עולים לשמים

הרב ינון מדר, ראש המכינה הקדם-צבאית 'חמדת יהודה'

הקב"ה מציע את התורה לאומות העולם. כל אומה שואלת מה כתוב בה והתשובה משתנה לפי אופייה, ובהמשך גם הסירוב לקבל: ישמעאל טוען שלא יעמוד בציווי "לא תגנוב" ועשו טוען שלא יעמוד בצווי "לא תרצח". מדוע הקב"ה מציע את התורה לעמים כשהוא יודע שאינה מתאימה להם? האם כדי להגדיל את הפער והאבסורד? אולי כדי להאדיר את שם ישראל שעונים מיד "נעשה ונשמע"?


הרב אשכנזי הסביר שיסוד קיום העולם הוא כוח הבחירה החופשית ולכן ה' חייב לאפשר לאומות העולם את הבחירה אם לקבל את התורה או לא. אמנם התורה רחוקה מטבעם, אך לצורך קבלתה על ידי יחידים השומעים את דבר ה' ומתגיירים, ההצעה שווה. בחג השבועות קוראים את מגילת רות, מגילה שאינה עוסקת לא בתורה ולא במצוות. במגילת רות מסופר על נכרייה הנישאת ליהודי. המפגש העצמתי עם אישיותה של חמותה נעמי גורם לה לקבל על עצמה נדודים, סבל וייסורים, להתגייר ולהצטרף לעם ישראל.


הרב אשכנזי ממשיך ואומר - גם לישראל לא שייך להציע את התורה. הוא מבסס את דבריו על הגמרא בשבת פ"ח: המלאכים טוענים לפני הקב"ה, "חמודה גנוזה (התורה) מקודם שנברא העולם ואתה מבקש ליתנה לבשר ודם? אמר הקב"ה למשה – החזר להם תשובה. אמר – מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו – אחוז בכיסא כבודי והחזר להם תשובה". נראה כי המלאכים מתעקשים למנוע את מתן התורה לישראל מחשש שתתחלל על ידם, ואפילו עלייתו של משה למרום אינה מספקת אותם. ההצעה של הקב"ה "אחוז בכסא כבודי" היא הצעה אולטימטיבית. בכל דור, לימוד התורה אינו תלוי רק בהשגה השכלית, בכישרון ובעמל המחשבתי. השגת התורה מבוססת על החיבור והקישור לריבונו של עולם בדבקות ובקדושה.


שאלתם הראשונה של המלאכים היא "מה לילוד אישה בינינו?" משמעות השאלה היא הרצון של המלאכים להפרדה גמורה בין העולמות. מעמד הר סיני הוא החידוש, שיש חיבור בין העולמות. בציווי "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" מצטווים ישראל להפוך לכוהנים המביאים את בשורת המוסר האלוקי לכל אומות העולם. רק בישראל טבועה היכולת להלך בין העולמות עליונים לתחתונים, להיות גשר בין העולם הזה לעולם הבא, להיות מהלכים בין עמי הארצות ומשפחות האדמה למלאכים.


חג השבועות הוא זמן המוכן להתנהגות מלאכית, ובפרט כשהוא חל אחרי שבת מנוחה. היכולת לנוח מהצרכים הגשמיים, להקדיש את הלילה ללימוד תורה, היא בריאת מלאכים על ידי מחשבתו של האדם, דיבורו ומעשיו. היא התשובה למלאכים שרצו למנוע את ירידת התורה לעולם הזה. כדאי היה לתת את התורה לישראל.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
לא להכניס פסל להיכל

  מאמר מאת הרב ראובן...

מיהו גזען?

  מאמר מאת הרב ליאור...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם