שו"ת SMS - פרשת בהעלותך Featured

sms790

הרב שלמה אבינר

 

"אשר יצר" אחרי בדיקת דם * האם אחרי בדיקת דם, אפשר לברך "אשר יצר"? הרב אבינר: לא. אך אם אדם מאוד רוצה לברך, ילך לשירותים, ויכוון בברכה גם ליציאת הדם.

 

משיח בדרך * אומרים שהמשיח בדרך. האם זה אמור לעצור אותי מללמוד קורס ללימוד מקצוע, כי כולנו עוד מעט נהיה עסוקים רק בענייני גאולה? הרב אבינר: א. אף אחד אינו יודע מתי יבוא משיח (רמב"ם מלכים יב ב). ב. גם בימות המשיח, אנשים יעבדו לפרנסתם (שם יב א). גם יהיו עדיין עניים, "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (ברכות לד ב).

 

ארגון למצוות שילוח הקן * יש ארגון שמקיים מצוות שילוח הקן בתרומה של 300 שקל ומזכה בכך אחרים, כי "כל ישראל ערבים זה לזה". מה דעת הרב? הרב אבינר: א. כל ישראל ערבים זה לזה, גם בלי תשלום. ב. לרוב הפוסקים אין שליחות במצוות שילוח הקן, שהרי גם השליח חייב. ג. אין מצווה לחפש מצווה זו, אלא רק אם היא מזדמנת. ד. יש אומרים שאם אינו רוצה לאכול את האפרוחים או הביצים, אין מצוות שילוח הקן. ה. ייתן הכסף לצדקה שזו מצווה ברורה.

 

פילוסופיה בשירותים * מותר לקרוא ספר פילוסופיה בשירותים?הרב אבינר: אם לא עוסק בא-לוהים וגם בעניינים רוחניים וכדומה, כי זה עלול לגרור את האדם לחשוב על דברי תורה.

 

הפסק בתפילה * בישיבה התיכונית שלנו, בזמן תפילה, פעמים רבות המחנך עוצר את החזון אפילו - באמצע קדיש או חזרת הש"ץ - כדי להעיר לתלמידים שמדברים בתפילה. האם זה בסדר? הרב אבינר: א. מותר ומצווה. אין זה הפסק, כי זה קשור לעניין. ב. לשאול ישירות את ראש הישיבה או רב הישיבה.

 

תפילה ושמירת תינוק * אני שומרת על תינוק, האם מותר לי להתפלל כאשר הוא ישן? ומה לעשות אם הוא מתעורר? הרב אבינר: א. כן. ב. להפסיק.

 

מסטיק לפני תפילה * האם מותר ללעוס גומי לעיסה לפני התפילה? הרב אבינר: לא. אם זה נצרך, אז כזה שנגמר לו הטעם. 

 

נטלה * האם מותר להשתמש בנטלה לדבר אחר, כגון להשקות צמחים?הרב אבינר: כן, זה לא חפץ של קדושה וגם לא בדיוק מכשיר מצווה.

הרב שמואל אליהו

 

התיישבות והישמרות * מה גדול יותר, "ונשמרתם לנפשותיכם" או יישוב ארץ ישראל? הרב אליהו: אין סכנה בארץ ישראל. על פי נתוני ה-OECD, תוחלת החיים בישראל גדולה יותר מכל מקום אחר בעולם. ומלבד זאת, פעם הגעתי למשרד של יהודי ירא שמיים במנהטן שבארצות הברית, וכשיצאנו מרכבו ראיתי שהוא מסיר את הכיפה מהראש. נדהמתי אבל לא אמרתי דבר. הוא הרגיש ואמר לי: אתה מארץ ישראל, אל תוריד את הכיפה. אבל אני חי פה ויש פה סכנה מכל מיני אנשים אלימים, וצריך לשמור על החיים שלי כי הם תוקפים בעיקר יהודים. אחרי כמה שנים הייתי בברזיל ואמרו לי אותו דבר. גם בברית המועצות אמרו לי אותו דבר. כך בצרפת וכך גם בטורקיה. ורק בארץ ישראל אתה לא צריך לפחד על החיים שלך. לכן צריך לגור בארץ ישראל מדין "ונשמרתם לנפשותיכם".

 

חיזוק יהודי הגולה * למה הרב כל הזמן מחזק את יהודי הגלות ולא קורא להם לעלות ארצה? אם הם היו בארץ כל זה היה נחסך. ועוד נראה לי שמדינת ישראל לא צריכה לשלוח לשם סיוע אלא לשלוח אותם הביתה. הרב אליהו: חשבנו הרבה על מה שאתה אומר, וּודאי נכון שהם צריכים לעלות לארץ ישראל ובכך ייפתרו כל בעיותיהם; אבל כעת הם בצרה צרורה ולא יכולים כעת לחשוב על עלייה. וצריך להיות איתם בצרה זו ולסייע להם. ואולי מתוך כך הם יתעוררו לאהבת הארץ ולעלייה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
שני מיליון דונם מחכים

  מאמר מאת יוסי אביחי...

יש אור

  הטור של אבינועם הרש

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם