מי צריך לקבל מכות?

Rabbi kook

הרב יובל פרוינד

המכות הנוחתות על מצרים והורסות את ארצם מציירות את ציור הגאולה כחיזיון אפוקליפטי שבו כל חוקי הטבע בטלים ומבוטלים, העולם נהרס, וה"נס" החריג והפלאי מושל בו ביד חזקה ובזרוע נטויה. הציור הנפשי הזה, על פי הרב קוק, הוא ציור שיש בו רווח גדול אבל גם מחיר לא פשוט. הרווח הוא ההכרה שנחקקת בלב שהטוב האלוקי אינו מוגבל לשום מגבלה טבעית או גורם אנושי - שהרצון הטוב הוא גם הרצון החזק ביותר במציאות: "כשאנו מציירים את הטבע בכללו לדבר חלוש, מפני שהנס עומד למעלה ממנו, והרי הוא משדד את מערכתו, עיקר כוונתנו המוסרית היא שאין לטבע הרע כוח ועמדה, והרי הוא נחלש ואינו יכול לקום לפני הטוב, האיתן וקיים מצד עוצם טובו, טוב ד' העליון המחיה כל" (קובץ ז, עה).

אבל במקביל עלולה להתפתח תפיסה של אמונה ששוללת לחלוטין את הטבע ואת העולם, שמזלזלת בחוקי הטבע ובזה להתנהלות ה"טבעית" והנורמלית בחיים. סגנון של אמונה כזה לא רק שגורר מידות רעות של עצלות, שנאה עצמית ואבדן שיקול הדעת, הוא גם פוגע באמונה עצמה – שכן הוא אינו רואה את ההתגלות האלוקית בטבע עצמו, בזריחת החמה ומערכת הנשימה, בחוקי הטבע ובכוחות החיים.

לכן הרב קוק מדייק ומחדד את המסר העולה מגאולת מצרים - המגיעה באופן שמכה את הטבע – על ידי ההבחנה מיהו ה"מוכה" ומדוע הוא "זוכה" באותן מכות – מצרים. המצרים ופרעה בראשם אינם הנציגים של הטבע הנורמלי אלא של הטבע המקולקל והמסואב. הטבע השלילי שמייצר אטימות, פראות ואכזריות הוא הטבע שזקוק ל"מכות" על מנת להחליש את כוחו ולמתן אותו. לעומת זאת, אל הטבע הבריא והחיובי איננו באים ב"מקלות ואבנים" אלא ביחס אוהב ועדין שחפץ בקיומו ובחיוניותו: "וצריכים אנו להישמר, שלא יפגע רעיון ההתחלשות של הטבע בטבע הטוב, להחלישו ולהעמידו במעמד בלתי איתן".

ואף על פי כן, בסיומה של הפִּסקה מודה הרב קוק שגם כלפי הטבע הרגיל היחס שלנו עדיין מסויג מעט ואיננו מחבקים אותו בכל מאודנו. הסיבה לכך היא מכיוון שהטבע הפשוט והזורם הוא מוגבל ומצומצם. יש בו עדיין הרבה אדישות ועיוורון ולכן באופן "דק" גם אותו איננו מקבלים באופן מלא: "אמנם כל מה שההעמקה חודרת יותר, הרי היא מוצאה שכל טוב מוגבל הרי הוא באמת רע מצד הגבלתו וצמצומו, ועל כן אין כל דבר איתן כי אם אור ד' לבדו בגודל טובו. הטוב שמך ולך נאה להודות".

רק אל הרצון הטוב המתגלה בתורה ובעומק נפש האדם אנחנו מתמסרים באופן מלא. את הטבע איננו צריכים "להכות" אבל גם איננו צריכים לראות בו את ה"אותנטיות" הגמורה. הטוב הגמור מתגלה רק באזורים הפנימיים שבהם יש מפגש עמוק בין הרצון האלוקי לרצון האדם.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם