אהבת יצחק לעשו

 2 reuven sason
איך ייתכן שיצחק אהב את עשו, ואיפה זה נוגע בנו?

הרב ראובן ששון

בנפש האדם יש שני כוחות שהם כמו מנוע והגה: כוח הרצון הוא המנוע הדוחף את האדם קדימה, וכוח השכל הוא ההגה המנתב את החשקים לכיוון הנכון. כוח הרצון עצמו עיוור, אינו יודע לנתב את הדחפים למקומות הנכונים.

הרצון חשוב מאוד, כי הוא מקור העוצמה הפנימית שבאדם. ככל שהמנוע חזק יותרד אפשר לעשות מעשים כבירים ולפעול רבות בעולם, אולם גם קשה יותר לרסן ולנווט אותו לאפיקים הנכונים, כי כוח הדחיפה שלו עצום. כדי לנתב אותו צריך דעה רחבה ועמוקה ומצפון מוסרי חזק שינתבו את עוצמות החיים לאפיקים טובים ויביאו ברכה אדירה לעולם.

יש ניגוד בין הכוחות האלה: כוח הרצון זקוק למרחבים כדי להתפתח, וכוח השכל והמוסר מצמצם אותו. הניגוד עלול לגרום לכל כוח להחליש את האחר, לכן ברא אותם הקב"ה בשני שלבים: בשלב הראשון, הנקרא שלב ה'תוהו', הנרמז במילים 'והארץ הייתה תוהו ובוהו', נוצרו הכוחות בלי שום גבולות, מלאי עוז ועוצמה. השלב השני, שלב ה'תיקון', הנרמז במילים 'יהי אור', הוא אור התורה והדעת המנתב את הכוחות למקומם הנכון. כך גם באדם: גיל הילדות מכוון לפתח את כוח הרצון, ורק לאחר מכן באה הדעה, ועימה עול המוסר. אילו היו מופיעים מייד בילדות, הם היו עלולים למעוך את הרצון קודם שיתפתח דיו, והילד היה גדל חלש וחסר כוחות.

קשה מאוד לשלב בין הכוחות הללו, לכן פעמים רבות נראה שדווקא הרשעים הגדולים, שאין להם גבולות מוסר, הם בעלי כוח הרצון העז, האומץ וכוח הפריצה. לעומתם לפעמים עלולים לראות צדיקים שהרצון הפנימי שלהם לוקה בחסר מחמת ששעבדו עצמם לעול המוסר בשעבוד שהחליש את עצמיותם.

ואולם עם ישראל מוכרח לשני הכוחות הללו. התפקיד של עם ישראל, לתקן עולם במלכות ה', מצריך מצד אחד דעה רחבה ומצפון מוסרי כדי להאיר את העולם ולנתבו אל השלמות, ומצד אחר עוצמות חיים אדירות כדי ללחום במעצמות של רשע ולהכניע למלכות ה' כוחות מקולקלים.

כשיצחק אבינו התבונן בבניו הוא ראה את התפצלות הכוחות הללו ביניהם: עשו נולד ראשון, כולו 'תוהו' כאדרת שיער, איש שדה, מלא עוז אך ללא שום רסן מוסרי. ואילו יעקב אבינו היה איש תם, הוגה בתורה, אך למראית עין חסר את העוצמה הפנימית. יצחק סבר שמוטב לבחור בכוח של תוהו ולהתאמץ להוסיף עליו את התיקון המוסרי, כי מוסר אפשר לרכוש, ואילו עוצמת חיים היא נתון מולד. לכן אהב את עשו וחשק לתקנו ולעשותו הבן הממשיך.

הרצון חשוב מאוד, כי הוא מקור העוצמה הפנימית שבאדם. ככל שהמנוע חזק יותר אפשר לעשות מעשים כבירים ולפעול רבות בעולם, אולם גם קשה יותר לרסן ולנווט אותו לאפיקים הנכונים, כי כוח הדחיפה שלו עצום. כדי לנתב אותו צריך דעה רחבה ועמוקה ומצפון מוסרי חזק

ואולם יעקב אבינו כלל באמת גם את כוחותיו של עשו. דבר זה נרמז כבר בלידתם, שידו אחזה בעקב עשו, ובכך רכש את כישרונו. לכן פעל יעקב לקנות את הבכורה ולהורות שהוא נולד ראשון, ובכך הראה שיש בו את התוהו, שמופיע תמיד בתחילה. וכשהשתמש בתכונת המרמה, האומץ והתחכום, שהן תכונות מובהקות של עשו, כדי לקחת את הברכות, הוכיח שלא חסר לו מאומה ושיש בו שילוב מופלא וגם מאוזן. כי ה'קול', שהוא התוכן הפנימי, 'קול יעקב', כולו אור וחסד, תורה וקדושה, וה'ידיים', שהן הכוחות המעשיים, היכולת להוציא אל הפועל ולממש את חזון האומה, 'ידי עשו', מלאות עוצמה וגבורה.

בדורנו, דורות התחייה, שבו הכוחות של האומה חוזרים לבריאותם השלמה, ניצב בפני כל אחד מאיתנו אתגר גדול לשלב בין חיים מלאי עוצמה ורצונות רעננים וחזקים ובין נאמנות גמורה למוסר ולאור התורה. אי אפשר לוותר אף על אחד מהם, וצריך לדעת שאדרבה, שניהם נובעים משורש אחד והם משלימים זה את זה, כי עוצמת החיים תביא את הרעננות, את אומץ הלב ואת הגבורה הנצרכים לאתגרי הדור, ואור התורה ירומם את כל הכוחות וינתבם אל הקודש, לבניין אמת וצדק. ומחיבור שני האורות הללו יתמלא לבבנו באושר אינסופי ותשרה השכינה במעשה ידינו, אמן.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
בין אידאולוגיה להלכה

  מאמר על חליבה בשבת...

בין הסדרה לקורונה

  מאמר מאת איתי זר

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם