סוד החירות שבעומק השעבוד Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

מראה הסנה וסוד החירות שבעומק השעבוד

לפני שהקב"ה מתגלה למשה רבנו, הוא מראה לו את 'מראה הסנה', וצריך להבין מדוע הוצרך הדבר, ולא התגלה אליו הקב"ה ישירות. יסוד העניין הוא שמראה הסנה הוא למעשה דימוי למצב של עם ישראל בגלות מצרים. המצב שבו האש יוקדת בגזעו של הסנה, אך האש אינה מתפשטת ואינה אוכלת את עליו וענפיו, זהו המצב של עם ישראל, אשר בעומק לבבם יוקדת אש הקודש, זיק הנשמה שאינו סובל את העבדות, אך הזיק הזה נותר במעמקים, ואינו מתגלה בחוץ במעשים ובפעולות. כך אומרים חכמים על מראה הסנה שהיה 'בְּלַבַּת אש' – זה שאמר הכתוב "אני ישנה וליבי ער". גם אם כל מערכות החיים ישנות, הלב נמצא בעֵרות, והוא משתוקק ומבקש.

כשמשה רבנו רואה את הסנה, הוא אומר שזהו "דבר גדול", והדבר הגדול הוא הרמז העמוק שמצביע על מצבם של ישראל, שלבבם מלא אש, אף שבחיצוניות הדבר אינו ניכר. העבדות הקשה למצרים, גלות הנפש והגוף, נראתה כמי שכיבתה לגמרי את גחלת הקודש מלבבם, אך מראה הסנה רמז, שבאמת במעמקים יוקדת אש קודש שלעולם לא תכבה. המבט הפנימי הזה לתוך לבבם של ישראל הוא תנאי הכרחי בשביל להיות מושיען של ישראל. המושיע צריך להכיר את המעמקים של העם, ולדעת שבפנימיותם הם מלאים אור, ותביעת החירות נובעת מעצם חייהם, ולא רק מרצון עליון שמבקש להושיעם. כי באמת זהו עומק החירות, שהנשמה ששרויה במעמקים אינה שותקת ואינה מתפשרת עם מצב העבדות. אם זיק זה אינו קיים, אי אפשר להוציא את האדם לחירות. ואף שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, באמת אם הוא לא ירצה לצאת, אחרים לעולם לא יצליחו להוציאו.

אשר על כן, הקב"ה לא מתגלה למשה ישירות, אלא קודם כול בוחן אותו במראה הסנה, לראות אם יביט פנימה, ויראה את הדבר הגדול הזה, הרומז לעומק לבבם של ישראל, שנמצא תמיד במצב של חירות, אף שהוא מוסתר במעמקים ונדמה שכל החיים כבויים. דווקא מתוך הכרה זו יבוא משה לעורר את לבבם של ישראל ולגלותו. ובאמת זהו עיקר פעולת הגאולה – לעורר את הלב של מי שנמצא בעבדות, שיתקומם נגד השעבוד שסובב אותו, ימצא את הגבורה הפנימית, וינתץ את כבלי העבדות ויצא לחירות עולם.

אפשר אולי לומר, שזוהי הסיבה העמוקה לכך שעם ישראל נדרש להאמין שהוא יצא לחירות, ואמונה זו היא נקודת פתיחה לכל תהליך הגאולה. כך אנו רואים, שהקב"ה מצווה את משה לספר לישראל שה' עומד לגאול אותם, ומטרת הדבר הייתה שהם יאמינו לכך, ובאמת אנו רואים שמשה חושש שמא לא יאמינו. ויש לשאול: מה אכפת לנו אם הם מאמינים, הלא הקב"ה גואלם ומכה את פרעה עד שיגרשם מארצו, ומה אכפת לנו אם עם ישראל חזק באמונתו אם לאו? והרי זה כמי שנתון בבור, שאדם אחר מושכו בחבל, ועיקר הכוח צריך להיות לאדם שמושך. אלא שהוא אשר אמרנו – כדי לגאול את האדם, צריך שהוא בעצמו יאמין ביכולתו להיגאל. מי שרובץ תחת משא עבדותו, וסבור שזה גורלו, לא יוכלו אחרים לגאול אותו. הקב"ה נתן לנו בחירה חופשית, ורצה שאנו נעשה את החלק שלנו. והחלק שלנו הוא האמונה בו יתברך שמו, שפותחת את הלב ומושיטה את היד כלפי מעלה, שה' יתברך ימשוך ויעלה אותנו.

וזהו כלל גדול – אם אדם אינו רוצה לעזור לעצמו, ואינו מאמין שהוא מסוגל לצאת מהשעבוד, קשה מאוד לעזור לו. ונקודת ההתנעה של כל תהליך יציאה ממצר היא זיק הקודש שבמעמקי האדם המשועבד. כל אחד מאיתנו שמתמודד עם סוגים שונים של שעבודים, בד בבד עם התפילה לה', יתכנס פנימה, לעומק רגשי עצמותו, וימצא את נקודת החירות שגנוזה במעמקים, נקודת האמת אשר מארץ תצמח, שהיא כאנרגיה גרעינית, ובהתגברותה תעורר גם את הסיוע ממרומים, לצאת לחירות עולם. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם