מצוות קידושין Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

הקשר בין איש לאישה הוא קשר עמוק מאוד העומד ברומו של עולם, והוא גם היסוד לכל קיום האנושות. מעלת קשר זה ניכרת מהפרי שלו, שהוא היצירה המופלאה ביותר בעולם, האדם. קשר זה הוא החיבור המשמעותי והעמוק ביותר שיש במציאות, והשותפות שנוצרת בין האיש לאישה היא השותפות המקיפה מכל מערכות היחסים הקיימות באנושות.

בפרשתנו אנו רואים את מצוות הקידושין, שהאיש שרוצה לשאת אישה צריך לקדש אותה, ונהוג לעשות זאת בנתינת טבעת. אומנם גם לפני שניתנה תורה היה קשר בין איש לאישה והיה מושג 'אשת איש', כך כיוון שניתנה תורה נצטווינו על הקידושין, לקדש את האישה לפני שמכניסה לביתו. מה ראתה התורה להוסיף זאת?

המשמעות הפנימית של הקידושין היא יצירת קשר וחיבור ברובד הרוחני של האיש והאישה. הווה אומר, התורה באה לצקת נשמה לתוך מערכת היחסים הזו וללמד אותנו שכשם שיש חיבור ברובד הגשמי בין האיש לאישה, כך יש חיבור נשמתי, ובכך נוצרת שלמות ונמשכת שכינה שמופיעה במערכת החיים של הזוג. בקשר הקידושין הרי הם מתאחדים באחדות עמוקה ומקיפה מאוד הנוגעת בכל הווייתם, משורשם הרוחני ועד הגוף ממש.

הגוף הוא צוהר להביט דרכו לכל שיעור קומת האדם. אשר על כן הצורה הגופנית של האיש והאישה שבה הם משלימים זה את זה עד שנעשים אחד ממש מעידה גם על הרבדים העמוקים יותר שלהם, שנועדו להתאחד ולהיות מקשה אחת של שלמות. לכל בחינה באיש קיימת מקבילה באישה, וביחד נוצרת השלמות. וכפי שהכתוב מלמד: "זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם... וַיִּקְרָא אֶת שְׁמָם אָדָם" (בראשית ה, ב), ללמדנו שצורת ה'אדם' כוללת דווקא את האיש והאישה יחד.

אחדות זו איננה חיבור מאולץ של שתי ישויות המנסות לצאת מגדרן וליצור מצב חדש של חיבור ביניהן. אדרבה, החיבור בין האיש לאישה הוא החזרת המצב השורשי הטבעי שהיה קודם שירדו הנשמות לעולם. כי באמת האיש והאישה הם הוויה אחת שבירידתה לעולם התפצלה לשתי בחינות, ובחתונתם שבים הם לשלמותם. כך שדווקא קודם החתונה הרי הם חסרים, חצויים, ובחתונה באה השלמתם (זוהר א, צא ב). על יסוד זה מגדיר הזוהר הקדוש את האיש בלא אישה 'פלג גופא', חצי גוף, וכן האישה ללא האיש. ובחתונתם נעשה גוף שלם. כיוצא בדבר הגדירו חכמים את יחס האיש והאישה: "אשתו כגופו" (ברכות כד ע"א).

עיקרון זה עולה מהפרשה בתורה המספרת על בריאת אדם וחווה. בפרשה זו ניכר שהאישה נלקחה מהאיש, כך שהמצב הראשוני היה אחדות, לאחר מכן היפרדות, והחתונה היא שיבה אל המקור, אל האחדות השורשית הראשונית.

זו הסיבה שאמרו חכמים: "כל אדם שאין לו אשה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה" (יבמות סב ע"ב), כי השפע הא‑לוהי מלעילא בא ונמשך רק על גוף שלם, ולא על חצי גוף. וכדי שיומשך האור העליון, בחינת השכינה שביניהם, צריכים הם ראשית כול להיות הוויה אחת מאוחדת ושלמה, כדרך שאין הנשמה שורה באדם אלא בגוף שלם ולא בחצי גוף. ודבר זה נרמז במאמר חכמים "שם מלא על עולם מלא" ו"שכינתא לא שריא אלא באתר שלים". זאת הסיבה העמוקה לכן שכוהן גדול שאינו נשוי פסול לעבודת יום הכיפורים. כי כדי להמשיך שפע שלם על עם ישראל הכוהן עצמו צריך להיות במעמד של שלמות.

את ערכו העצום של חיבור זה אנו יכולים ללמוד מהפרי הנולד ממנו. אלו הם הילדים. אין דבר גדול יותר בהוויה מנפש איש ישראל, ואפילו התורה נדחית מפני פיקוח נפש אחת מישראל. למעשה לא רק הילדים הם התוצר הבא מחיבור זה אלא גם כל המעשים והפעולות של האיש והאישה הם תולדותיהם הרוחניות, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם המעשים הטובים. החיבור בין איש לאישה הוא שותפות אמת הנובעת מהיותם נשמה אחת המופיעה בשתי בחינות, זכר ונקבה, ועל ידיהם מופיע האור הא‑לוהי לעולם, סוד שליחותם. אפשר שזהו הסוד העמוק במה שאמר רבי עקיבא: "שלי ושלכם שלה הוא" (כתובות סג ע"א).

ובימי אלול, כדרך שיש תשובה אישית כך ראוי לחשוב במובן משפחתי על התעלות הבית כולו ועל הדרך שלו לגלות את השכינה שחבויה בו בין האיש והאישה ושאר בני המשפחה.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם