מה עניין שמיטה להר סיני?

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

אחד ממדרשי חז"ל המוכרים ביותר הוא זה המובא ברש"י בתחילת פרשתנו, בנוגע לפסוק הפותח את הפרשה: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי" (כ"ה, א). רש"י מביא את השאלה הידועה: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצות נאמרו מסיני", ותשובתה: "מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני". רש"ר הירש לא הסתפק בתשובה זו, אלא ביקש להבין – מדוע בחרה התורה דווקא כאן להזכיר זאת, ומדוע נבחרה דווקא מצוות השמיטה כדי להדגים את העובדה שכללותיה ופרטיה נאמרו בסיני?

רש"ר הירש מחדש רעיון מבריק: חשיבות ההבהרה של רעיון זה נובעת מסמיכות הפרשה לסיום הפרשה הקודמת, שעסקה בסיפור המקלל. באופן מעניין, פרשה זו הציגה דווקא את המקרה ההפוך, שבו התברר שבני ישראל לא ידעו את כל הפרטים מהר סיני, ולא היה ברור כיצד יש להעניש את המקלל. דווקא שם היה ברור רק הכלל – שאסור לקלל (כנראה על סמך הפסוק בשמות כ"ב, כז: "אֱ-לֹהִים לֹא תְקַלֵּל", שאמנם מתייחס לדיינים, אך אפשר להסיק ממנו בקל וחומר ביחס לה'), אך הפרטים והדקדוקים לא היו ידועים, והיה צורך מיוחד לשאול את דבר ה' כדי לקבל את המידע הזה ולהניח אותו במשמר "לִפְרֹשׁ לָהֶם עַל פִּי ה'" (כ"ד, יב).

לאור זאת, מבאר רש"ר הירש, היה מקום לקורא לטעון, שאם מצווה חמורה כל כך, העוסקת באדם יחיד ואיננה תלויה במקום ובזמן, וכל אדם בכל מצב יכול לעבור עליה – בכל זאת בני ישראל לא ידעו עליה את כל הפרטים, לכאורה קל וחומר שבמצוות אחרות הפרטים לא היו ידועים מסיני! ובמיוחד הדברים נוגעים למצווה כמו שמיטה, שכרגע כלל לא הייתה רלוונטית, ויעברו עוד שנים רבות עד שעם ישראל ישב באדמתו ויוכלל לקיים שמיטה כהלכתה, וכך גם לעתיד לבוא, שהרי "עתיד מצב זה להישנות – למשך מאות ואולי אלפים בשנים", ואם כן, קשה להעלות על הדעת שאפילו מצווה זו ניתנה כבר בסיני עם כל פרטיה ודקדוקיה!

משום כך ראתה התורה צורך להדגיש דווקא כאן, שאכן כל המצוות ניתנו על כלליהן ופרטיהן בסיני, ואפילו במצווה כמו השמיטה, התלויה בזמן ובמקום. דווקא פרשת המקלל הייתה החריגה, שאכן לא ניתנו כלליה ופרטיה מסיני. מדוע? רש"ר הירש ביאר שהסיבה לכך היא חומרתה של אותה עברה: "התורה לא רצתה להזכיר את האפשרות שייעשה כן בישראל; ואכן, רק מי שדם מצרי השפיע על אופיו, ביצע את הפשע הזה". משום כך, היה אפוא חשוב לציין את הניגוד, בין דין המגדף, שרק הכלל ניתן בסיני, מתוך אמונה ותקווה שדינים אלו לא יהיו רלוונטיים אף פעם; לבין מצוות השמיטה, התלויה בזמן ובמקום - ואם אפילו היא נאמרה על כל כלליה ופרטיה מסיני, קל וחומר ליתר המצוות.

 

 

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם