"שמע ישראל"

Rabbi Samson Raphael Hirsch

הרב אמנון בזק

בבואו לעסוק בפסוק "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל... ה' אֶחָד" (ה', ד), רש"ר הירש מקדים דברים נרגשים על עצם חשיבותו של פסוק זה בתודעתו של עם ישראל, "הפסוק המעורר עד היום הזה את התודעה היהודית בלב כל יהודי, אפילו הוא נידח עד קצה השמים וחי בבדידות ובניתוק מעמו. הוא הפסוק הראשון הנלמד על ידי ילד יהודי משהוא עומד על דעתו, והוא הפסוק האחרון שהחברים קוראים אחרי אדם מישראל כברכת פרדה לעולם האמת. הוא הפסוק שהיהודים נשאו ונושאים אותו בעולם כנס א-להים, ובו הם מכריזים שעתיד ה' לחזור ולכבוש את האנושות לעצמו; וגם איש ישראל שהתנכר לעמו לא ימהר להסיר את הפסוק הזה מלבו... וכל מקום שיהודי נושם את נשימת חייו, מחנך את בניו וחי את חייו ברשות היחיד וברשות הרבים... הרי פסוקים אלה מביאים לתודעתו את תפקיד חייו, את תכלית חינוכו, את מטרת שאיפותיו ברשות היחיד וברשות הרבים".

כדרכו במקרים כאלה, רש"ר הירש מאריך בהתייחסות לכל מילה ומילה בפסוק זה, אך ייחודי הוא דיונו כלפי שתי האותיות הגדולות ('רבתי') המופיעות בפסוק – האות עי"ן בסוף המילה 'שמע', והאות דל"ת בסוף 'אחד'. את החריגה באות דל"ת מסביר רש"ר הירש תחילה באופן ענייני. הוא עומד על העובדה שהאותיות דל"ת ורי"ש דומות (ואכן, לא פעם הן גם מתחלפות, הן בקרי וכתיב, הן בפסוקים חוזרים על עצמם שלעתים מילה מסוימת מופיעה במקום אחד בדל"ת ובמקום אחר ברי"ש), ולכן היה צורך להדגיש את האות דל"ת, כדי שלא יקראו חלילה בטעות 'אחר'. מטעם זה, רש"ר הירש מציין מקרה הפוך, שבו נאמר: "כִּי לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר" וגם שם האות רי"ש במילה 'אחר' גדולה, כדי שלא יקראו בטעות 'אחד'. בהמשך, רש"ר הירש רואה גם משמעות רעיונית להבדל שבין דל"ת ורי"ש מבחינה גרפית בהקשר זה: "רי"ש של המחשבה האלילית היא עגולה ונענית לכל; דל"ת של האמת היהודית היא מחודדת ועומדת על שלה".

לגבי העי"ן הרבתי במילה 'שמע', רש"ר הירש מתקשה יותר למצוא לה ביאור, אך הוא מעלה אפשרות המבוססת על רעיון דומה: "אולי נתבקשנו להבליט את העי"ן בדרך ההיגוי, לבל תהא המלה דומה ל'שמא', שהיא מילת הספק בארמית". מכל מקום, רש"ר הירש מוצא משמעות גם בצירוף שתי האותיות הגדולות בפסוק זה: "שתי האותיות מצטרפות ל'עֵד', המורה גם על עדות. תוכנו של 'שמע ישראל' הוא עדות שישראל מוסר לישראל, וכל האומר 'שמע ישראל" נעשה על ידי כך לעד ה' המוסר עדות לעצמו ולכל העולם כולו". בנוסף, באופן זה נוצרת משמעות מיוחדת דווקא לשמה של האות: "שמא אין זה נועז מדי לומר: ה'עין' ראתה, והרי היא כ'עֵד' המעיד: 'שמע ישראל' וגו'". השמיעה והראייה מצטרפים יחד להיגד המשמעותי ביותר של עם ישראל.

 

atarMbaolam

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תן לי את היום הזה

  הטור של סיון רהב...

בג"ץ והחמץ

  דברים שאמר ראש ישיבת...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם