הגאולה ועבודת חודש אדר Featured

 2 reuven sason

השמחה, הגאולה ועבודת חודש אדר

הרב ראובן ששון

הגמרא במסכת תענית מלמדת: "משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כט ע"א). בדרך כלל המחשבה הפשוטה קושרת הוראה זו לנס פורים ולשמחה הגדולה שהייתה בו לישראל, כמאמר הפסוק "לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה וְשָׂשֹׂן וִיקָר". ואומנם רש"י מרחיב את המבט ומלמד שהוראה זו מקיפה יותר מנס הפורים. וכך כותב רש"י בביאור הגמרא: "משנכנס אדר – ימי נסים היו לישראל פורים ופסח". הווה אומר, 'משנכנס אדר' אנו נכנסים לתקופה של ניסים גדולים שהיו לישראל, ולכן אנו צריכים להתרומם לשמחה גדולה ומתמשכת מראש חודש אדר ולהמשיכה אל עבר פסח.

המובן הפשוט של ציווי זה הוא הודאה לה' על הניסים שנעשו בעבר. כדרך אדם שמודה לה' בשעה שהוא מגיע למקום שנעשה לו נס בו, כן כשמגיעים לזמן שנעשו ניסים צריכים אנו להודות לה'. והשמחה היא הביטוי להודאה. אנו מתבוננים בעבר ומשיבים אל הלב את חסד ה' הגדול שעשה איתנו ומודים לו בשמחה וטוב לבב.

ואומנם יש גם משמעות עמוקה יותר, והיא קשורה לעבודת ה' בהווה. הדבר נרמז בדברי חכמים בהמשך הגמרא, המלמדים שהיות שמשנכנס אדר הוא זמן שמחה לישראל, לכן מי שיש לו דין עם נוכרי יכוון להתמודד מולו בבית הדין דווקא בזמן זה. הרי לנו הוראה מפורשת שתכונת הזמן מסוגלת לישועת ישראל.

העובדה שימים אלו הם ימי ניסים מצביעה על שסגולת הימים האלה לחולל ניסים. ברצוננו לומר שיש קשר עמוק בין המאורעות ובין הזמן שבהם המאורעות התרחשו. והזמן הוא סיבת המאורעות. וכדי להבין זאת צריך להתבונן מעט במהות הזמן.

ידוע הדבר שהקב"ה פועל את הכול ואורו הגדול הוא החיות והברכה שמקיימת את הכול. יש שינויים בעולם משום שה' מחיה את העולם באורות מרובים, כך שכל אור מופיע בצורה שונה מחברו, ודבר זה הוא שורש כל השינויים שיש בעולם. הדבר נכון גם לגבי הזמן. כל זמן מאיר בחינה אחרת של אור. זה העומק של המושג זמן: התגלות האורות בסדרים ובגבולות בזה אחר זה. וכל נקודת אור פרטית היא שורש הזמן שבו היא מופיעה. מה שמחולל את שינויי הזמנים הוא השורשים שלהם, שהם האורות העליונים. ועל זה אנו מברכים ביום ובלילה "גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור", לחבר את שינויי הזמנים אל שורשם האלוקי.

לאור כל זאת נבין שהנשמה של הזמן היא אור ייחודי שמופיע בו. ובהתאם לאותו האור נעשים כל המעשים וכל המאורעות וההתרחשויות של אותו הזמן. ומכאן לעבודת האדם – בכל זמן 'זרוע' אור אחר, והאדם צריך להצמיחו על ידי פעולתו. לכן האדם צריך לכוון את עבודת ה' שלו לפי סוד תכונת הזמן. סדרי עבודת ה' שלנו משתנים בהתאם לאותם שפעי קודש הנמשכים עלינו בכל זמן וזמן. זה עומק ההבדלים בין צביון כל חג וחג, שכל חג יש לו סדרים שונים של עבודת ה' ודגשים שונים בתנועות הנפש שלנו. החירות, המלכת ה', התשובה, השמחה, התורה וכיוצא בזה, בכל חג אנו לובשים בגדי נפש שונים בהתאם לנשמה המתלבשת, שכל גוון אור לבושים ייחודיים לו.

מכאן נבין את עניין פורים ופסח. הסגולה העצמית שיש בתכונת הימים האלו היא הגאולה, ולכן בימים אלו התרחשו גאולות לישראל. המאורעות שקרו מצביעים על השורש העמוק שגנוז בעצם הימים שבהם התרחשו המאורעות.

לאור זאת נבין את הוראת חכמים "משנכנס אדר מרבין בשמחה". השמחה אינה רק תוצאה של זיכרון העבר, שאנו נזכרים בימים ההם ומתמלאים שמחה על הנס. אלא השמחה נדרשת גם בשביל ההווה. והיינו שהיות שסגולת הזמן להביא ישועה לישראל, אנו צריכים לכוון את עצמנו לעבודת ה' של ימים אלו, לפעול ישועה וגאולה לישראל. וכדי שנוכל לעשות זאת אנו צריכים להרבות בשמחה, שהיא כלי משמעותי שמסוגל לדלות את האור הטמון במעמקי הזמן ולפעול עימו הרמת קרן ישראל וישועתם.

השמחה אינה רק תוצאה של הצלחה אלא גם להפך, היא כוח שמחולל הצלחה וישועה. השמחה היא תגבורת חיים, היא תנועה שחודרת לגרעין האור שזרוע בעמקי הזמן הזה, מנענעת אותו ומלבה את האש הטמונה בו. השמחה מרחיבה את כלי הנפש לקבל אור גדול. בחינת "רָחַב פִּי עַל אוֹיְבַי כִּי שָׂמַחְתִּי בִּישׁוּעָתֶךָ". שנזכה שמחה מלאה ולגאולה שלמה אמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
היהודי הראשון

  הטור של סיון רהב...

כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עדן 050-903-1533

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם