השקד שבמטה אהרן Featured

 2 zohar amar
טבע וריאליה בפרשיות השבוע

פרופ' זהר עמר

לאחר המרידה של עדת ישראל במשה ואהרן והערעור על מנהיגותםביקש הקב"ה להסיר כל עילה למחלוקת ולהראות באופן חד-משמעי מיהו המנהיג שבחר (במדבר יז, טז–כו). כלאחד משנים עשר נשיאי השבטים מתבקש להביא את מטהו לאוהל מועד, ובכללם את מטה אהרן: "וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר אֶבְחַר בּוֹ, מַטֵּהוּ יִפְרָח" (שם, כ). למחרת משה נכנס לאוהל העדות: "וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּה אַהֲרֹן לְבֵית לֵוִי וַיֹּצֵא פֶרַח וַיָּצֵץ צִיץ וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים"(שם, כג). משה מציג את מטה אהרן לפני "כל בני ישראל",וה' מבקש ממנו להניחו למשמרת "לְאוֹת לִבְנֵי מֶרִי", בדומה לצנצנת המן (שמות טז, לב–לד).

המעיין במדוקדק בפסוקים מתוך תפיסת המציאות הטבעית יגלה שמדובר כאן בסיפור שכולו כרוך בפעולה ניסיתכפולה ומכופלתשביקשה לדחות כל הרהור וערעור על האות.

המטה מסמל עד היום בחברות מסורתיות את המנהיגות השבטית,ונושאים אותו נשיאים וראשי עדה.הוא עשוי לרוב מענף עץ מגולף, יבש, שאינו חי, ופריחת המטה מסמלת את תחייתו מחדשבדרך הנס. יתר על כן,הבחירה בעץ השקד אינה מקרית:מדובר בעץ נשיר שחוזר כביכול לתחייה:הוא מקדים לפרוח מכל שאר האילנות, ועם זאתמועד סוף בשלות פירותיו (הקשים, לא הירוקים) מאוחר ביותר.

משך התהליך הממושך, משלב ההנצה ועד לגמילת הפירות, התקצר במטה אהרן ליום אחד (כג),ואפשר שכל שלביו נראו יחדיו על המטה, תופעה יוצאת דופן לכשעצמה.דבר זה בא לידי ביטוי במילה "והנה", שלעיתים מעידה במקרא על הפתעה בעיני המתבונן. על תופעה זו עמד גם יניי, הפייטן הארץ-ישראלי בן המאה השישית, ודימוי של מטה אהרן הפורח אף הונצח באותה תקופה בפסיפס של בית הכנסת בבית אלפא.

סדר תהליך הפריחה המתואר בפסוק בפרשתנו הוא בלשון המקרא: פרח >ציץ > פרי. לכאורה זה מתאים לתהליך הפנולוגי שאנו מכירים כיום, שבו השקד מתאפיין בפריחה המוקדמת ללבלוב העלווה. אולם לאמיתו של דבר המונחים 'פרח'ו'ציץ'במקרא הם במשמעות הפוכה למקובל בימינו. ה'ציץ'במקרא הוא המכונה בימינו פרח (flower), ואילו ה'פרח'במקרא הוא במשמעות של לבלוב, הנצת עלים ונביטה. כך למשל עולה מתיאור סדר שלבי התפתחות הגפן, משלב הנצת העלים לאחר החורף, הופעת הפרחים ולבסוף הבשלת הפירות (בראשית מ, י; שה"ש ז, יג). לפי זה יוצא שבמטה אהרן התחולל נס נוסף, כלומר שינוי גם בסדר הטבעי של המופע הפנולוגי: תחילה הייתה הנצת העלים, ואחרי כן הופיעו הפרחים ('ציץ').

בחירתו של אהרן באמצעות הציץשל השקד אינה מקרית. הפרח הלבן מסמל את בגדי הלבן של הכהן ובא להזכיר את "צִיץ נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ" (שמות לט, ל) שנשא על ראשו.השקד המלבלב והפורח הוא עדות נאמנה ונצחית להולכים בדרך ה': "עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ" (משלי ג, יח).

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
החזון הלאומי של עמ"י

  מאמר מאת הרב שלום...

אורים ותומים

  מאמר מאת הרב איל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם