מבוא 'למגיד' - סיפור אהבה Featured

 2 reuven sason

 

הרב ראובן ששון

 

למה צריך לספר בשבחי הבורא?

 

הזוהר שואל מדוע חובה זו לספר ביציאת מצרים, והלא הקב"ה יודע הכול, כל מה שהיה וכל מה שיהיה, ומה המשמעות של פרסום זה לפניו על מה שהוא עשה, והוא יודע הכול?

 

שאלה זו עמוקה מאוד, שהנה לכאורה מפני מה צריכים אנו לספר ביציאת מצרים ולהודות לקב"ה, וכי הוא ברוממותו זקוק וצריך לשבחים אלו? ובכלל, האם שבח הוא לפני ה' יתברך כל ניסי יציאת מצרים וכל אשר עשה לפרעה ולעמו, הלא אל מול רוממותו וגדולתו ועוצם תוקפו וגבורתו הנה כל הניסים וכל הנפלאות וכל הפעולות הפלאיות כאין דומות ולאפס נחשבות, ועבורו קריעת ים סוף היא פעולה פשוטה ככל הפעולות הפשוטות והרגילות.

 

אמת שאין כלל קושי מצידו יתברך לקרוע את ים סוף ואת האוקיינוס האטלנטי, כי הוא הא‑לוהים והוא ברא את הכול ועשה את הכול, ויכול להפוך אדם לצפרדע וכינים לערוב ודבר לשחין וחושך לאור ומר למתוק, אך עיקר ושורש לכל השבח של הניסים איננו עניין היכולת הא‑לוהית, שהיא בוודאי נעלית ומרוממת מכל דבר. אלא העיקר בניסים הללו הוא מה שמתבטא באמצעותם. ומה הניסים הללו באים לבטא? את גודל אהבתו יתברך אלינו, שאנו עמו וצאן מרעיתו. הניסים הללו באים לבטא את העובדה שהקב"ה חושב עלינו, שכל יהודי ויהודי חשוב לו מאוד, וצערו וכאבו של כל בן ובן שלו, בן רחוק ובן קרוב, עולים לעילא לשמיים, והוא יתברך כואב בכאבו של כל בן הסובל תחת נטל השעבוד.

 

וזוהי מטרת סיפור יציאת מצרים, להטמיע בנו את גודל אהבתו יתברך שמו לכל אחד ואחד מאיתנו. אנו, הילדים של הבורא ברוך הוא, צריכים להיות חדורים בעומק ההכרה הזו, עד כמה ה' יתברך אוהב אותנו. הלא את כל השמיים והארץ הוא ברא בשבילנו, כל העולם נברא בשביל ישראל, וכל אחד ואחד מישראל צריך לומר בשבילי נברא העולם, והיינו שהקב"ה היה בורא את העולם כולו ממש אפילו בשביל אחד מישראל.

 

להחזיר אהבה לה'

 

כשהאדם נותן מתנה לחברו הוא ממתין לראות את תגובתו, וככל ששמחתו והתלהבותו עמוקים יותר, והחבר מתעורר יותר באהבה, כן האדם מתמלא נחת ואושר גדול. בוודאי שמי שנותן מתנה, ונותן אותה בצורה עמוקה, באופן שמבטא את אהבתו ומחשבתו על המקבל, הוא רוצה מאוד שהמתנה תעורר את האהבה אצל המקבל והמקבל יחזיר לו אהבה. שזוהי תכלית המתנה, לחשוף ולהרבות את האהבה שביניהם. וממילא עיקר התכלית של נותן המתנה הוא לראות את החזרת האהבה מאת המקבל, בחינת אור חוזר. שהוא נתן את אהבתו באמצעות המתנה, ואילו המקבל מחזיר אהבה באמצעות התגובה והשמחה במתנה. המתנה באה להביע את האהבה, וכשניכר שמי שקיבל את המתנה התבונן וחש את האהבה, הרי שהיא הגשימה את תכליתה.

 

כן הדבר ממש בעניין סיפור יציאת מצרים. הסיפור הזה והשמחה שלנו בו הוא ממש בחינת התגובה של מקבל המתנה, שמגיב אל הנותן. שהוא יתברך פעל ועשה בעבורנו, מתוך אהבתו אותנו, את כל הניסים והנפלאות במצרים. והוא חפץ בנו מאוד ורוצה שנהיה שמחים ומתעוררים בעומק האהבה אליו יתברך. שרגשי ההודאה והשמחה בסיפור צריכים להיות מתוך אהבת ה', לומר לו יתברך: תודה לכך על אשר בחרת בנו ועל אהבתך אותנו ועל שאתה מתקשר עימנו בעומק של התקשרות מופלאה, שהיא למעלה מכל טעם ודעת, ואתה חפץ בנו עד כדי כך שאתה שמח בכך שאנו אוהבים אותך, שאתה רוצה שנתעורר באהבה אליך כמו שמי שאוהב את חברו חפץ מאוד שיהיה גם החבר מחזיר לו אהבה וקשר.

 

וזהו עומק שורש הפלא של סיפור יציאת מצרים, שכולו סיפור של הרעיה המספרת בשבח דודה אהובה ומתמוגגת באושר על כל גילויי האהבה הרבים שגילה דודה אוהבה בכל המעשים אשר עשה בראשית ההתקשרות ביניהם, בהיותה בארץ מצרים.

 

בליל הסדר, שאנו נכנסים איש אל ביתו, נדע נא שה' א‑לוהינו עימנו. אוהב כל אחד ואחד מאיתנו ונמצא ומשגיח על כל אחד. ובמיוחד השנה הזו, שבה כל אחד עושה את ליל הסדר במתכונת מצומצמת, זהו הזמן להתוודע לאמת הגדולה שה' נמצא עם כל אחד מאיתנו, וכשהוא נמצא – הכול נמצא. כי ה' א‑לוהיך עימך – לא חסרת דבר!

 

זהו האור המיוחד של ליל הסדר השנה, להכיר את האמת הגדולה שה' מאיר לכל אחד מאיתנו, והנשמות שלנו הן שלמות, וכמאמר הלל הזקן: "אם אני כאן – הכול כאן". נתחבר בעומק הלב לה', ודרך החיבור הקדוש הזה נחוש גם את הלב נפתח לכל המשפחה המורחבת ולכל ישראל ממש. חג כשר ושמח!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם