אש האנרכיזם

Rabbi kook

הרב יובל פרוינד

מה היה חטאם של בני אהרן? דווקא בגלל גדלותם של השניים, החטא נותר בגדר תעלומה. כלומר, ברור שהם הקריבו 'אש זרה' כפי שמוזכר בפירוש בפסוקים, אבל מדוע הם עשו כך? מהו המניע לפעולתם? חז"ל מנסים להבין את הרקע לפעולה הסופית ו"מוצאים" כיוונים רבים: שהיו שתויי יין, שהיו פרועי ראש, שהורו הלכה בפני רבם ואפילו לא נטלו עצה זה מזה, ולבסוף - שלא היו נשואים.

הרב קוק מציע מכנה משותף לכל הדעות הללו בחז"ל: "כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, ושל כל חכמה והופעה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות... הרי זה חטא נדב ואביהוא... מקריבים אפילו אש זרה, ובאים אל הקודש, שתויי יין, בלא אימתא דשמיא, הנובעת ממקור עליון... ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה, ולא נטלו עצה זה מזה, ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית" (קובץ ו, רסה).

הרב קוק מתאר את נדב ואביהוא כבעלי רוח הקודש עליונה, כבעלי השראה והשגה, שייתכן שגבוהה משל משה ואהרן, אבל ככאלו שמנותקים מן ההקשר הכולל. מתעלמים מכל מה שקדם להם - מכל הציוויים והדקדוקים שקדמו במלאכת המשכן, ממשה רבם ומאהרן אביהם – ומלאים ברוח הקודש המפעמת בהם. כל החטאים הם חטאים 'אנרכיסטיים' – אין להם משפחה ולא רבנים, לא מסורת ולא רצף, רק יין שמעצים את מה שמתעורר בלבם.

הרב קוק מדגיש שנדב ואביהוא לא היו חלילה פורקי עול במובן הרגיל. הם לא עשו תועבות במשכן. הם באמת היו בעלי השגה שבאופן אישי-פרסונלי גבוהה מכל דורם. הם באו מתוך תשוקה של דבקות ואהבת ד'. אבל הם באו לבדם. רק מתוך נשמתם. מנותקים מן המסורת והתורה: "ועומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה. 'ונקדש בכבודי'. והם מיודעיו של מקום... גדולים ממשה ואהרן... נדחים מן העולם".

הרב קוק, כדרכו, רואה את רוחם של נדב ואביהוא מפעמת בבני הדור הצעיר המהלכים לנגד עיניו בארץ ישראל. הדמויות, המלאות להט ותביעת אמת יוקדת אבל מתפרצות מתוך המסגרת המסורתית, נושאות בתוכן את אותה רוח סוערת של בני אהרן. עכשיו, ישנה אפשרות של תיקון. הפעם יש סיכוי שאותה רוח סוערת וכנה לא תישרף בלהבה אלא תוכל להיות ממוזגת ברוח הזקנה של התורה העתיקה: "'הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא... הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם' - רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעוז ובגבורה, עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחיים, הרוחניים והגשמיים, להחיש ישועה".

מובן שמכאן ואילך הכול תלוי בהשבת הלב. בפתיחות והקשבה של הבנים לאבות ושל האבות לבנים. של אנשי התורה לזעקת אנשי הלב המתפרץ, ושל אנשי הלב המתפרץ לבקשת אנשי התורה. אם נשכיל למזג את רוח הזקנה המסודר והזהיר עם רוח הנעורים הסוער והרענן, התורה תוכל להתרחב ולהעמיק מבלי שהיא תיפגע. אז האש כבר לא תהיה זרה.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם