Print this page

שו"ת SMS - פרשת נשא Featured

sms790

הרב שלמה אבינר

שמירת הלשון במקום הר הבית * במקום לדבר נגד כניסה להר הבית, לא עדיף להתמקד במאבק בלשון הרע? הרב אבינר: ודאי, צריך שניהם. לא די זה בלי זה. הא בלא הא לא סגי. ועוד נושאים. כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע (הרב מקבל כל יום 400 שאלות במסרון, 398 על נושאים שונים, 2 על הר הבית - מ"צ).

קשיים בשידוך * אני נפגש עם בנות רבות אך הן אינן מעוניינות בי. מה לעשות? הרב אבינר: שאל אותן ישירות למה אינן רוצות, ואולי יש דבר שאתה יכול לתקן אצלך. ואם אינן מעוניינות להשיב, אז בדוק דרך מתווך באמצע.

תמונה של אישה * מותר להסתכל על תמונה או ציור של אישה? הרב אבינר: לא. כמו שאין להסתכל על בגדיה הצבעוניים אפילו כשאינם עליה. שאלה: אז מה יהיה עם אלבום תמונות של חתונה? תשובה: צריך אלבום לחוד עם תמונות נשים, שרק נשים יסתכלו בו.

תפילה על חולה אנוש * אפשר להתפלל לרפואת חולה שהרופאים התייאשו ממנו? הרב אבינר: כן. א. לפעמים הוא בכל זאת מתרפא. ב. על פי ההלכה רפואה היא לא רק לשם אריכות חיים אלא גם איכות חיים, כלומר הרגשה טובה.

שירת גננת * כשאני מארגנת מסיבה בגן ובאים גם האבות, מותר לי לשיר עם הילדים? הרב אבינר: ודאי לא, אלא לשים הקלטה שבה איש שר או לעשות מסיבה רק לאימהות.

אולי יעניין אותך גם