הלכות ראש השנה בקורונה Featured

 2 shut

הרב יוסף צבי רימון

אנו נמצאים בתקופה מיוחדת, תקופה היסטורית שבה כל העולם עובר שינוי. אנו מאמינים ומתפללים שהשינוי יביא את העולם למקום טוב וטהור יותר. בשנה זו יש הלכות מיוחדות לתקופה זו. ננסה לראות את עיקרי הדברים (הרחבה של כל הנושאים כאן אפשר לראות באתר סולמות).

 

ערב ראש השנה

התרת נדרים בזום: במציאות של קורונה ובידוד קורונה או אנשים בקבוצת סיכון אפשר לעשות התרת נדרים באמצעות הטלפון, ועדיף לעשות זאת ב'זום'. אם אדם רוצה לשנות ממנהג מסוים רק לזמן הבידוד (למשל, שלא לצום בערב ראש השנה), לא צריך התרת נדרים כלל.

טבילה בערב ראש השנה: הטבילה איננה חובה, ולכן בכל מקרה של חשש היגיינה (במקוואות גברים) עדיף שלא לטבול אלא להסתפק במקלחת של כמה דקות (על פי הרמ"א תרו, ד). וכך גם בטבילה של ערב יום הכיפורים.

 

תפילות ראש השנה

תפילות ראש השנה חשובות מאוד תמיד, והשנה במיוחד. אך כדי שלא לשהות זמן רב מדי יחד וגם משום שקשה להישאר במסכה שעות רבות, ניתן לקצר את התפילה בהתאם להנחיות שלהלן (בקהילות שאין חשש רפואי וכדומה ראוי להתפלל כרגיל, ללא קיצורים).

ברכות השחר ופסוקי דזמרה: יאמרו בבית (יתחילו 'המלך' בבית הכנסת. ואם יש חשש שלא יוכלו להמתין כך ללא דיבור, עדיף להתחיל בבית הכנסת לאחר ישתבח).

פיוטים ומנגינות: מצד הדין בסדר עדיפות אחרון, אולם לא נוותר על המנגינות וגם לא על פיוטים מרכזיים, כי הם חשובים מאוד מצד ההשפעה על הנפש ועל הכוונה. לכן ניגון של קדיש וחזרת הש"ץ וכדומה נשיר כרגיל (אבל מהר יותר). שירים נוספים בחזרת הש"ץ וכדומה – לוותר.

פיוטים – כאמור, מצד הדין ניתן לוותר על כל הפיוטים (ולכן בהתאם לזמן כך נעשה), אולם בדרך כלל אפשר לומר את רוב הפיוטים כך: א) פיוטים ארוכים (כמו ה' מלך, מלך עליון) – לומר רק כמה בתים; ב) פיוטים שהמנגינה מאריכה אותם יאמר כל הציבור בלחש; ג) פיוטים יחידים שחשובים לציבור (כמו 'ונתנה תוקף') – לומר במלואם, ובניגון במקומות חשובים בפיוט (וללא חזרות על הניגון); ד) פיוטים שחלק מהקהילות ממילא אינן אומרות (כמו רוב הפיוטים שעד 'מחיה המתים') – לדלג; ה) כל חלק של חזרת הש"ץ שלא נאמר בתפילת היחיד החזן אינו צריך לומר בקול, ויכולים לומר בשקט או שהחזן יאמר בקול את ההתחלה ואת הסוף.

קריאת התורה: לוותר על מי שבירך, לומר "מי שבירך את האבות הוא יברך את הבנים ונאמר אמן" או לעשות בסוף הקריאה מי שבירך אחד מלא לכל העולים.

הנני העני – הש"ץ יאמר בקול משפט אחד, והשאר בלחש.

חזן אחד לכמה מניינים: אם אין מישהו אחר, יכול אותו אדם להיות שליח ציבור בשני מניינים בזה אחר זה (עיינו מ"ב קכד ס"ק ה; שו"ת ציץ אליעזר טז, יד).

קהילות הזקוקות לכמה סבבים של מניינים: ניתן להתפלל שחרית וקריאת התורה, הציבור ילך הביתה, ואם יש צורך יקדש (ללא לחם, ובשבת רשאים גם לאכול לחם). לאחר סיום מנייני שחרית יחזרו לסבבים של תקיעה בשופר (ביום השני) ולמוסף, ואחר כך יאכלו סעודת חג עם פת.

 

תקיעת שופר

תקיעת שופר היא מצווה מן התורה, ובוודאי שנעשה מאמץ לעשותה כראוי, אולם יש דברים שניתן לקצר בהם כשיש צורך.

מספר התקיעות: מעיקר הדין די בשלושים תקיעות. אפשרות נוספת היא לתקוע שלושים תקיעות לפני מוסף, ופרט לכך לתקוע רק במלכויות, זיכרונות ושופרות בחזרת הש"ץ, ולהסתפק בכך. אך מכיוון שהתקיעות אינן החלק הארוך בתפילה, וכיוון שהציבור מחכה להן, מומלץ לתקוע מאה קולות כרגיל.

למנצח: די לומר פעם אחת (עיינו ערוך השלחן תקפה, ד).

נשים: מצד הדין הן פטורות, וגם אם הן רגילות ללכת בכל שנה, יכולות לוותר בשנה זו (ואינן צריכות התרת נדרים). אולם כדאי לעשות מאמץ שנשים תוכלנה לשמוע תקיעות, כיוון שהדבר בדרך כלל חשוב להן מאוד, וחשוב לאמץ את רוחן.

כיסוי השופר: כדי למנוע מרסיסי הרוק לצאת מהשופר אל הקהל יש לכוון את השופר למקום שאין בו בני אדם או אל מחיצת ניילון או כלפי מטה (עיינו כף החיים תקפה, ל). אם דרכים אלו אינן מספקות, ניתן לשים כיסוי דק על החלק הרחב של השופר, ובתנאי שאיננו משנה את קול השופר.

המקריא: לא צריך לעמוד קרוב, ויכול גם מרחוק להקריא לבעל התוקע (ובכל מקרה, המקריא איננו מעכב את התקיעות).

בעל תוקע בכמה מקומות: יכול לברך שוב, וטוב יותר שאדם מהקהל יברך. בתקיעה לנשים יבקש מאחת הנשים לברך (שו"ע תקפט ו; מ"ב שם).

שטיפת השופר במים וסבון או באלכוג'ל: מותר לעשות כך אף בחג עצמו (עיינו שו"ע תקפו, כג), ויש לשטוף ולייבש היטב, שלא יישארו שאריות. וצריך להיזהר שלא ישתמשו כמה אנשים באותו שופר ללא חיטוי.

כמה בעלי תקיעה: לכתחילה עדיף שאדם אחד יתקע את כל התקיעות (רמ"א, תקפה, ד), אולם מצד הדין ניתן לחלק את התקיעות לכמה תוקעים, ויש שנהגו כך לכתחילה משום חיבוב מצווה (עיינו מ"ב ס"ק יז). ובמציאות של קורונה ניתן לנהוג כך לכתחילה. אם התוקע זקוק להחלפה בוודאי שניתן להחליפו, ואם המחליף היה בשעת הברכות והתכוון לצאת ידי חובה, לא יברך שנית (תקפה, ג).

כפי שכתבנו, העולם נמצא כעת בשינוי עולמי. בראש השנה כולנו נמצאים בשינוי, בהתפתחות. בע"ה נצליח להשתנות לטובה ולראות את העולם כולו נרפא מהקורונה ומתקדם ברגישות אנושית ובקבלת מלכותו של ה' בעולם.

כתבות אחרונות

Prev Next
שני מיליון דונם מחכים

  מאמר מאת יוסי אביחי...

יש אור

  הטור של אבינועם הרש

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם