לא להתעלל ברגש

Rabbi kook

הרב יובל פרוינד

הרב קוק רואה את העדפתו של יעקב את יוסף ונתינת כתונת הפסים כביטוי להכרעה "חזקה מדי" של השכל על פני הרגש. הרגש התמים רואה בכל ילד ילד אהוב, ונקשר אליו באופן טבעי בלי להתייחס לתכונותיו הספציפיות. לעומת זאת, השכל מבחין בתכונות השונות וממילא מדרג ומבדיל בין הילדים:

"והנה יחשׂ אהבת האב אל בניו הוא יחש טבעי בנוי על יסוד הרגש הנפשי והנטייה הטבעית, וכפי טבעו הפשוט הוא מספיק להמשיך כוח האב לעשות לטובת בניו כל אשר יוכל. הבחירה והיתרון לבקר בין בן לבן על פי כישרונותיו ויתרונו הפרטי זהו ממעשה השכל, על כן אין ראוי ליתן לשכל להפריע את כוח הטבע. ואם השכל גוזר ליתן יתרון, לא יאתה לו להפריע את כוח השיווי ההרגשי" (עין אי"ה שבת, פרק ראשון סעיף כ).

השכל צריך להעצים את התלמיד שלו, לא למעוך אותו. כאשר השכל לא מכבד את האינטואיציה הראשונית ולא נותן מקום וחשיבות למה שעולה באופן ישר וישיר מן הרגש – הוא עלול להפוך ולהיות האויב שלו

הרב קוק מזהה כאן מחציית קווים. השכל בוודאי אמור להדריך את הרגש ולכוון אותו. בלעדיו הרגש עלול להיות עיוור ולאבד כיוון. אבל כמו מורה טוב, השכל צריך להעצים את התלמיד שלו – לא למעוך אותו. כאשר השכל אינו מכבד את האינטואיציה הראשונית ולא נותן מקום וחשיבות למה שעולה באופן ישר וישיר מן הרגש, הוא עלול להפוך ולהיות האויב שלו. הוא עלול לפגוע בכישרון הפנימי של הרגש.

"השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים. אולם דבר זה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממהלכם, על זה נאמר 'ואל תתחכם יותר למה תישומם', כי אם את כל הנטיות הטבעיות שבאדם, בגופו ובנפשו, ראוי לשמרן בתוקפן ובבריאותן לפתחן ולשכללן. אלא שעל גביהן צריך שיהיה השכל עומד ומנהיגן, אבל לא ייכנס בגבולן לחבל אותן ולהמעיט צורתן".

השכל אמור להעמיק את התפיסה אבל לא למחוק את החיוניות בדרך. לכוון – לא לסרס. להשקיף מלמעלה על הכוחות הטבעיים ולהדריך אותם אבל לא לנסות לשנות את הטבע המקורי שלהן.

כאשר השכל פועל באופן כוחני ו"מתעלל" ברגש – ייתכן שבשלב הראשון הוא יצליח ויוביל ביד רמה, אולם לאורך זמן תיווצר "מלחמת אחים" נפשית והרגש יתבע את עלבונו באופן קיצוני ופראי.

"כי המציאות לא תנוצח, וכפי הערך שהשכל יחפוץ לרדות בהן להחריבן, יתגברו הן (הרגשות הטבעיים) בשטף עז וימרדו בהנהגת השכל, ותצאנה פרעות גדולות בהנהגה - בפרט באדם יחידי והוא הדין במשפחה, בשבט, באומה ובכלל האנושיות".

הרגש מביא את הרצון הטבעי והלא מעובד – יש בו גסות ופראות אבל יש בו גם אותנטיות ומקוריות. כשחונקים את הרצון הטבעי יותר מדי זמן, הוא מתפוצץ. הוא חייב לצאת החוצה וכשלא נותנים לו נתיב לצאת באופן נכון – הוא מתפרץ באופן חצוף ופרוע. לכן "שיווי המשקל" הנפשי (וגם החברתי והלאומי) חייב להישמר. השכל מדריך את הנפש מתוך הקשבה עמוקה ועל ידי יכולת "לזוז הצדה" כאשר צריך לתת מקום לזרימה הטבעית של החיים.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם