דיני פורים משולש Featured

 2 shut

 

הרב יוסף צבי רימון

 

בשנה זו יום י"ד באדר, חג הפורים, חל ביום שישי, ויום ט"ו באדר – פורים דמוקפין – חל בשבת. חז"ל גזרו שכאשר חג הפורים חל בשבת אין קוראים את המגילה בשבת, ואף את שאר מצוות היום מקיימים לפני השבת או אחריה. השינויים המרכזיים בהלכות יום הפורים רלוונטיים בעיקר לבני המוקפים (כמו בירושלים), אולם גם בני הפרזים מושפעים מכך שפורים שהם חל ביום שישי.

 

להלן ההלכות השונות הנוהגות בשנה זו בחג הפורים מתוך ספרי 'הלכה ממקורה – ערב פסח שחל בשבת', שיצא לאור השנה לקראת פורים ופסח.

 

דיני קריאת המגילה למוקפים

 

זמן הקריאה: כאשר ט"ו באדר חל בשבת לא קוראים את המגילה בזמנה בערים המוקפות חומה (כמו ירושלים) אלא מקדימים את הקריאה ליום שישי. הטעם לכך הוא שחששו שמא אדם ילך ללמוד לקרוא במגילה בשבת ויעבור על איסור הוצאה והעברת ארבע אמות ברשות הרבים.

 

לכתחילה ראוי להקפיד לקרוא דווקא בעשרה בשנה זו, וגם בקריאה לנשים יהיו לפחות עשר נשים. ובמקום צורך, ובמיוחד בשנה זו אם הדבר אינו מתאפשר בגלל מגבלות הקורונה וכדומה, אפשר להקל ולקרוא בברכה גם אם יש פחות מעשר נשים.

 

מתי מקיימים את שאר מצוות הפורים?

 

מתנות לאביונים: מהגמרא עולה שנתינת מתנות לאביונים צריכה להיות ביום שבו קוראים את המגילה, ולכן נותנים מתנות לאביונים ביום שישי.

 

סעודת פורים: הירושלמי כותב שאין לעשות סעודת פורים בשבת משום ששמחת השבת קבועה מלמעלה ואין זה זמן מתאים לשמחת פורים, שנקבעה ביום שאין בו שמחה התלויה בידי שמיים. לכן יש לאחר את הסעודה ליום ראשון. טעם נוסף הוא שבפורים אנו מצווים לשתות "עד דלא ידע", ואילו בשבת יש מצוות זכירה ("זכור את יום השבת לקדשו"), ולכן לא ניתן לקיים את חובת הסעודה בשבת, וכן דעת הרי"ף ועוד ראשונים וכך נפסק להלכה. ומכל מקום נוהגים להרבות בסעודת שבת ולהוסיף מאכל מיוחד, וכך לציין את סעודת פורים.

 

משלוח מנות: לדעת רוב הפוסקים לא נותנים משלוח מנות בשבת (מחשש טלטול) אלא ביום ראשון, שבו נערכת הסעודה, וכך נוהגים.

 

על הניסים: אומרים 'על הניסים' בשבת ולא ביום שישי. ביום ראשון לא אומרים 'על הניסים' בתפילה ובברכת המזון ואפילו לא בסעודת פורים עצמה, אך טוב לומר 'על הניסים' ביום ראשון ב'הרחמן' שבסוף ברכת המזון.

 

דיני השבת שבתוך פורים

 

קריאת התורה בשבת: נוהגים לקרוא בירושלים את פרשת 'ויבוא עמלק' למפטיר בשבת (ולא ביום שישי), ומפטירים בהפטרת שבת זכור, 'פקדתי את אשר עשה עמלק', אף שהפטירו בה גם בשבוע שעבר. בערים הפרוזות קוראים למפטיר מתוך פרשת השבוע ומפטירים את הפטרת אותה פרשה.

 

דרשת פורים: הגמרא אומרת שכאשר פורים חל בשבת "שואלין ודורשין בעניינו של יום" כדי לפרסם את הנס או כדי ללמוד את הלכות פורים משולש. השולחן ערוך השמיט דין זה, אולם האחרונים הביאוהו וכתבו שיש "להחזיר עטרה ליושנה" ולחזור ולקיים דרשות כאלו כאשר פורים חל בשבת.

פורים ושבת

פורים ושבת משלימים זה את זה ומעצימים זה את זה. בשבת אנו מקבלים קדושה ואף מתנתקים מעולם החול, אך ההתנתקות איננה המטרה. קדושה זו מאפשרת חיבור טוב ונכון גם לעולם החול, חיבור שבו הקודש שולט בחול, חיבור שבו אפילו הדברים החומריים ביותר, כגון שתיית יין, יכולים להתעלות ולהתקדש.

דבר זה נכון בפורים בכל שנה, אולם השנה, כאשר פורים חל בשבת עצמה או צמוד לשבת, יש לחג הפורים עוצמה מיוחדת. קדושת השבת מאפשרת להגיע לרוממות בפורים ומסייעת בהפיכת שתיית היין לדבר מרומם ומקודש (ומובן שצריך להיזהר ולשתות מעט ולא להגיע חלילה למציאות של שכרות ממשית), וכך נתרומם כולנו ונרומם את עולם החול אל הקודש.

טבלת סיכום למוקפים

יצא לאור ספר ערב פסח שחל בשבת ופורים משולש (כולל הכשרת המטבח לפסח ודיני תשעה באב במוצאי שבת) של הרב יוסף צבי רימון, ניתן להשיג ב'סולמות' https://www.sulamot.org/

 

טבלת סיכום למוקפים

יום שישי

שבת קודש

יום ראשון

·    בלילה ובבוקר – קריאת מגילה במניין (במקום צורך, כגון בקריאה לנשים, ניתן להקל ולקרוא ללא מניין, וניתן לברך על קריאה זו). בברכת 'שהחיינו' מכוונים גם על מצוות הפורים שבימים הבאים.

·    אין אומרים 'על הניסים' (ואם אמר, אינו חוזר).

·    מתנות לאביונים (בבוקר, (ויש מחמירים לשלוח מנות ולהרבות קצת בסעודה).

·    אומרים 'על הניסים'.

·    קוראים בתורה (במפטיר) 'ויבוא עמלק' ומפטירים את הפטרת שבת זכור ('פקדתי את אשר עשה עמלק') כמו בשבת הקודמת.

·    יש נוהגים להרבות קצת בסעודה (או להוסיף מאכל מיוחד) ויש שנוהגים לשלוח מנות.

·    שואלים ודורשים בענייני פורים.

·    מקיימים מצוות משלוח מנות.

·    עורכים סעודת פורים.

·    אין אומרים 'על הניסים' (ואם אמר, אינו חוזר), אך טוב להוסיף על הניסים ב'הרחמן' שבסוף הברכה.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם