הכנת הלב לראש השנה Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

יום ראש השנה הוא יום בריאת העולם, ובכל שנה הבריאה מתחדשת כמו היום הראשון, ועל כך אנו אומרים בתפילת ראש השנה "זה היום תחילת מעשיך", ואנו מתכוונים ממש שהיום הזה, א' בתשרי תש"ף, הוא תחילת מעשיך, ובו הבריאה מתחדשת כבראשונה. על כן ביום ראש השנה מתחילים הכול מחדש. וגם אדם שמרגיש שהוא טובע בתוך הרגלים קשים ומתקשה מאוד לרענן את חייו צריך לדעת שביום זה הכול מתחדש, היצירה כולה מתהווה שוב מהאפס הגמור, ולכן יש בסגולת יום זה להמשיך לאדם שפע חדש שיסייע בידו לצאת מכל המאסרים ולהתחיל נתיב חדש בחייו.

לפיכך ביום ראש השנה לא מתעסקים בעבר, אין עיסוק בתשובה ואין וידוי על חטאי העבר. ביום זה הפנים מכוונות אל העתיד, לעורר את הלב ולמלאו ברצונות קדושים, לרתום את חיינו להיות שותפים בהופעת מלכות ה' בעולם. ואף שראש השנה נכלל בעשרת ימי תשובה, ולכאורה נדמה שראוי לעשות בו תשובה ולהתחרט על חטאי העבר, באמת השלב הראשון של התשובה צריך להיות דווקא בהסתכלות על העתיד. כי העתיד ממלא את הלב בחלומות ומחזק את גבורת הרצון, ודווקא על ידי כך מתחזקות כנפי הרוח של האדם והוא מוצא כוח בקרבו גם לצאת מהרגלי העבר.

אם התשובה תתחיל מהעיסוק בעבר, האדם עלול להיחלש בהביטו על כל פגמיו, ולא ימצא כוח לשנות את עצמו. אך כשהוא עוצם לרגע את העין מההרגלים הבאים מהצד הנמוך שבאישיותו הוא מתחבר לגדולת ה' ולקדושת נשמתו, ומתוך כך ממלא את לבבו בשאיפות קדושות וחשק לעבודת ה', ועל ידי כך רוחו מתרוממת ומתחזקת עד שהוא מתמלא תקווה וכוח לגשת גם לצדדים הנמוכים שבקרבו ולהעלותם.

יום ראש השנה הוא יום המלכת ה'. בשונה ממלך בשר ודם, שהמשמעות של ההמלכה נועדה לפאר את המלך ולהושיבו על כיסא המלכות, אצל מלך מלכי המלכים הקב"ה המלכתו נועדה עבורנו, כדי להעצים ולרומם אותנו. כי הנה האדון ברוך הוא אין סוף לגדולתו ואין ערוך לרוממותו, ועל כן מצד האמת אין בידנו יכולת לכבדו. כי היכולת לכבד קיימת רק כשיש איזו קרבה בין המכובד למכבד. כך, לדוגמה, ילדים קטנים אינם יכולים להעניק כבוד לפרופסור דגול. ואם בטקס הנעשה לכבודו יבואו רק ילדים קטנים, יהיה זה ביזיון ולא כבוד.

על כן נבין שעצם העובדה שהקב"ה מתכבד בנו כשאנו ממליכים אותו עלינו זוהי ענווה עצומה מצידו ורצון לחלוק לנו כבוד, להורות לנו שאנו יקרים בעיניו עד שיש בכוחנו לכבדו, ובכך יגדל יקר הערך שלנו בעצמנו כלפי עצמנו, וממילא יתרוממו חיינו. כי כשאדם מכבד את צלם הא‑לוהים שבקרבו הוא חש את כבוד ה' שמאיר בקרבו ונמשך אחרי הכבוד הפנימי הזה לחיות חיים ראויים למי שנשמת א‑לוהים בקרבו.

על כן יום המלכת ה' מכוון להמשיך כבוד מלכות לכל ממלכתו של הקב"ה ולכל נתיניו, אלו בני ציון אשר יגילו במלכם, כי כבודו הוא כבודנו ותפארתו היא תפארתנו. על כן נדע שאף על פי שעיקר עמידת האדם בראש השנה היא באימה ויראה מול מלכו של עולם, אין כאן שום כוונה לגמד ולמזער את האדם, אלא להפך, להמשיך אליו גדולה מגדולת ה' וכבוד מכבוד ה'. וזהו שאומר המהר"ל שהמילה 'מלך' היא מלשון שהוא מוליך שלמות אל העם.

גם הדין שנעשה בראש השנה נובע מהכרת הגדולה הראויה לאדם. כי הדין הוא למעשה קריאה לאדם להכיר בקדושה שבקרבו ולממשה בחייו. הדין נובע מההשוואה בין מה שראוי ובין מה שבפועל. אך דווקא ממי שראוי למעלות גדולות באה התביעה אם הוא מתעלם מהן ומתכחש להן. נמצא שהדין נועד להזכיר לנו את גדולתנו ולדרבן אותנו לקשר את עצמנו אל הנשמה ואל הקדושה שחבויה בקרבנו.

כוח רב נתן הקב"ה לעם ישראל, שעל ידי עבודת התפילה שלנו בראש השנה ועל ידי תקיעות השופר אנו מעוררים את הרצון הא‑לוהי לבוא ולמלוך בעולם בשלמות. וכדברי הרמח"ל, "ביום ראש השנה האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיתגלה מלכותו לגמרי בעולם... ואמנם בזה צריכים אנו להתחזק כי זה כל טובנו וכל תוקפנו". שנזכה להופעת מלכות ה' השלמה במהרה. שנה טובה ומתוקה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם