ניסיון העקדה

 2 reuven sason
ניסיון העקדה – המבחן העמוק ביותר של דורנו

הרב ראובן ששון

מהו המניע שלך בעבודת ה'? מה גורם לך לקיים את המצוות?

זוהי שאלת השאלות, שאלה שחודרת לחדרי הלב הפנימיים ובוחנת את נקודת החיבור לה'. עיקר המבחן תלוי בשאלה האם המניע הוא הזדהות עם המצוות, או התבטלות לה'. או במילים אחרות – אהבה או יראה, שכן האהבה היא הזדהות והיראה היא התבטלות.

מצד האמת, עבודת ה' חייבת להתחיל מיראה והתבטלות - ביטול האדם וכל ההבנה שלו, אל מול גדולתו של הבורא ברוך הוא, שאין סוף ואין חקר לתבונתו, לטובו וליושרו. כשנקודת המוצא היא התבטלות לה', הרי שהאדם מקשר את דעתו לדעת עליון, כמי שאומר לה' - אני לא מבין כלום, אני רק 'היד' המבצעת. אתה, ריבונו של עולם, המוח והלב, ודעתי מתבטלת ונקשרת בגדולתך. אז שורה עליו הקדושה, ואור אינסוף מתעצם ומתייחד איתו ועם מעשיו.

לאחר ההתבטלות צריכה לבוא האהבה וההזדהות, ובכך האדם יקיים את המצוות מתוך שמחה והתחברות שלמה. היראה והאהבה הן אילן החיים, אך היראה חייבת להיות השורש, והאהבה - הענפים. זהו סוד הקדמת נעשה לנשמע.

כשהסיבה והשורש לקיום המצוות הם הזדהות, עבודת ה' היא כמו 'שותפות' ואיננה באמת 'עבדות'. במצב זה האדם עושה את המצוות על סמך הבנתו האנושית, ונמצא שהוא כלוא במוגבלות אנושיותו, ולא מתעצם בו היקר האלוקי. הקשר גם יהיה עראי, כי כשלא תהיה התאמה והבנה - תתבטל השותפות.

נקודת המבחן לשורש החיבור לרצון ה' מתגלה כשיש ניגוד פנימי בין האדם ובין מצוות ה', כשהאדם לא מבין או לא מזדהה עם רצון ה', מכל סיבה שהיא.

עקדת יצחק הייתה המבחן לאברהם, והוא נצטווה בה לעשות דבר שהוא חש כלפיו ניגוד מוסרי עצום, בכל ישותו, רצונו והבנתו, ובכך נתנסה באשר לנקודת המוצא שלו – האם היא הזדהות או התבטלות. הניסיון היה גדול, כי מעבר לקושי בביצוע העקדה, הקב"ה לא ציווה אלא ביקש, כאומרו "קח נא את בנך", וגם לא נקב לו תאריך מתי לעשותה, והיה יכול להתעכב שנים רבות.

אברהם אבינו עמד בניסיון ועשאו בחפץ לב, מיד למחרת בהשכמת הבוקר. בכך הובררה היטב מהי נקודת החיבור של אברהם לה', כמאמר הכתוב - "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה". בכך נוצר החיבור העצום של כל הרצונות המוסריים של אברהם אבינו, למרומי האינסוף, והוא נעשה מרכבה שלמה לשכינה. לפיכך, הפרי של מעמד זה היה חשיפת מקום המקדש, מקום התגלות האלוקות ברוממותה, שנקרא כאן "יראה", כי הוא מקור היראה. זהו המקדש ואורו - מקום החיבור של שמיים וארץ, סוד השראת השכינה האלוקית בארץ, המקשרת את כל הרצונות האנושיים הטובים אל שורשם באלוקות.

סוגיה זו רלוונטית מאוד לדורנו, ואפשר שהיא השאלה העמוקה ביותר העומדת לפני כל עובד ה'. כי בדורנו אור האהבה מתגבר, והגלים החיוביים של בקשת ההזדהות ומציאת ההתאמה הפנימית לרצון ה' הולכים וגוברים. דבר זה הוא אמנם חיובי מאוד ביסודו, כי בכך מתעורר האדם לקיום המצוות בחפץ לב, אולם דווקא משום כך צריך להיזהר, שלא נחליף - במודע או שלא במודע - את הסיבה והשורש לקיום המצוות, ולא נפגע חלילה בשורשי העץ, דבר שיגרום לטווח רחוק יובש ורפיון בעבודת ה', הפך הבקשה המקורית למצוא חיות ורעננות.

ובאמת, כל תנועה רוחנית-תרבותית בדורנו, שמבכרת במודע את האהבה על פני היראה, ומפירה באופן אידיאלי את האיזון הנכון בין ההתבטלות ובין ההזדהות, מאבדת את שורש חיותה, וסופה לעבור מן העולם. כי דווקא היראה היא השורש של אילן החיים, כדברי חכמים באבות, היא המחברת אותנו למרומי האינסוף שהוא מקור החיים באמת, והיא הכוח המעמיד הנצחי שלנו, כמאמר הכתוב "יראת ה' טהורה עומדת לעד".

בקוראנו את פרשת העקדה, את מסירותו של אברהם אבינו ואת התבטלותו לה', נשיב אל לבבנו לקבל עלינו מלכותו, ונתפלל לה' שנזכה לבחור את דרך חיינו כדרכו של אברהם אבינו, שבה היראה לעולם תהיה קודמת לאהבה, והנאמנות לה' תהיה איתנה וחסינה, למעלה מכל טעם ודעת, ודווקא מתוך כך נהיה מלאי אור אהבה ודבקות רעננה, אמן.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם