ה' יודע, אז למה להתפלל? Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

גם בפרשתנו אנו נפגשים עם תפילתו של משה, על כן נתבונן גם השבוע בנושא התפילה. קשה להבין את התפילה – וכי האדם צריך לשכנע את הקב"ה? הלא הקב"ה הוא טוב גמור, ורוצה רק בטובתנו! ושמא תאמר שמטרת התפילה 'לעדכן' את הקב"ה בחסרונותינו? הלא אין דבר נעלם ממנו, והוא יודע את כל צרכינו. לכאורה עמדת האדם המאמין צריכה להיות דווקא שאין להתערב בהנהגת ה' כי הוא טוב גמור ויודע הכול. נלמד תמיד לומר תודה, גם על הבקשות שלא התקבלו. כי גם הן טובה לנו, אף שלקוצר הראות שלנו נדמות לחיסרון. התפילה לכאורה דומה לילד קטן שעומד לצידו של מנתח בכיר באמצע ניתוח ומנסה לתת לו המלצות.

מהי התפילה ומדוע צריך להתפלל?

זהו נושא עמוק, וניגע בקצרה בנקודה אחת: נקודת היסוד בכל בריאת העולם היא רצונו של הקב"ה שנהיה שותפים איתו בהנהגת העולם ובקידומו הן ברובד הגשמי, שהאדם מצווה להשתדל לפרנסתו ולרפואתו, והן ברובד הרוחני, בעבודת הקודש של ישראל בתורה ותפילה הממשיכה שפע ברכה ומסירה מחסומים, ובעיקר בסגולת הדיבור שניתנה לישראל "לנטוע שמים וליסוד ארץ".

וכיצד? כל הטובות באות לעולם מכוח רצון ה', שהוא מקור החיות והשפע. אלא שהקב"ה קבע שרצונו הטוב יתגלה בעולם הזה דרך רצונם של ישראל. הרצון של ישראל הוא צינור לגלות את הטוב הנצור וגנוז. משל לבניין דירות שעל גגו יש מאגר שמספק מים לכל הקומות. למעלה יש הרבה מים, אך כדי שמים יגיעו לברזי הקומה התחתונה צריכים יושביה לחבר צינור לברז שבתקרת דירתם. כך דרך משל הרצון של ישראל הוא הצינור להמשכת השפע לעולמות התחתונים. ואף שהרצון הא‑לוהי אדיר וכולו רק טוב, גזרה חוכמתו שלא יתגלה רצונו בעולם אלא בהתלבשות ברצון ישראל. זאת הסיבה שכל הטובה, וחלילה להפך, הבאה לעולם תלויה בעילוי הרצון של ישראל או בנפילתו חלילה.

מכאן לתפילה – העמדה הנכונה בתפילה היא בוודאי לעמוד ולהתחנן לפני בוראו. אך צריך להעמיק ולהבין מעמד זה. אין כאן ניסיון שכנוע כי הקב"ה רוצה גם כן בטובתנו, אלא זוהי פעולה משותפת שמתרחשת בעיקר באחדות הרצון של האדם ברצון בוראו, חשיפת הרצון האמיתי וקישורו לרצון ה'. כשהאדם עומד נוכח פני ה' ומבקש על בניין המקדש הרי זה כמי שאומר לה': "ריבונו של עולם, אני יודע שאתה רוצה שייבנה בית המקדש, והריני עומד ומכריז שגם אני רוצה בזאת בעומק ליבי".

במעמד קדוש זה, כשהתפילה בוקעת מהלב באמת ובתמים, הרי שהרצון של האדם עולה ונקשר בשורשו, ברצון הא‑לוהי, ומתאחד עימו כאיחוד צינור בצינור המסיר את כל המחסומים וממשיך ברכה רבה. זהו מעמד עצום של דבקות וקרבת א‑לוהים מלאת לב ורגש, אהבה ושותפות. איננו מנסים לגרום לה' לרצות את הטוב חלילה, להפך, אנחנו מתעוררים להתפלל דווקא מתוך הידיעה שאנו מבטאים וחושפים את רצון ה' ומתחזקים להתרומם בעצמנו בכך שנשווה את רצוננו לרצונו של מקום.

הווה אומר, התפילה מרוממת אותנו לעשותנו טובים כמו טובו של הקב"ה, לעדן ולטהר את ליבנו שידמה ל'ליבו' של הקב"ה, שהוא רחום וחנון, עוטף באהבתו את כל יצוריו להיטיב להם ולהביאם לשלמותם.

מכל מקום, לא כל תפילה מתקבלת. כי המבט שלנו קצר, ולפעמים הקב"ה רואה שהטובה תבוא דווקא בדרך אחרת. כאן נוצר חוסר תיאום בבקשה נקודתית זו, אך לא במהותה העיקרית – שהיא הרצון בטוב – הרצון ברפואה ובפרנסה וכו'. לכן גם תפילה זו שלא נענתה הועילה בהחלט להמשיך באופן כללי רפואה ופרנסה לעולם, אלא שהרצון הא‑לוהי העליון כיוון את התגברות השפע הזה למקומות הנכונים שלו, ואילו כלפי הדבר הפרטי שעליו התפלל האדם הקב"ה בטובו הגדול מנע את התפילה, כי בחוכמתו האינסופית ידע שאין זה הדבר הטוב לעשות.

ועל כך אנו מודים לה', שעשה את הטוב בעיניו בנקודת מבטו השלמה והכוללת. וחסידי עליון מודים לה' באותה שמחה על הבקשות שלא נענו ממש כדרך שמודים על הבקשות שנענו. משל לאדם שביקש שיקדמוהו במשרתו ומנעו זאת ממנו מתוך מחשבה למנותו בעתיד למנהל החברה. כשידע זאת יודה וישמח בראותו שמבקשים טובתו הרבה מעבר למה שהוא בעצמו חשב. זהו עומק הטובה שגנוזה בדין, סוד המניעה, שהיא עצה עמוקה להביא עלינו טובה גדולה עתידית.

שנזכה להתפלל באמת ובתמימות!

מעוניינים להצטרף לתפוצת 'מלאה הארץ דעה' ולקבל בכל שבוע שיעור לצפייה ודבר תורה בכתב מאת הרב ראובן ששון? שלחו הודעה למספר 053-6240891

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם