Print this page

משמעותו של חלום האלומות

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

בדרך כלל, המחשבה הבסיסית על חלום האלומות של יוסף מתייחסת לנקודה אחת בחלום הזה: יוסף חולם שהאלומות של האחים משתחוות לאלומות שלו, ומכאן מן הסתם גם משמעות הנמשל – שהאחים עתידים להשתחוות לו. רש"ר הירש מנתח את חלום האלומות באופן מעמיק, ומוצא בו נקודות משמעותיות נוספות.

ראשית, רש"ר עומד על כך שבניסוח החלום חוזרת המילה "והנה" שלוש פעמים: "וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים בְּתוֹךְ הַשָּׂדֶה וְהִנֵּה קָמָה אֲלֻמָּתִי... וְהִנֵּה תְסֻבֶּינָה אֲלֻמֹּתֵיכֶם וַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָ לַאֲלֻמָּתִי" (ל"ז, ז). דבר זה מלמד על כך שיש בחלום שלושה חלקים, שלכל חלק משמעות משלו. החלק הראשון מתאר את האחים כולם מאלמים אלומים בתוך השדה, והוא מבטא את תחושת האחדות בין האחים, שיוסף היה יכול רק לחלום עליה: "בחלום לא היינו כה נבדלים, היינו מאוחדים בעבודה, כולנו עמדנו לאסוף אגודות קטנות לערמות גדולות באמצע השדה. גם אני הייתי מוכן לתת את אלומתי הקטנה לערמה הכללית הגדולה".

אולם, אז הגיע השלב השני – "וְהִנֵּה קָמָה אֲלֻמָּתִי וְגַם נִצָּבָה", המלמד שבעל כורחו של יוסף, "האלומה סירבה, היא קמה וגם ניצבה, סירבה להיאסף אל הערמה הכללית בתווך". לא זו בלבד, אלא ש"אלומותיכם קרבו אל אלומתי, הקיפו אותה והשתחוו לפניה". כך, למעשה, מובא הפער שבין התיאור בחלום לבין רצונו האישי של יוסף, שהיה מוכן בכלל לוותר על מה שראה בחלום: "הרי כאן ביטוי מושלם של אדם מבודד שהוא משכמו ומעלה מאחיו, אף מרכז אותם סביבו בהכנעה, וכל זאת - למרות רצונו: הוא היה מוכן בהחלט לתת את חלקו הקטן לכלל, ולהיבטל בו עם כולם".

בנוסף, רש"ר הירש עומד גם על תמיהה באשר לעצם החלום, העוסק בעבודה חקלאית, בשעה שהאחים בכלל היה רועי צאן, ולא עובדי אדמה: "מוזר הדבר עוד, שתמונת האלומות נראתה לו בחלום; הן לא בכך היה עיסוקם, הן רועים היו". הוא מוצא לכך פתרון מחודש מאוד: "היה זה מייעודי עתידם, להיות עם עובד אדמתו. אם היו תמונות החקלאות כה קרובות לנפשו, עד כי עסק בהן גם בחלום, הרי נבע דבר זה מתורתו של ישראל אביו, על העתיד הלאומי המיועד לביתו". לדעתו, יוסף חלם חלום הנוגע לנקודה בעתיד, על צאצאיו וצאצאי אחיו, שעתידים להיות לעם שהארץ תינתן לו, והעם כולו יעבוד את אדמתו. חזון זה נחרת בדמיונו של יוסף, שכן הוא שמע עליו שוב ושוב מאביו, שקיבל הבטחות מפורשות מאת ה' בעניין זה. משום כך, חלומו של יוסף ביטא גם את מה שהוא הבין ששייך לעתיד, ומבחינתו התחיל לבוא לידי ביטוי גם בהווה.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם