השורש לכבוד האדם

 2 reuven sason

האמונה בא-לוהים – שורש לכבוד האדם ולחירותו

הרב ראובן ששון

אנו נמצאים בעיצומו של תהליך גאולת מצרים. ולפתע, באמצע התהליך, הקב"ה עוצר ו'מעביר למשה רבנו שיעור' בשמות ה', כפי שמתואר בתחילת הפרשה. מה הקשר בין השיעור הזה לבין תהליך הגאולה?

התשובה באה להורות לנו שהגאולה האמיתית של האדם ושל כוחותיו תהיה רק כשהוא יתחבר באמת לשמו הגדול והקדוש של הקב"ה, כי יש קשר עמוק בין גדולת האדם ובין התגלות א-לוהים. זהו עומק המאבק בפרעה – מאבק בין הכפירה ובין האמונה. פרעה טען "לא ידעתי את ה'", וממילא "וגם את ישראל לא אשלח". הווה אומר, הכפירה בא-לוהים מגמדת את האדם ומשעבדת אותו, ואילו האמונה בא-לוהים היא השורש לכבוד האדם, לחירותו האמיתית ולהתפתחות כוחותיו.

נעמיק בנושא: בתפיסה מוטעית נדמה שגדולתו של א-לוהים צוררת את גדולת האדם. כאילו יש מאבק ביניהם, וכדי להבליט את רוממות הא-ל צריך לאפס את האדם ולזלזל בכל רגש ועניין של העולם הזה. ואולם זהו ההפך הגמור מהאמת: המחשבה על גדולת א-לוהים באה לרומם ערכו של האדם בכך שהיא מעמיקה את הערך המורגש של כבוד האדם וחושפת את הממד הא-לוהי המופיע דרכו. התורה מלמדת שהאמונה בא-לוהים מגדילה את האדם, כי האדם נברא בצלמו, כפי שמתבטא בפסוק "שופך דם האדם באדם דמו יישפך כי בצלם א-לוהים עשה את האדם".

הכפירה בא-לוהים באה למעשה בתגובה על תפיסה מוטעית, שהא-לוהים הוא דמות מנותקת מהמציאות העומדת מחוץ לעולם ומאיימת על ערכו. הכפירה מחקה מקרב בני האדם את 'דמותו המאיימת' של הבורא, הציבה את האדם במרכז והתרכזה בכבודו. ואולם הצד השני של המטבע הוא שהכפירה רוקנה את כל העולם כולו מהערך הא-לוהי שמופיע ומתגלה בו.

כי באמת אור ה' הוא נשמת כל העולם, והוא הנותן ערך מוחלט ואמיתי לכול. הא-לוהים בגדולתו הוא ערך כל הערכים, וגדולתו מעניקה גדולה וחשיבות לכל ההוויות ולכל הנבראים, באשר הם תולדת אורו ולבושיו והופעתו.

בסילוק אור הא-לוהים מהמציאות העולם כולו מתרוקן והכול נעשה כגוף בלא נשמה, כמאכל בלא טעם וכגרגר חולף במרחבי זמן אינסופיים. הכפירה חשבה שהיא מפארת את האדם כשמחקה את הנוכחות הא-לוהית מחייו, אולם באמת היא רוקנה לגמרי את מהות האדם מערכו, כי איזה ערך יש באמת לחיים זמניים בפרספקטיבה של מיליוני שנים ויותר?

ואכן, פילוסופים מחכמי האומות, כשראו את הארעיות של האדם, שהוא כגרגר חול המתעופף במדבר עצום, טענו שאין באמת שום ערך לאדם ולחייו. רעיוני הלב של הפילוסופים האלה מביאים את המסקנה האמיתית, ההפוכה לגמרי ממחשבת הכפירה, שחשבה לצקת ערך לאדם על ידי מחיקת הקיום הא-לוהי. לא כן הדבר, אלא הא-לוהים הוא היוצק ערך אינסופי לאדם, באשר הוא גילויו והופעתו כנשמה המופיעה בגוף.

כך מבואר בחז"ל ובספרים הקדושים, שהקב"ה הוא נשמת כל המציאות, ונשמות כל הבריות הן ניצוצי אור והופעות שלו. האדם המאמין, שיודע את א-לוהיו באמת, יחפש את גדולתו של היוצר ביצירתו, את כבודו בכבוד בריותיו ואת אורו באורם. כי הם אספקלריא לטובו, ויופיים חלונות לתפארתו והדרו.

ובשינון מחשבות אמת אלו תתיישב גדולת הא-לוהים עם צלם האדם, ובכך תבוא האמונה בה' לרומם מאוד את ערכם של הנבראים ולהכיר את הפוטנציאל האדיר הטמון בהם, להיות מרכבה לשכינה, ובכך ייפתח פתח חי ורענן לכל התורה והמצוות, שכן הן הדרכים שעל ידן האדם נקשר במקורו ומגלה בקרבו את אור הא-לוהות.

ה'שיעור' בשמות ה' שניתן למשה הוא נשמת הגאולה, כי גאולת האדם תלויה בגדולת א-לוהים ובבהירות האמונה בו. על כן בעת הזאת, לאחר דור הכפירה, כשמצד אחד כבוד האדם הבסיסי כבר קיבל את מקומו, ומצד אחר ההתרוקנות מאור הא-לוהות יצרה יובש פנימי בנשמות רבות, באה השעה לגלות את אור הא-לוהות, לבאר את האמונה השלמה כדי שתרומם גם את הערך של האדם אל ערכו השלם כצלם א-לוהים, מרכבה לשכינה.

בכך תבוא הדבקות בין האדם לא-לוהיו, יתחבר הענף אל שורשו, תאיר הנשמה הא-לוהית את כל מערכות החיים ויתמלא האדם גדולה, קדושה וכבוד, עד שיהיה מאותם שנאמר עליהם "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם