Print this page

שו"ת SMS - פרשת פינחס Featured

sms790

הרב שמואל אליהו

שם קודש על הלוח * ילד כתב את שם הוי"ה ברוך הוא על הלוח, מה עושים? הילד לא ידוע ועלול לחזור על המעשה שוב ושוב. האם מותר לתת לילד לכתוב אות לפני השם או אחריו, צמוד לאות, או לעשות מקף באמצע בין האותיות, ואחר כך לבקש מאחד הילדים שלא ראה את הדבר למחוק את הלוח? הרב אליהו: חינוכי יותר להקיף בעיגול את השם ולא למחוק אותו. וכך כל הכיתה תבין את חומרת הכתיבה והמחיקה. בדרך כלל גיר על לוח נמחק אחרי שבוע או שבועיים. או שיבוא גוי וימחק בטעות. בינתיים זה יהיה מול עיני התלמידים, שיראו וילמדו.

שיער ארוך לגברים * האם מותר לגברים לגדל שיער ארוך? והאם למי שמגדל שיער ארוך יש דינים נוספים?הרב אליהו: אם אדם נזיר הוא יכול לגדל שיער ארוך. השיער לא מפריע לו. אם הוא לא נזיר, זה עלול להביא לו אנרגיות שיֵצאו בצורה שלילית. רְאה שמשון ואבשלום. בקיצור – דינים.

מדיח כלים * האם מותר לשים במדיח כלים גם כלים חלביים וגם כלים בשריים? הרב אליהו: אפשר, לא בבת אחת. רק לנקות את המסנן בין ניקוי לניקוי.

להתרחק משקר * איך אפשר להתרחק ממידת השקר ולדבוק באמת? הרב אליהו: ללמוד על הנושא בספרי מוסר, ולנסות לרשום לעצמך כל פעם שאתה משקר ולהתוודות על זאת בכל לילה.

חידוש במבחן בתנ"ך * האם במבחן בתנ"ך, שבו עליי להביא דעת מפרש כלשהו ואיני יודעת, מותר לכתוב סתם משהו שהמצאתי? כאילו פירוש שלי? הרב אליהו: אפשר, כי בוודאי שמעת אותו ואת לא יודעת מי הוא המפרש. אל תכתבי שם מומצא כמובן.

ספרים מתחת למיטה * אני חייל, ואנחנו שמים את התיקים שלנו מתחת למיטות. האם מותר לשים ספרי קודש בתיקים או שעדיף שלא, בגלל שיש שם טומאה? ובעניין הזה, משחת שיניים נחשבת לאוכל או לא?הרב אליהו: אפשר לשים ספרי קודש. משחת שיניים – אפשר.

השמח בחלקו * אילו דברים מעשיים אפשר לעשות כדי לעבוד על מידתו של "השמח בחלקו"? הרב אליהו: להתבונן בכל דבר ולראות את הטוב שבו, את החלק האלוקי שבתוכו. לראות את הטוב ולהודות עליו זה מצוות עשה מהתורה. "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' ולביתך". ובאמת, לפעמים אנשים שיש להם 99% טוב עסוקים בצער כל היום על האחוז הבודד הלא טוב שיש להם, במקום לשמוח בטוב שיש להם. ולא עוד אלא שלפעמים אחר מעשה אנשים לומדים שאותו אחוז בודד שנראה להם לא טוב הוא באמת עשה להם טוב והביא אותם לטוב גדול יותר.

אולי יעניין אותך גם