל של ארץ ישראל? הרב אליהו: לכל יהודי יש חלק בארץ ישראל. ולכל יהודי בא שפע מארץ ישראל. ולכן הוא מברך עליו ומודה עליו ועל הארץ שאולי הוא יזכה לעלות אליה, ואולי בניו ונכדיו.

אוטיסטים וראיית העתיד * האם מה שילדים אוטיסטים מדברים על העתיד לבוא אמין? האם באמת יש להם יכולת לראות דברים עתידיים? הרב אליהו: הם יכולים לראות יותר מאיתנו כי הם לא מתבלבלים בענייני העולם הזה. אבל לפעמים הם רואים דברים מבולבלים של טוב ורע. ולכן אסור לסמוך על דבריהם.

לימוד דתות אחרות * האם יש בעיה ללמוד את האמונה של האסלאם והנצרות במטרה של "דע מה שתשיב"? האם יש חילוק בין עבודה זרה לדתות אחרות? הרב אליהו: יש הבדל גדול בין נצרות לאסלאם, ורק מי שמתעסק עם נוצרים ומוסלמים יכול ללמוד. אבל בימינו אין שום צורך לענות להם. הם עצמם לא מאמינים בזה.

לבוש בשיעור זום * האם צריך להתלבש כדי לראות שיעור בזום, אם רואים בשיעור רק את הראש והצווארון שלך? הרב אליהו: כשאדם לומד תורה הוא צריך ללמוד אותה בתחושה של קדושה, כאילו הוא עמד במעמד הר סיני. לכן חשוב מאוד ללמד תורה ביראה ובאהבה, לא לאכול בשעת לימוד התורה, לא לדבר דברים בטלים, לא ללמוד תורה כנגד צואה או כנגד מי שלבוש בצורה לא צנועה, לא לנגוע במקומות מכוסים, לא להפסיק באמצע, להרגיש שהשכינה עימו. ומכאן תשובה לשאלתכם, אדם צריך ללמוד תורה בלבוש מכובד. עם זאת חשוב לומר כי א, שאסור לאדם ללמוד תורה כשהוא במקומות מטונפים או מול חוסר צניעות, מותר לו ללמוד תורה כשהוא לא לבוש כל צורכו. ולכן היה מותר לרבי שמעון בר יוחאי ללמוד תורה במערה כשהם היו טמונים בתוך חול ולא לבושים בבגדים מכובדים, רק בתפילה הם היו לבושים בבגדים מכובדים.

מסר מהמגפה * מה המחלה שבאה מעידה עלינו כעם וכפרטים? הרב אליהו: אלוקים עושה הרבה דברים טובים בקורונה הזאת. אני לא יודע מה הכוונה כי היא גדולה עליי. אבל למשל כל הקירוב המדהים שיש כעת בבני ברק בין חיילים לחרדים. מי היה יכול לעשות דבר כזה? ודאי שהוא מחליש מאוד את האיום האיראני שזומם להשמיד אותנו ומנסה לעודד את חמאס וחיזבאללה נגדנו. בימים האלה התבשרנו שהרשע הגדול בעולם, קים ג'ונג איל הולך למות. "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ". אנחנו צריכים בעת הזאת להיות בשמחה על כך שאלוקים פועל בעולם והכול למען עם ישראל.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם