נטו ישראלי

Rabbi kook

הרב יובל פרוינד

המצה היא מאכל הגאולה אולם לכאורה בולטים בה סימני העבדות. כל כולה לחם עוני הראוי לעבדים, והנימוק המגיע ביחס לעשיית המצות הוא החיפזון שבו תתרחש היציאה שתיראה כמו בריחה מבוהלת של העבד מפני אדונו.

הרב קוק מעמיק באותם סימנים ומוצא בהם את טעם הגאולה. לפי הסברו, החיפזון אינו מגונה אלא נעלה. הוא מעיד על דרך ההיווצרות של עם ישראל – בבת אחת, ללא הדרגה ולא בתהליך התפתחותי אטי - בחיפזון: "יציאת החיפזון ביסודה הייתה עצת ד', להרים מעלתם של ישראל שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית... כי אם שהכוחות הגדולים, הנרדמים בנפש האומה כל זמן היותם במצרים... יצאו בפתע פתאום מן הכוח אל הפועל, עד שנהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי בתרבות א-להית רבת ורמת ערך" (עולת ראי"ה, הגדה של פסח).

לא מדובר כאן על עם שבנה את עצמו לאט לאט, התיישב בחבל ארץ ופיתח תרבות באופן אטי לאורך מאות שנים. מדובר בהיריון ארוך של גלות מצרים ובלידה מהירה. בחצות הלילה, בבת אחת, בחיפזון. רק כך נוצרים הדברים הגדולים באמת. אלו שלא נבנים דרך ה"התגלגלות" תוך כדי ההיסטוריה אלא אירועים מטה-היסטוריים שפורצים ברגע אחד אל המציאות ויוצרים סדר עולמי חדש.

לפי הרב קוק החיפזון ולחם העוני קשורים זה בזה. לחם העוני מעיד על אותנטיות נקייה. ללא תוספות, ללא חומרים מתפיחים וערבוב של יסודות זרים. במובן הזה המצה ממחישה את מה שקורה לעם ישראל. הוא לא יוצא "מצרי" ואז נעשה "כנעני" ובהמשך "יבוסי" ולאט לאט בהתפתחות אטית ואיסוף של זהויות מוסיף את האלמנט הישראלי. יציאת מצרים היא לקיחה של עם נטול זהות שחתם ויתור על הזהות המצרית (ומזוזות ביתו יעידו על כך) ו"רץ" אל הר סיני. ישראלי נטו. אלוקי נטו. בלי להביט לצדדים. בלי לקחת שום דבר מאחרים. בלי טיפת חמץ. כולו מצה:

"על כן היה העיקר בבניין שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולתורית... שכל הקניינים הרוחניים ביחשׂ לאומי שראו במצרים לא נגעו אליהם מאומה, ואותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים משכו ידיהם ממנו קודם שחיטת הפסח, עד שהיו משוללים מכל צורה לאומית, והייתה אפשרות שתחול עליהם הטבעת הצורה הא-להית, בתור מייסדת הבניין של האומה בכללה".

כך המצה ממצה את סיפור יציאת מצרים כולו. היא מעידה על ההתרחשות החריגה והחד-פעמית בחיפזון שכרוך ביצירתה, והיא מתארת את האופי הישראלי הזך והנקי בשמירה הגדולה מכל טיפת החמצה ובהקפדה על 'לחם עוני', על הדבר עצמו, ללא שום תוספת חיצונית.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם