הכנה לחג Featured

 2 reuven sason

הכנה לחג – מהי עבודת ה' המיוחדת לחג השבועות?

הרב ראובן ששון

בניגוד לפסח וסוכות, בחג השבועות אין שום מצווה מעשית, כך שכביכול לא ברור מה עבודת ה' מהתורה של החג הזה. ובאמת, אם נתבונן ניווכח לראות שיש מכנה משותף רחב בין שבועות לשמיני עצרת: שניהם נקראו עצרת, שניהם יום אחד בלבד ובשניהם אין מצווה מעשית.

הסוד של שניהם הוא אחד – המהות שלהם סובבת סביב התורה. כל חג מאיר אור רוחני מיוחד, וחגים אלו מאירים את קדושת התורה.

הפסוק אומר: "כי נר מצווה ותורה אור". הנר יש לו אחיזה בחומריות, אלו המצוות, שנועדו להמשיך את אור הא‑לוהות לתוך החומר והגבול. לעומת זאת התורה היא אור, היא העולם הרוחני העליון שמעל הגבול.

בכל הרגלים אנחנו עסוקים בהמשכת האור לתוך הגבול והחומר. לכן יש בהם מצוות מעשיות, והם נמצאים תחת הזמן, ולכן הם נמשכים שבעה ימים. אך בשבועות ובשמיני עצרת אנו מתעלים מעל כל ממדי העולם הזה ומתאחדים בשורש הרוחני העליון בעצמו. לכן החגים הללו נמשכים יום אחד בלבד, לרמוז שהם מעל רצף הזמן ואין בהם מצווה מעשית.

בעומק העניין יש לדעת שהנשמות שלנו אומנם ירדו לעולם הזה והתלבשו בגוף, אך באמת רק הקצה התחתון שלהן נכנס למעבה החומר, ועיקר הוויית הנשמה ואורה נשאר בגבהי מרומים. כמו שהגוף גר בעולם הזה, כך הנשמה גרה במרחבי שחקים, באצילות העליונה. כל השנה כולה אנו עמלים להמשיך את אור הנשמה למקום מגוריו של הגוף, ובחגי 'עצרת' אנו עוצרים מהממד הגשמי ומתעלים אל הבית הטבעי של הנשמה, אל המקום הזך והטהור שבו מעולם לא היו חטא ולא נפילה, שבו מעולם לא הוחשך האור שלנו ובו אנחנו תמיד מלאים באור גדול – באמונה, באהבת וביראת ה', בקדושה גדולה ומופלאה.

ובאמת במעמד הר סיני שמענו כולנו את שני הדיברות הראשונים מפי הגבורה. ומשמעות הדבר היא שכולנו היינו במדרגת נבואת משה רבנו, אספקלריה המאירה! כי אמת הדבר שהנשמות שלנו מתנבאות תמיד, יודעות א‑לוהות ומסתכלות תמיד באספקלריה המאירה על זיו הדר כבוד א‑ל ברוך הוא.

וביום גדול וקדוש זה בכל שנה אנחנו חוזרים לטעום מעין המדרגה העצמית של הנשמה, עולים ומדלגים אל הבית שלה וסופגים אל רוחנו עוצמות אדירות של אהבת תורה ויראת שמיים, אמונה וטהרה, קדושה וברכה.

ממקום עליון כל כך מתברר שגם הגוף שלנו הוא בשורשו כלי לקודש, וכל החטאים שנגעו בו הם רק בחיצוניות, וסופו להתקדש ולהיות נרתיק זך לאור נשמת א‑לוהים שבקרבנו. לכן כל חכמי ישראל מודים שבחג עצרת צריך לסעוד סעודת חג בשמחה רבה. ובאמת דווקא בזכות הגוף זכינו לתורה, כי כשביקשו מלאכי השרת שהיא תישאר אצלם ניצחם משה בטענותיו דווקא בזכות העובדה שיש לנו גוף, וממילא מצוות התורה שייכות אלינו.

אם אין מצווה מעשית בחג השבועות – מהי עבודת החג הזה? התשובה היא שאומנם אין 'חובת האברים', אך 'חובת הלבבות' מתגלה בכל עוצמתה. ואולי זוהי 'עצרת', שלפעמים צריך לעצור מהאברים כדי שלא לשכוח את הלב.

עבודת החג סובבת סביב נקודה עמוקה: להשתוקק אל התורה. סוד העניין הוא שכל שפע שבא מלמעלה צריך קודם לכן התעוררות מלמטה, וככל שהחשק גובר אצלנו כך הברכה הבאה מלמעלה מתגברת ומתעצמת.

תיקון ליל שבועות כולו עבודת השתוקקות. המנהג הקדום, שמקורו בזוהר הקדוש, לקרוא מתחילת וסוף כל כ"ד ספרי התנ"ך, מבטא את התשוקה העמוקה שלנו לזכות לכל התורה כולה. כל השנה אנו עוסקים בחלקים מהתורה, אך בלילה הזה העניין הקדוש הוא להקיף את כל התורה כולה במהירות, לאחוז בכול, ובכך להכין את הנשמות שלנו לקבל את כל התורה כולה בבוקר החג.

עניינים נשגבים התבארו בספרים הקדושים על מעלת תיקון ליל שבועות וההליכה למקווה באשמורת הבוקר. אלו הם רגעי חסד נפלאים שמסוגלים לזכות לטעום ערבות התורה ומתיקותה. אשרי מי שקורא את התיקון בניגון ובשמחה ובכך מכין עצמו לאור הגדול שיורד עלינו בתפילת הבוקר.

את עבודת ההשתוקקות ראוי להמשיך באמירת ספר תהלים במהלך היום, יום פטירתו של דוד המלך, ובכך נעשה הייחוד השלם. כי חמישה ספרי תורה הם הדיבור של הקב"ה אלינו, וחמישה ספרי תהלים הם הדיבור שלנו אליו, ויחדיו נעשית הדבקות השלמה בין קוב"ה וכנסת ישראל, המאירה ביום זה בכל עוז. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם