פורים בתקופת קורונה Featured

 390 2 shut
הרב יוסף צבי רימון
לאדם בבידוד או לחולה בקורונה אסור לצאת מביתו, ולכן אסור לו לבוא לבית הכנסת לקריאת מגילה בציבור, ואפילו אם יפסיד לגמרי את הקריאה!
קריאת מגילה ביחיד

מה עושה מי שאינו יכול לבוא לבית הכנסת? לכתחילה יש לקרוא את המגילה בציבור משום פרסומי ניסא, אך ניתן מעיקר הדין לקרוא אותה גם ביחידות בברכה (שו"ע תרצ, יח). גם המוקפים השנה יכולים להקל בשעת הצורך ולקרוא את המגילה ביחידות בברכה (כדעת הגרש"ז אויערבך, הגר"ע יוסף ורוב הפוסקים).אולם הקורא ללא מנייןלא יאמר את הברכה האחרונה "הרב את ריבנו" (רמ"א תרצב, א. וטוב לאומרה בלא שם ומלכות – כף החיים ס"ק קכד).

קריאה מחדר לחדר: ניתן לשמוע מגילה גם כאשר הדלת סגורה (או שיש ניילון דבוק על הדלת).

קריאה באמצעות הקלטה: ניתן לשמוע מגילה בהקלטה ולומר בפה (להשמיע לאוזנו) מתוך מגילה כשרה, ולצאת בכך ידי חובה (ניתן גם להניח שקף עם טעמים על המגילה).

פשיטת המגילה: יש הידור לפרוס את המגילה כאיגרת אבל אין בכך חובה (עיינו שער הציון תרצ, ס"ק נ; כף החיים תרצ ס"ק קד).

מי שאין לו מגילה כשרה

אם אינו יכול לשמוע מאחר: מקיים השנה את המצווה בכך שאינו שומע מגילה ולא מסכן את הציבור, אך ראוי שיקרא ממגילה מודפסת בלי ברכה (שו"ע תרצא, י).

האם יכול לברך שעשה ניסים ושהחיינו? נחלקו הפוסקים בדבר זה (עיינו ביאה"ל תרצב, ד"ה שהחיינו), ולמעשה אין לברך (שו"ת אג"מ או"ח ה כ, ב; יביע אומר או"ח מב, ב).

האם יאמר הלל? מדברי המאירי (מגילה יד ע"א) עולה שיאמר הלל, כי קריאת המגילה היא במקום הלל. ולמעשה מי שאין לו מגילה ואין לו אפשרות לצאת ידי חובה באחת האפשרויות להלן, אין חובה שיאמר הלל אך יש בכך עניין טוב (שו"ת יביע אומר ט, או"ח ס"ח).

 

אכילה לפני המגילה כשאי אפשר לקרוא

אם קריאת המגילה נדחית (בפרט בערב, אחרי הצום, אך גם בבוקר), יכול לאכול לפני הקריאה אכילת ארעי (לחם או מזונות פחות מכביצה; פירות וכדומה כרגיל), ויעשה לעצמו תזכורת לקרוא (או שמישהו יזכיר לו או תזכורת בטלפון. ובמקום צורך ניתן לאכול אפילו אכילת קבע, ובתנאי שיש תזכורת).

שמיעת המגילה באמצעות זום

לכתחילה יש לשמוע מגילה ישירות מהקורא. אם אין אפשרות לשמוע בצורה ישירה ניתן לשמוע מגילה באמצעות הזום, אבל השומע יחזיק מגילה ויקרא בלחש עם הקורא (אך ישמיע לאוזנו), ויברך בעצמו לפני הקריאה (אך לא אחריה). אם אין כל אפשרות אחרת, ניתן לצאת ידי חובת מגילה על ידי שמיעתה בזום גם כאשר לשומע אין כלל מגילה, ובוודאי במציאות של הקורונה.

לכן טוב שבתי הכנסת ישדרו קריאה בזום לחברי הקהילה. אם אין אפשרות כזו, יכול אחד לקרוא לחברו בזום אפילו ללא מניין (ואם הקורא כבר יצא ידי חובה לפני כן, יקרא בלי ברכות).

משלוח מנות אישי או משפחתי באמצעות שליח
  • משלוח מנות כולל שתי מנות לאדם אחד. ניתן לתת את המנות גם באמצעות שליח (עיינו שו"ת בנין ציון מד, משנ"ב תרצה, ס"ק יח): לפני פורים או בפורים עצמו נותנים לשליח כסף כדי שיקנה בו מנות, ובפורים השליח ייתן את המנות (וכך יעשה מי שנמצא בבידוד).
  • ניתן גם להתקשר לשליח (או להזמין באינטרנט) ולשלם לו אונליין כדי שיביא לפלוני משלוח מנות בפורים(יש לשלם לפני פורים או בפורים).
  • במציאות של הקורונה עדיף בדרך כלל לתת במשלוח המנות מאכלים ארוזים ולא ביתיים (ובהתאם לכללים בכל מקום).
סעודת פורים

הסעודה תהיה השנה משפחתית, ולפי כל כללי הקורונה. צריך להיזהר מאוד שלא לגרום להדבקות המוניות דווקא בפורים.

מבודדים ובודדים: שמחת פורים חשובה ביותר, אולם ממצוות החג אנו לומדים שאין זו רק שמחת פרטית אלא שמחה של הכלל (דבר הבא לידי ביטוי במשלוח מנות ובמתנות לאביונים). לכן במיוחד בפורים עלינו לחשוב על כל מי שקשה להם, על כל מי שנמצאים לבדם ועל כל מי שנמצאים בבידוד. על כל חולי הקורונה ועל כל מי שקרוביהם חולים בקורונה או חלילה אף נפטרו בשנה זו. השמחה שלנו תהיה שלמה רק אם נדע לחשוב על אחרים ולשמח אחרים!

 

משלוח מנות בטלפון

אי אפשר כמובן לתת משלוח מנות בשיחת טלפון – המשלוח חייב להיות אמיתי – אבל ראוי וכדאי לשמח אנשים בפורים בטלפון. אני מציע שפרט למשלוח מנות (לאדם אחד) ולמתנות לאביונים (לשני עניים) יחשבו כל אדם או כל משפחה על שלושה אנשים או משפחות שהם מתקשרים אליהם בפורים לדרוש בשלומם או מקפידים לשמח אותם אפילו בדבר קטן.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם