תורת ישראל קשורה לא"י?

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

לכל כלי המשכן ה' ציווה לעשות בדים, אולם בנוגע לארון הברית נזכר גם איסור, שאיננו מופיע בכלים אחרים, והוא להסיר את הבדים מטבעות הארון (כ"ה, טו). חז"ל אף קבעו ש"המסיר בדי ארון – לוקה" (יומא עב ע"א). מה טיבו של איסור זה, ומדוע הוא ייחודי דווקא לארון, ולא ליתר הכלים?

רוב המפרשים שהתייחסו לשאלה זו ביארו שהדבר קשור לקדושתו המיוחדת של הארון. כך למשל כתב ר' יוסף בכור שור: "מפני קדושת ארון לא היה רוצה הקדוש ברוך הוא שישמשו בארון הקודש להסיר הבדים מלהכניסן בטבעות, אלא כשבאין לנשאו מחזיקין בראשי הבדים ונושאים אותו, וכשמניחין אותו, הולכים להם מיד, מפני אימת הקדושה". לדעתו, המטרה הייתה למנוע התעסקות מיותרת עם הארון, להכניס את הבדים ולהוציאם בכל נשיאה והנחה, מפני קדושתו של הארון. באופן דומה כתב אברבנאל, שהמטרה של הבדים והטבעות הייתה כדי שהכוהנים נושאי הארון לא ייגעו בפועל בארון: "ולפי שהיו הטבעות לצורך הבדים והבדים כדי שלא ייגעו בעצם הארון, הוצרך להזהיר בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסירו ממנו".

ברם, רש"ר הירש ראה בנקודה זו משמעות ייחודית, המבטאת "חלק מהותי מתבניתו הסימבולית של הארון". ייחודיות זו באה לדבריו לידי ביטוי גם בתופעה שהייתה בבית המקדש, שם נאמר: "וַיַּאֲרִכוּ הַבַּדִּים וַיֵּרָאוּ רָאשֵׁי הַבַּדִּים מִן הַקֹּדֶשׁ עַל פְּנֵי הַדְּבִיר" (מל"א ח', ח), כלומר שכל מי שנכנס להיכל יכול היה לראות את ראשי הבדים הבולטים בפרוכת מכיוון הדביר כלפי ההיכל, ובדים אלו שימשו בפועל כרמז היחיד לעצם קיומו של הארון בתוך הדביר ביחס לכל בני ישראל, למעט הכהן הגדול בלבד, שיכול היה לראות את הארון ביום הכיפורים.

מהי אפוא הסמליות המיוחדת שיש בבדי הארון? לדעת רש"ר הירש, מכיוון שהארון מייצג את התורה, שהרי לוחות העדות נמצאים בתוכו, ממילא יש חשיבות לכך שדווקא בנוגע לתורה יש כלי המאפשר את ניידותה של התורה ממקום למקום. "בדי הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד: לשאת את הארון ואת תוכנו, בשעת הצורך, גם מעבר לגבולות מקום עמידתם הנוכחית, והמצווה שלעולם לא יסורו הבדים מן הארון קבעה מראש לכל הדורות את דבר האמת, שהתורה הזאת ותעודתה אינן תקועות באדמה, שעליה עמדו בשעתם הקודש והמקדש. נוכחותם התמידית של הבדים מעידה על כך שתורת ה' אינה קשורה וזקוקה לשום מקום מיוחד".

לדעתו, בנקודה זו נעוץ ההבדל המרכזי שבין יתר הכלים ובין הארון, שכן הכלים האחרים אכן קשורים לארץ ישראל, ובאופן מיוחד השולחן והמנורה, המייצגים לדבריו את "מלוא חייו הגשמיים ופריחת חייו הרוחניים", והם אכן קשורים באופן ישיר באדמת ארץ הקודש. אולם תורת ישראל נצחית ורלוונטית בכל מקום ובכל זמן, ואת הרעיון הזה מסמלים הבדים הקבועים בארון.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם